Sri Bala Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೧


ಸ್ಫಟಿಕರಜತವರ್ಣಂ ಮೌಕ್ತಿಕಾಮಾಲ್ಯಭೂಷಂ
ಅಮೃತಕಲಶ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಃ ಕರಾಗ್ರೈಃ |
ದಧತಮೃಷಭಕಕ್ಷ್ಯಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ವಿಧೃತವಿವಿಧಭೂಷಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ || ೧ ||

ಐಂಕಾರೈಕ ಸಮಸ್ತಶತ್ರುರಚನಾಮಾವೇದ್ಯ ಮೂರ್ತಿಪ್ರದಾಂ
ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಕಮಷ್ಟಭೋಗಫಲದಾಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಂ ಪುಷ್ಪಿಣೀಮ್ |
ಐಂದ್ರವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವರದಾಂ ಐರಾವತಾರಾಧಿತಾಂ
ಐಶಾನೀಂ ಭುವನತ್ರಯಸ್ಯ ಜನನೀಮೈಂಕಾರಿಣೀಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರೈಕಸಮಸ್ತವಶ್ಯಕರಿಣೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಂಚಬಾಣಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಕ್ಲೀಂ ವಿದ್ರಾವಣಕಾರಿಣೀಂ ವರಶಿವಾಂ ಕ್ಲಿನ್ನಾಂ ಶಿವಾಲಿಂಗಿತಾಮ್ |
ಕ್ಲೀಬೋಽಪಿ ಪ್ರಣಮನ್ಭವಾನಿ ಭವತೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಹೃದಂಭೋರುಹೇ
ಕ್ಲಿನ್ನಾಶೇಷವಶೀಕರೋ ಭವತಿ ಯತ್ಕ್ಲೀಂಕಾರಿಣೀಂ ನೌಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಸೌಃ ಶಬ್ದ ಪ್ರಥಿತಾಮರಾದಿವಿನುತಾಂ ಸೂಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಪ್ರದಾಂ
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಂಬುಧಿಮಂಥನಾಮೃತರಸಾಂ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪತ್ಕರೀಮ್ |
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ದಧತೀಂ ಸದಾ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಂ
ಸೌಃ ಕಾರಾಂಕಿತ ಪಾದಪಂಕಜಯುಗಾಂ ಸೌಷುಮ್ನಗಾಂ ನೌಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed