Sri Durga Stotram (Shiva Rahasye) – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶಿವರಹಸ್ಯೇ)


ದುರ್ಗಾಂ ಶಿವಾಂ ಶಾಂತಿಕರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಣೇತ್ರೀಂ ಚ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಾಮ್ || ೧ ||

ಮಂಗಳಾಂ ಶೋಭನಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ನಿಷ್ಕಳಾಂ ಪರಮಾಂ ಕಲಾಮ್ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ವಿಶ್ವಮಾತಾಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವದೇವಮಯೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವರೋಗಭಯಾಪಹಾಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುನಮಿತಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಉಮಾಮ್ || ೩ ||

ವಿಂಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ವಿಂಧ್ಯನಿಲಯಾಂ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನೀಮ್ |
ಯೋಗಿನೀಂ ಯೋಗಮಾತಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಈಶಾನಮಾತರಂ ದೇವೀಮೀಶ್ವರೀಮೀಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಮ್ |
ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಸದಾ ದುರ್ಗಾಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀಮ್ || ೫ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಯೋ ನರಃ |
ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಸ್ತು ಮೋದತೇ ದುರ್ಗಯಾ ಸಹ || ೬ ||

ಇತಿ ಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed