Sri Bala Mantra Siddhi Stava – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸ್ತವಃ


ಬ್ರಾಹ್ಮೀರೂಪಧರೇ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಿಕಾ |
ವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ದೇಹಿ ಪರೇಶ್ವರಿ || ೧ ||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಾನಂದಾ ಮೋಹಹಾರಿಣೀ |
ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಫಲಂ ದೇಹಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಾರ್ಣವೇಶ್ವರಿ || ೨ ||

ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ಗುಣಾತೀತಾ ಗುಹ್ಯತತ್ತ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನೀ |
ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವೀ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ದದಸ್ವ ಮಾಮ್ || ೩ ||

ನಾರಾಯಣೀ ಚ ನಾಕೇಶೀ ನೃಮುಂಡಮಾಲಿನೀ ಪರಾ |
ನಾನಾನನಾ ನಾಕುಲೇಶೀ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ || ೪ ||

ಘೃಷ್ಟಿಚಕ್ರಾ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ಘನೋಪಮವಿವರ್ಣಕಾ |
ಘೋರಘೋರತರಾ ಘೋರಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಭವ || ೫ ||

ಶಕ್ರಾಣೀ ಸರ್ವದೈತ್ಯಘ್ನೀ ಸಹಸ್ರಲೋಚನೀ ಶುಭಾ |
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸಾ ದೇವೀ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ || ೬ ||

ಚಾಮುಂಡಾರೂಪದೇವೇಶೀ ಚಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಭಯಾನಕಾ |
ಚತುಷ್ಪೀಠೇಶ್ವರೀ ದೇಹಿ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಸದಾ ಮಮ || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಾವಣ್ಯವರ್ಣಾ ಚ ರಕ್ತಾ ರಕ್ತಮಹಾಪ್ರಿಯಾ |
ಲಂಬಕೇಶಾ ರತ್ನಭೂಷಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಸದಾ ದದ || ೮ ||

ಬಾಲಾ ವೀರಾರ್ಚಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶಾಲನಯನಾನನಾ |
ವಿಭೂತಿದಾ ವಿಷ್ಣುಮಾತಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ || ೯ ||

ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಮಹಾಮೋಹಹರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed