Sri Raghava Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಇಂದ್ರನೀಲಾಚಲಶ್ಯಾಮಮಿಂದೀವರದೃಗುಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಇಂದ್ರಾದಿದೈವತೈಃ ಸೇವ್ಯಮೀಡೇ ರಾಘವನಂದನಮ್ || ೧ ||

ಪಾಲಿತಾಖಿಲದೇವೌಘಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಪೀನವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ವಂದೇ ಪೂರ್ಣಂ ರಾಘವನಂದನಮ್ || ೨ ||

ದಶಗ್ರೀವರಿಪುಂ ಭದ್ರಂ ದಾವತುಲ್ಯಂ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ |
ದಂಡಕಾಮುನಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ದತ್ತಾಭಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೩ ||

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಭಾಸಂ ಕರ್ಪೂರನಿಕರಾಕೃತಿಮ್ |
ಕಾತರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘಂ ಕಲಯೇ ರಘುನಂದನಮ್ || ೪ ||

ಖರದೂಷಣಹಂತಾರಂ ಖರವೀರ್ಯಭುಜೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಖರಕೋದಂಡಹಸ್ತಂ ಚ ಖಸ್ವರೂಪಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೫ ||

ಗಜವಿಕ್ರಾಂತಗಮನಂ ಗಜಾರ್ತಿಹರತೇಜಸಮ್ |
ಗಂಭೀರಸತ್ತ್ವಮೈಕ್ಷ್ವಾಕಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಶರಣಂ ಸದಾ || ೬ ||

ಘನರಾಜಿಲಸದ್ದೇಹಂ ಘನಪೀತಾಂಬರೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಘೂತ್ಕಾರದ್ರುತರಕ್ಷೌಘಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ರಘುನಂದನಮ್ || ೭ ||

ಚಲಪೀತಾಂಬರಾಭಾಸಂ ಚಲತ್ಕಿಂಕಿಣಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಚಂದ್ರಬಿಂಬಮುಖಂ ವಂದೇ ಚತುರಂ ರಘುನಂದನಮ್ || ೮ ||

ಸುಸ್ಮಿತಾಂಚಿತವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಂ ಸುನೂಪುರಪದದ್ವಯಮ್ |
ಸುದೀರ್ಘಬಾಹುಯುಗಲಂ ಸುನಾಭಿಂ ರಾಘವಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ಹಸಿತಾಂಚಿತನೇತ್ರಾಬ್ಜಂ ಹತಾಖಿಲಸುರದ್ವಿಷಮ್ |
ಹರಿಂ ರವಿಕುಲೋದ್ಭೂತಂ ಹಾಟಕಾಲಂಕೃತಂ ಭಜೇ || ೧೦ ||

ರವಿಕೋಟಿನಿಭಂ ಶಾಂತಂ ರಾಘವಾಣಾಮಲಂಕೃತಿಮ್ |
ರಕ್ಷೋಗಣಯುಗಾಂತಾಗ್ನಿಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೧೧ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಶ್ರಿತೋರಸ್ಕಂ ಲಾವಣ್ಯಮಧುರಾಕೃತಿಮ್ |
ಲಸದಿಂದೀವರಶ್ಯಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೨ ||

ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಕಾರಂ ವಾಲಿಸೂನುಸಹಾಯಿನಮ್ |
ವರಪೀತಾಂಬರಾಭಾಸಂ ವಂದೇ ರಾಘವಭೂಷಣಮ್ || ೧೩ ||

ಶಮಿತಾಖಿಲಪಾಪೌಘಂ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣವಾರಿಧಿಮ್ |
ಶತಪತ್ರದೃಶಂ ವಂದೇ ಶುಭಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ || ೧೪ ||

ಕುಂದಕುಡ್ಮಲದಂತಾಭಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಮ್ |
ಕುಸುಂಭವಸ್ತ್ರಸಂವೀತಂ ಪುತ್ರಂ ರಾಘವಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೫ ||

ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲತೀಜಾತಿಮಾಧವೀಪುಷ್ಪಶೋಭಿತಮ್ |
ಮಹನೀಯಮಹಂ ವಂದೇ ಮಹತಾಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಮ್ || ೧೬ ||

ಇದಂ ಯೋ ರಾಘವಸ್ತೋತ್ರಂ ನರಃ ಪಠತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ |
ಮುಕ್ತಃ ಸಂಸೃತಿಬಂಧಾದ್ಧಿ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed