Riddhi Stava – ಋದ್ಧಿ ಸ್ತವಃ


ಶ್ರೀಮನ್ವೃಷಭಶೈಲೇಶ ವರ್ಧತಾಂ ವಿಜಯೀ ಭವಾನ್ |
ದಿವ್ಯಂ ತ್ವದೀಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ನಿರ್ಮರ್ಯಾದಂ ವಿಜೃಂಭತಾಮ್ || ೧ ||

ದೇವೀಭೂಷಾಯುಧೈರ್ನಿತ್ಯೈರ್ಮುಕ್ತೈರ್ಮೋಕ್ಷೈಕಲಕ್ಷಣೈಃ |
ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಸ್ತ್ವದೀಯೈಶ್ಚ ಸಂಗಃ ಸ್ತಾತ್ಸರಸಸ್ತವ || ೨ ||

ಪ್ರಾಕಾರಗೋಪುರವರಪ್ರಾಸಾದಮಣಿಮಂಟಪಾಃ |
ಶಾಲಿಮುದ್ಗತಿಲಾದೀನಾಂ ಶಾಲಾಃ ಶೈಲಕುಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಃ || ೩ ||

ರತ್ನಕಾಂಚನಕೌಶೇಯಕ್ಷೌಮಕ್ರಮುಕಶಾಲಿಕಾಃ |
ಶಯ್ಯಾಗೃಹಾಣಿ ಪರ್ಯಂಕವರ್ಯಾಃ ಸ್ಥೂಲಾಸನಾನಿ ಚ || ೪ ||

ಕನತ್ಕನಕಭೃಂಗಾರಪತದ್ಗ್ರಹಕಲಾಚಿಕಾಃ |
ಛತ್ರಚಾಮರಮುಖ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂತು ನಿತ್ಯಾಃ ಪರಿಚ್ಛದಾಃ || ೫ ||

ಅಸ್ತು ನಿಸ್ತುಲಮವ್ಯಗ್ರಂ ನಿತ್ಯಮಭ್ಯರ್ಚನಂ ತವ |
ಪಕ್ಷೇಪಕ್ಷೇ ವಿವರ್ಧಂತಾಂ ಮಾಸಿಮಾಸಿ ಮಹೋತ್ಸವಾಃ || ೬ ||

ಮಣಿಕಾಂಚನಚಿತ್ರಾಣಿ ಭೂಷಣಾನ್ಯಂಬರಾಣಿ ಚ |
ಕಾಶ್ಮೀರಸಾರಕಸ್ತೂರೀಕರ್ಪೂರಾದ್ಯನುಲೇಪನಮ್ || ೭ ||

ಕೋಮಲಾನಿ ಚ ದಾಮಾನಿ ಕುಸುಮೈಃ ಸೌರಭೋತ್ಕರೈಃ |
ಧೂಪಾಃ ಕರ್ಪೂರದೀಪಾಶ್ಚ ಸಂತು ಸಂತತಮೇವ ತೇ || ೮ ||

ನೃತ್ತಗೀತಯುತಂ ವಾದ್ಯಂ ನಿತ್ಯಮತ್ರ ವಿವರ್ಧತಾಮ್ |
ಶ್ರೋತ್ರೇಷು ಸುಧಾಧಾರಾಃ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ಕಾಹಲೀಸ್ವನಾಃ || ೯ ||

ಕಂದಮೂಲಫಲೋದಗ್ರಂ ಕಾಲೇಕಾಲೇ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ |
ಸೂಪಾಪೂಪಘೃತಕ್ಷೀರಶರ್ಕರಾಸಹಿತಂ ಹವಿಃ || ೧೦ ||

ಘನಸಾರಶಿಲೋದಗ್ರೈಃ ಕ್ರಮುಕಾಷ್ಟದಳೈಃ ಸಹ |
ವಿಮಲಾನಿ ಚ ತಾಂಬೂಲೀದಳಾನಿ ಸ್ವೀಕುರು ಪ್ರಭೋ || ೧೧ ||

ಪ್ರೀತಿಭೀತಿಯುತೋ ಭೂಯಾದ್ಭೂಯಾನ್ ಪರಿಜನಸ್ತವ |
ಭಕ್ತಿಮಂತೋ ಭಜಂತು ತ್ವಾಂ ಪೌರಾ ಜಾನಪದಾಸ್ತಥಾ || ೧೨ ||

ಧರಣೀಧನರತ್ನಾನಿ ವಿತರಂತು ಚಿರಂ ತವ |
ಕೈಂಕರ್ಯಮಖಿಲಂ ಸರ್ವೇ ಕುರ್ವಂತು ಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕಾಃ || ೧೩ ||

ಪ್ರೇಮದಿಗ್ಧದೃಶಃ ಸ್ವೈರಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣಾಸ್ತ್ವದಾನನಮ್ |
ಮಹಾಂತಃ ಸಂತತಂ ಸಂತೋ ಮಂಗಳಾನಿ ಪ್ರಯುಂಜತಾಮ್ || ೧೪ ||

ಏವಮೇವ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಾಲಯನ್ ಕುಶಲೀ ಭವಾನ್ |
ಮಾಮಹೀರಮಣ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರ್ಧತಾಮಭಿವರ್ಧತಾಮ್ || ೧೫ ||

ಪತ್ಯುಃ ಪ್ರತ್ಯಹಮಿತ್ಥಂ ಯಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ ಸಮುಚ್ಛ್ರಯಮ್ |
ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಶ್ಯತ್ಯೇನಂ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಋದ್ಧಿಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed