Sri Venkatesha Karavalamba Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಶೇಷಶೈಲ ಸುನಿಕೇತನ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ನಳಿನಾಯತಾಕ್ಷ |
ಲೀಲಾಕಟಾಕ್ಷಪರಿರಕ್ಷಿತಸರ್ವಲೋಕ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತಪದಾಂಬುಜ ಶಂಖಪಾಣೇ
ಶ್ರೀಮತ್ಸುದರ್ಶನಸುಶೋಭಿತದಿವ್ಯಹಸ್ತ |
ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರ ಶರಣ್ಯ ಸುಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಭವಸಾಗರ ಕರ್ಣಧಾರ
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮ |
ಲೋಕೈಕಪಾವನ ಪರಾತ್ಪರ ಪಾಪಹಾರಿನ್
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ನಿಗಮಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಜಸ್ವರೂಪ
ಕಾಮಾದಿದೋಷಪರಿಹಾರಿತ ಬೋಧದಾಯಿನ್ |
ದೈತ್ಯಾದಿಮರ್ದನ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೪ ||

ತಾಪತ್ರಯಂ ಹರ ವಿಭೋ ರಭಸಾನ್ಮುರಾರೇ
ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷ |
ಮಚ್ಛಿಷ್ಯಮಪ್ಯನುದಿನಂ ಪರಿರಕ್ಷ ವಿಷ್ಣೋ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀಜಾತರೂಪ ನವರತ್ನ ಲಸತ್ಕಿರೀಟ
ಕಸ್ತೂರಿಕಾತಿಲಕಶೋಭಿಲಲಾಟದೇಶ |
ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬವದನಾಂಬುಜ ವಾರಿಜಾಕ್ಷ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೬ ||

ವಂದಾರುಲೋಕ ವರದಾನ ವಚೋವಿಲಾಸ
ರತ್ನಾಢ್ಯಹಾರಪರಿಶೋಭಿತಕಂಬುಕಂಠ |
ಕೇಯೂರರತ್ನ ಸುವಿಭಾಸಿ ದಿಗಂತರಾಳ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೭ ||

ದಿವ್ಯಾಂಗದಾಂಚಿತ ಭುಜದ್ವಯ ಮಂಗಳಾತ್ಮನ್
ಕೇಯೂರಭೂಷಣಸುಶೋಭಿತದೀರ್ಘಬಾಹೋ |
ನಾಗೇಂದ್ರಕಂಕಣಕರದ್ವಯ ಕಾಮದಾಯಿನ್
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೮ ||

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಗದ್ಧರಣ ವಾರಿಧಿ ಮಧ್ಯಮಗ್ನಂ
ಮಾಮುದ್ಧರಾದ್ಯ ಕೃಪಯಾ ಕರುಣಾಪಯೋಧೇ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ದೇಹಿ ಮಮ ಧರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿಹೇತುಂ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೯ ||

ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗ ಪರಿಚರ್ಚಿತ ಕೋಮಲಾಂಗ
ಪೀತಾಂಬರಾವೃತತನೋ ತರುಣಾರ್ಕದೀಪ್ತೇ |
ಸತ್ಕಾಂಚನಾಭ ಪರಿಧಾನ ಸುಪಟ್ಟಬಂಧ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೦ ||

ರತ್ನಾಢ್ಯದಾಮಸುನಿಬದ್ಧ ಕಟಿಪ್ರದೇಶ
ಮಾಣಿಕ್ಯದರ್ಪಣ ಸುಸನ್ನಿಭ ಜಾನುದೇಶ |
ಜಂಘಾದ್ವಯೇನ ಪರಿಮೋಹಿತ ಸರ್ವಲೋಕ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೧ ||

ಲೋಕೈಕಪಾವನಸರಿತ್ಪರಿಶೋಭಿತಾಂಘ್ರೇ
ತ್ವತ್ಪಾದದರ್ಶನ ದಿನೇಶ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಾತ್ |
ಹಾರ್ದಂ ತಮಶ್ಚ ಸಕಲಂ ಲಯಮಾಪ ಭೂಮನ್
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೨ ||

ಕಾಮಾದಿವೈರಿ ನಿವಹೋಽಚ್ಯುತ ಮೇ ಪ್ರಯಾತಃ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಪ್ಯಪಗತಂ ಸಕಲಂ ದಯಾಳೋ |
ದೀನಂ ಚ ಮಾಂ ಸಮವಲೋಕ್ಯ ದಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಪದಪಂಕಜಷಟ್ಪದೇನ
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಯತಿನಾ ರಚಿತಂ ಜಗತ್ಯಾಮ್ |
ಏತತ್ಪಠಂತಿ ಮನುಜಾಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ
ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಪರಮಾಂ ಪದವೀಂ ಮುರಾರೇಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಣಾ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿನಾ ರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed