Sri Rama Anusmruti Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಸ್ಮೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ವಂದೇ ರಾಮಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಂ ಸುಂದರಾಸ್ಯಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟಕಟಕಕಟಿಸೂತ್ರೋಪಶೋಭಿತಮ್ |
ವಿಶಾಲಲೋಚನಂ ಭ್ರಾಜತ್ತರುಣಾರುಣಕುಂಡಲಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಲಸದ್ವಕ್ಷಸಂ ವನಮಾಲಿನಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಹಾರಸುಶೋಭಾಢ್ಯಂ ಮುದ್ರಿಕಾರತ್ನಭಾಸುರಮ್ || ೩ ||

ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಂ ಹೃದ್ಯಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ರಘುನಂದನಮ್ |
ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಂ ನೀಲಾಲಕವೃತಾನನಮ್ || ೪ ||

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸದ್ವಕ್ಷೋಬಾಹುಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಹರಿಮ್ |
ವಾಮಜಾನೂಪರಿನ್ಯಸ್ತವಾಮಹಸ್ತಾಂಬುಜಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೫ ||

ವೀರಾಸನೇ ಸಮಾಸೀನಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜನಿಭಾಂಬರಮ್ |
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಕೋಮಲಾಂಗಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ೬ ||

ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಭ್ಯಾಂ ಚ ವಾಮದಕ್ಷಿಣಶೋಭಿತಮ್ |
ಹನುಮದ್ರವಿಮುಖ್ಯಾದಿಕಪಿಮುಖ್ಯೈಶ್ಚ ಸೇವಿತಮ್ || ೭ ||

ದಿವ್ಯರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಸಿಂಹಾಸನಗತಂ ಪ್ರಭುಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಧ್ಯಾತ್ವೈವಂ ರಾಘವಂ ಹೃದಿ || ೮ ||

ಏಭಿಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ನಾಮಪದೈಃ ಸ್ತುತ್ವಾ ನಮೇದ್ಧರಿಮ್ |
ನಮೋ ರಾಮಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೯ ||

ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನಮೋ ರಾವಣಹಂತ್ರೇ ತೇ ನಮೋ ವಾಲಿವಿನಾಶಿನೇ || ೧೦ ||

ನಮೋ ವೈಕುಂಠನಾಥಾಯ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಯ ಯೋಗಾಯ ಪರಮಾನಂದರೂಪಿಣೇ |
ಶಂಕರಪ್ರಿಯಮಿತ್ರಾಯ ಜಾನಕೀಜಾನಯೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಯ ಏವಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಃ |
ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ನಿತ್ಯಶಃ || ೧೩ ||

ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸ್ಮರನ್ ರಾಮಂ ಸ ಏವ ಸ್ಯಾದ್ರಘೂತ್ತಮಃ |
ಶ್ರೀರಾಮೇ ಭಕ್ತಿರಚಲಾ ಭವತ್ಯೇವ ಹಿ ಸರ್ವದಾ || ೧೪ ||

ಸಮಯೇ ಸಮನುಪ್ರಾಪ್ತೇ ರಾಘವಃ ಸೀತಯಾ ಸಹ |
ಹೃದಿ ಸಂದೃಶ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಹ || ೧೫ ||

ನಿತ್ಯಂ ಚಾಪರರಾತ್ರೇಷು ರಾಮಸ್ಯೈತಾಂ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಮುಚ್ಯತೇಽನುಸ್ಮೃತಿಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುದಾರಿದ್ರ್ಯಪಾತಕೈಃ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಸ್ಮೃತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed