Sri Bala Panchachamara Stava – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಪಂಚಚಾಮರ ಸ್ತವಃ


ಗಿರೀಂದ್ರರಾಜಬಾಲಿಕಾಂ ದಿನೇಶತುಲ್ಯರೂಪಿಕಾಮ್ |
ಪ್ರವಾಲಜಾಪ್ಯಮಾಲಿಕಾಂ ಭಜಾಮಿ ದೈತ್ಯಮರ್ದಿಕಾಮ್ || ೧ ||

ನಿಶೇಶಮೌಲಿಧಾರಿಕಾಂ ನೃಮುಂಡಪಂಕ್ತಿಶೋಭಿಕಾಮ್ |
ನವೀನಯೌವನಾಖ್ಯಕಾಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪಾಪನಾಶಿಕಾಮ್ || ೨ ||

ಭವಾರ್ಣವಾತ್ತು ತಾರಿಕಾಂ ಭವೇನ ಸಾರ್ಧಖೇಲಿಕಾಮ್ |
ಕುತರ್ಕಕರ್ಮಭಂಜಿಕಾಂ ನಮಾಮಿ ಪ್ರೌಢರೂಪಿಕಾಮ್ || ೩ ||

ಸ್ವರೂಪರೂಪಕಾಲಿಕಾಂ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂಭುಸ್ವಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಖಗೇಶರಾಜದಂಡಿಕಾಂ ಅಈಕರಾಂ ಸುಬೀಜಕಾಮ್ || ೪ ||

ಶ್ಮಶಾನಭೂಮಿಶಾಯಿಕಾಂ ವಿಶಾಲಭೀತಿವಾರಿಣೀಮ್ |
ತುಷಾರತುಲ್ಯವಾಚಿಕಾಂ ಸನಿಮ್ನತುಂಗನಾಭಿಕಾಮ್ || ೫ ||

ಸುಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಸಾಜಿಕಾಂ ಸುಕಿಂಕಿಣೀವಿರಾಜಿತಾಮ್ |
ಸುಬುದ್ಧಿಬುದ್ಧಿದಾಯಿಕಾಂ ಸುರಾ ಸದಾ ಸುಪೀಯಕಾಮ್ || ೬ ||

ಸಕ್ಲೀಂ ಸಸೌಃ ಸಸರ್ಗಕಾಂ ಸನಾತನೇಶ ಚಾಂಬಿಕಾಮ್ |
ಸಸೃಷ್ಟಿಪಾಲನಾಶಿಕಾಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ದೀರ್ಘಕೇಶಕಾಮ್ || ೭ ||

ಸಹಸ್ರಮಾರ್ಗಪಾಲಿಕಾ ಪರಾಪರಾತ್ಮಭವ್ಯಕಾಮ್ |
ಸುಚಾರುಚಾರುವಕ್ತ್ರಕಾ ಶಿವಂ ದದಾತು ಭದ್ರಿಕಾ || ೮ ||

ಇತ್ಯೇತತ್ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಪಂಚಚಾಮರಸಂಜ್ಞಕಮ್ |
ಬಾಲಾಗ್ರೇ ಯಃ ಪಠತಿ ಚ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೯ ||

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃ |
ಸಿದ್ಧಿಃ ಕರತಲೇ ತಸ್ಯ ಮೃತೇ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಪಂಚಚಾಮರ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed