Sri Bala Muktavali Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮುಕ್ತಾವಲೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿರುಚಿರಾಂ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾಂ ಬಾಲಾಂ ವಂದೇ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೧ ||

ವಹ್ನಿಕೋಟಿಪ್ರಭಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ ಕೋಟಿಕೋಟಿಸಹೇಲಿನೀಮ್ |
ವರದಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಂ ಚ ಬಾಲಾಂ ವಂದೇ ಸನಾತನೀಮ್ || ೨ ||

ಜ್ಞಾನರತ್ನಾಕರಾಂ ಭೀಮಾಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾವತಾರಿಣೀಮ್ |
ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಗತಾಂ ಬಾಲಾಂ ವಂದೇ ಗುಹಾಶಯಾಮ್ || ೩ ||

ಪರಾಪ್ರಾಸಾದಮೂರ್ಧ್ನಿಸ್ಥಾಂ ಪವಿತ್ರಾಂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಣೀಮ್ |
ಪಶುಪಾಶಚ್ಛಿದಾಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಂ ಬಾಲಾಂ ವಂದೇ ಶಿವಾಸನಾಮ್ || ೪ ||

ಗಿರಿಜಾಂ ಗಿರಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಗೀಃ ರೂಪಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀಮ್ |
ಗುಹ್ಯತತ್ತ್ವಪರಾಂ ಚಾದ್ಯಾಂ ಬಾಲಾಂ ವಂದೇ ಪುರಾತನೀಮ್ || ೫ ||

ಬೌದ್ಧಕೋಟಿಸುಸೌಂದರ್ಯಾಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಮ್ |
ಆಶಾವಾಸಾಂ ಪರಾಂ ದೇವೀಂ ವಂದೇ ಬಾಲಾಂ ಕಪರ್ದಿನೀಮ್ || ೬ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೀಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಕಾಲಗ್ರಸನಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಂ ಬಾಲಾಂ ವಂದೇ ಫಲಪ್ರದಾಮ್ || ೭ ||

ಯಜ್ಞನಾಶೀಂ ಯಜ್ಞದೇಹಾಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಶುಭಪ್ರದಾಮ್ |
ಜೀವಾತ್ಮವಿಶ್ವಜನನೀಂ ಬಾಲಾಂ ವಂದೇ ಪರಾತ್ಪರಾಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಯೇತತ್ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾ ಮುಕ್ತಾವಲೀಸ್ತವಮ್ |
ಯೇ ಪಠಂತಿ ಮಹೇಶಾನಿ ಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ || ೯ ||

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮಹಾಗುಹ್ಯಂ ವರಾನನೇ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೧೦ ||

ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಚಿಂತಾಮಣಿರಿವಾಪರಮ್ || ೧೧ ||

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗೋಪನೀಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಅನ್ಯೇಭ್ಯೋ ನೈವ ದಾತವ್ಯಂ ಕಿಮನ್ಯಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮುಕ್ತಾವಲೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed