Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಪಂಚರತ್ನಂ


ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲಾತ್ಮಾ ಕಲಿಕಲುಷಮಹಾತೂಲವಾತೂಲನಾಮಾ
ಸೀಮಾತೀತಾತ್ಮಭೂಮಾ ಮಮ ಹಯವದನಾ ದೇವತಾ ಧಾವಿತಾರಿಃ |
ಯಾತಾ ಶ್ವೇತಾಬ್ಜಮಧ್ಯಂ ಪ್ರವಿಮಲಕಮಲ ಸ್ರಗ್ಧರಾ ದುಗ್ಧರಾಶಿಃ
ಸ್ಮೇರಾ ಸಾ ರಾಜರಾಜಪ್ರಭೃತಿ ನುತಿಪದಂ ಸಂಪದಂ ಸಂವಿಧತ್ತಾಮ್ || ೧ ||

ತಾರಾ ತಾರಾಧಿನಾಥಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಸುಧಾ ಹೀರಹಾರಾಭಿರಾಮಾ
ರಾಮಾ ರತ್ನಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಾಕುಚಲಿಕುಚ ಪರೀರಂಭಸಂರಂಭಧನ್ಯಾ |
ಮಾನ್ಯಾಽನನ್ಯಾರ್ಹದಾಸ್ಯಪ್ರಣತತತಿ ಪರಿತ್ರಾಣಸತ್ರಾತ್ತದೀಕ್ಷಾ
ದಕ್ಷಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತೈಷಾ ಸಪದಿ ಹಯಮುಖೋ ದೇವತಾ ಸಾಽವತಾನ್ನಃ || ೨ ||

ಅಂತರ್ಧ್ವಾಂತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಂ ನಿಗಮಹೃದಸುರಧ್ವಂಸನೈಕಾಂತಕಲ್ಯಂ
ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಜಲಧಿಮಭಿನಮದ್ಬಾಂಧವಂ ಸೈಂಧವಾಸ್ಯಮ್ |
ಶುಭ್ರಾಂಶು ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ದಧತಮರಿದರೌ ಪುಸ್ತಕಂ ಹಸ್ತಕಂಜೈಃ
ಭದ್ರಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಮಪಿ ಹೃದಿ ಶರಣಂ ಯಾಮ್ಯುದಾರಂ ಸದಾರಮ್ || ೩ ||

ವಂದೇ ತಂ ದೇವಮಾದ್ಯಂ ನಮದಮರಮಹಾರತ್ನಕೋಟೀರಕೋಟೀ-
-ವಾಟೀನಿರ್ಯತ್ನನಿರ್ಯದ್ಘೃಣಿಗಣಮಸೃಣೀಭೂತ ಪಾದಾಂಶುಜಾತಮ್ |
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಶ್ರುತಿಶಿಖರಗುರು ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರೈಃ
ಪೂಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಯಂ ಸಭಾಜ್ಯಂ ಕಲಿರಿಪುಗುರುಭಿಃ ಶಶ್ವದಶ್ವೋತ್ತಮಾಂಗಮ್ || ೪ ||

ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾಽನವದ್ಯಾ ಯದನಘ ಕರುಣಾಸಾರಸಾರಪ್ರಸಾರಾತ್
ಧೀರಾಧಾರಾಧರಾಯಾಮಜನಿ ಜನಿಮತಾಂ ತಾಪನಿರ್ವಾಪಯಿತ್ರೀ |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರಾದಿಮಪದಕಲಿಜಿತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾರ್ಚಿತಂ ತತ್
ಶ್ರೀಮದ್ಧಾಮಾತಿಭೂಮ ಪ್ರಥಯತು ಕುಶಲಂ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವನಾಮ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಪಂಚರತ್ನಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed