Sri Bala Stotras – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ದಶವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕವಚಂ – ೨ (ರುದ್ರಯಾಮಲೇ)

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕವಚಂ – ೩ (ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಕಂ)

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಶತಾಕ್ಷರೀ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ದಳಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಪಂಚಚಾಮರ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಕರಂದ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಹಾಮಾಲಾ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮುಕ್ತಾವಲೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ವಾಂಛಾದಾತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ವಿಂಶತಿ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೧

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಹೃದಯಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – ೨

ತ್ರಿಶತೀ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ – 2

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: