Brahmanda Mohana Durga Kavacham – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೋಹನಂ)


ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ಓಂ ದುರ್ಗೇತಿ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತಃ ಸ್ವಾಹಾಂತೋ ಮೇ ಶಿರೋಽವತು |
ಮಂತ್ರಃ ಷಡಕ್ಷರೋಽಯಂ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ || ೧ ||

ವಿಚಾರೋ ನಾಸ್ತಿ ವೇದೇಷು ಗ್ರಹಣೇಽಸ್ಯ ಮನೋರ್ಮುನೇ |
ಮಂತ್ರಗ್ರಹಣಮಾತ್ರೇಣ ವಿಷ್ಣುತುಲ್ಯೋ ಭವೇನ್ನರಃ || ೨ ||

ಮಮ ವಕ್ತ್ರಂ ಸದಾ ಪಾತು ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೋಽಂತತಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗೇ ರಕ್ಷಯತಿ ಚ ಕಂಠಂ ಪಾತು ಸದಾ ಮಮ || ೩ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಿತಿ ಮಂತ್ರೋಽಯಂ ಸ್ಕಂಧಂ ಪಾತು ನಿರಂತರಮ್ |
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಮಿತಿ ಪೃಷ್ಠಂ ಚ ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವತಃ ಸದಾ || ೪ ||

ಹ್ರೀಂ ಮೇ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪಾತು ಹಸ್ತಂ ಶ್ರೀಮಿತಿ ಸಂತತಮ್ |
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಣೇ ತಥಾ || ೫ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪಾತುಃ ಪಾತು ವಹ್ನೌ ಚ ಚಂಡಿಕಾ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಚ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೬ ||

ವಾರುಣ್ಯಾಂ ಪಾತು ವಾರಾಹೀ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ |
ಉತ್ತರೇ ವೈಷ್ಣವೀ ಪಾತು ತಥೈಶಾನ್ಯಾಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ || ೭ ||

ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ಚಾಂತರಿಕ್ಷೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಜಗದಂಬಿಕಾ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಕವಚಂ ಚ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ || ೮ ||

ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಗುರುಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವದ್ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಚಂದನೈಃ |
ಕವಚಂ ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರ್ನ ಸಂಶಯಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಕೃತಿಖಂಡೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ದುರ್ಗೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೋಹನಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed