Goda Chathusloki – ಗೋದಾ ಚತುಶ್ಶ್ಲೋಕೀ


ನಿತ್ಯಾಭೂಷಾ ನಿಗಮಶಿರಸಾಂ ನಿಸ್ಸಮೋತ್ತುಂಗವಾರ್ತಾ
ಕಾನ್ತೋಯಸ್ಯಾಃ ಕಚವಿಲುಲಿತೈಃ ಕಾಮುಕೋ ಮಾಲ್ಯರತ್ನೈಃ |
ಸೂಕ್ತ್ಯಾ ಯಸ್ಯಾಃ ಶ್ರುತಿಸುಭಗಯಾ ಸುಪ್ರಭಾತಾ ಧರಿತ್ರೀ
ಸೈಷಾ ದೇವೀ ಸಕಲಜನನೀ ಸಿಂಚಿತಾನ್ಮಾಮಪಾಂಗೈಃ || ೧ ||

ಮಾತಾ ಚೇತ್ತುಲಸೀ ಪಿತಾ ಯದಿ ತವ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತೋ ಮಹಾನ್
ಭ್ರಾತಾ ಚೇದ್ಯತಿಶೇಖರಃ ಪ್ರಿಯತಮಃ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮಾ ಯದಿ |
ಜ್ಞಾತಾರಸ್ತನಯಾಸ್ತ್ವದುಕ್ತಿ ಸರಸಸ್ತನ್ಯೇನ ಸಂವರ್ಧಿತಾಃ
ಗೋದಾದೇವಿ! ಕಥಂ ತ್ವಮನ್ಯ ಸುಲಭಾ ಸಾಧಾರಣಾ ಶ್ರೀರಸಿ || ೨ ||

ಕಲ್ಪದೌ ಹರಿಣಾ ಸ್ವಯಂ ಜನಹಿತಂ ದೃಷ್ಟೇನ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಂ
ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ವಸ್ಯಚ ಕೀರ್ತನಂ ಪ್ರಪದನಂ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಪ್ರಸೂನಾರ್ಪಣಮ್ |
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಕಟಂ ವಿಧಾತುಮನಿಶಂ ಶ್ರೀಧನ್ವಿನವ್ಯೇ ಪುರೇ
ಜಾತಾಂ ವೈದಿಕವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತ ತನಯಾಂ ಗೋದಾಮುದಾರಾಂ ಸ್ತುಮಃ || ೩ ||

ಆಕೂತಸ್ಯ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಮನುಪಮಾಮಾಸೇಚನಂ ಚಕ್ಷುಷೋಃ
ಆನಂದಸ್ಯ ಪರಂಪರಾಮನುಗುಣಾಮಾರಾಮಶೈಲೇಶಿತುಃ |
ತದ್ದೋರ್ಮಧ್ಯಕಿರೀಟ ಕೋಟಿಘಟಿತಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಕಸ್ತೂರಿಕಾ
ಮಾಲ್ಯಾಮೋದಸಮೇಧಿತಾತ್ಮ ವಿಭವಾಂ ಗೋದಾ ಮುದಾರಾಂ ಸ್ತುಮಃ || ೪ ||

ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಮಾಲಿಕಾಬನ್ಧರಜಿಷ್ಣವೇ |
ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ ತನೂಜಾಯೈ ಗೋದಾಯೈ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ || ೫ ||

ಮಾದೃಶಾಕಿಂಚನತ್ರಾಣಬದ್ಧಕಂಕಣಪಾಣಯೇ |
ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತ ತನೂಜಾಯೈ ಗೋದಾಯೈ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ || ೬ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed