Sri Kasi Visalakshi Stotram (Vyasa Krutam) – ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ)


ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ |
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕೇ ಶಿವೇ |
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ದಿವೌಕಸಾಮ್ || ೧ ||

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ಹಿ |
ಋಜ್ವೀ ಕುಂಡಲಿನೀ ಸುಕ್ಷ್ಮಾ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೨ ||

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮೇಧಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ |
ಸತೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ಶಿವಾ || ೩ ||

ಅಪರ್ಣಾ ಚೈಕಪರ್ಣಾ ಚ ತಥಾ ಚೈಕೈಕಪಾಟಲಾ |
ಉಮಾ ಹೈಮವತೀ ಚಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಚೈವ ಮಾತೃಕಾ || ೪ ||

ಖ್ಯಾತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಲೋಕೇ ಗೌರೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾ |
ಗಣಾಂಬಿಕಾ ಮಹಾದೇವೀ ನಂದಿನೀ ಜಾತವೇದಸೀ || ೫ ||

ಸಾವಿತ್ರೀ ವರದಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪಾವನೀ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾ |
ಆಯತೀ ನಿಯತೀ ರೌದ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಮಾಥಿನೀ || ೬ ||

ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ರೇವತೀ ಭೂತನಾಯಿಕಾ |
ಗೌತಮೀ ಕೌಶಿಕೀ ಚಾಽಽರ್ಥಾ ಚಂಡೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸತೀ || ೭ ||

ವೃಷಧ್ವಜಾ ಶೂಲಧರಾ ಪರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ |
ಮಹೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ಸಿಂಹವಾಹನಾ || ೮ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀಂ ದಿವ್ಯೈರೇತೈಃ ಸುನಾಮಭಿಃ |
ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಭವದ್ವ್ಯಾಸೋ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸೌರಪುರಾಣೇ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed