Duswapna Nashaka Bala Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕವಚಂ – ೩ (ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಕಂ)


ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಭಾಸಾಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶವರಾಭೀತೀರ್ಧಾರಯಂತೀಂ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ಭೈರವೀ ಪಾತು ಬಾಲಾ ಮಾಂ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಮಾಲಿನೀ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ವಾಸಿನೀ ಚೋತ್ತರೇಽವತು || ೨ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಮಹಾದೇವೀ ಶ್ರೀಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ |
ಅಧಸ್ತಾತ್ಪಾತು ದೇವೇಶೀ ಪಾತಾಳತಲವಾಸಿನೀ || ೩ ||

ಆಧಾರೇ ವಾಗ್ಭವಃ ಪಾತು ಕಾಮರಾಜಸ್ತಥಾ ಹೃದಿ |
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಭಗವತೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೪ ||

ಐಂ ಲಂ ಲಲಾಟೇ ಮಾಂ ಪಾಯಾತ್ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ಹಂಸಶ್ಚ ನೇತ್ರಯೋಃ |
ನಾಸಿಕಾ ಕರ್ಣಯೋಃ ಪಾತು ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ತು ಚಿಬುಕೇ ತಥಾ || ೫ ||

ಸೌಃ ಪಾತು ಮೇ ಹೃದಿ ಗಳೇ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರಃ ನಾಭಿದೇಶಕೇ |
ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗುಹ್ಯದೇಶೇ ತು ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಚ ಪಾದಯೋಃ || ೬ ||

ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾಂ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಸೌಃ ಪಾಯಾತ್ ಪದಸಂಧಿಷು |
ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ತಥಾ ಕೋಶೇ ದೇವರಾಜಗೃಹೇ ತಥಾ || ೭ ||

ಕ್ಷೇಂ ಕ್ಷೇಂ ಮಾಂ ತ್ವರಿತಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಚಕ್ರೀ ಸೌಃ ಮನೋಭವಾ |
ಹಂಸೌಃ ಪಾಯಾನ್ಮಹಾದೇವೀ ಪರಂ ನಿಷ್ಕಲದೇವತಾ || ೮ ||

ವಿಜಯಾ ಮಂಗಳಾ ದೂತೀ ಕಲ್ಪಾ ಮಾಂ ಭಗಮಾಲಿನೀ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೀ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಶಿವಾ || ೯ ||

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಮಾಖ್ಯಾತಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೧೦ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ಧನ್ಯಂ ಪ್ರಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಶಿವಮ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಕ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಕವಚಮ್ |


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed