Sapta Matrika Stotram – ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಪ್ರಾರ್ಥನಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಕಮಲೇಂದುಸೌಮ್ಯವದನಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಲೀಲಯಾ
ಕೌಮಾರೀ ರಿಪುದರ್ಪನಾಶನಕರೀ ಚಕ್ರಾಯುಧಾ ವೈಷ್ಣವೀ |
ವಾರಾಹೀ ಘನಘೋರಘರ್ಘರಮುಖೀ ಚೈಂದ್ರೀ ಚ ವಜ್ರಾಯುಧಾ
ಚಾಮುಂಡಾ ಗಣನಾಥರುದ್ರಸಹಿತಾ ರಕ್ಷಂತು ನೋ ಮಾತರಃ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ –
ಹಂಸಾರೂಢಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕಮಂಡಲುಃ |
ಸ್ರುವಂ ಚ ಪುಸ್ತಕಂ ಧತ್ತೇ ಊರ್ಧ್ವಹಸ್ತದ್ವಯೇ ಶುಭಾ || ೧ ||
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ –
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ವೃಷಭಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಕಪಾಲಶೂಲಖಟ್ವಾಂಗವರದಾ ಚ ಚತುರ್ಭುಜಾ || ೨ ||
ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಕೌಮಾರೀ –
ಕುಮಾರರೂಪಾ ಕೌಮಾರೀ ಮಯೂರವರವಾಹನಾ |
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಾ ತದ್ವಚ್ಛೂಲಶಕ್ತಿಗದಾಧರಾ || ೩ ||
ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |

ವೈಷ್ಣವೀ –
ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುಸದೃಶೀ ಗರುಡೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚ ವರದಾ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾ || ೪ ||
ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |

ವಾರಾಹೀ –
ವಾರಾಹೀಂ ತು ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಿಷೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ವರಾಹಸದೃಶೀ ಘಂಟಾನಾದಾ ಚಾಮರಧಾರಿಣೀ || ೫ ||
ಗದಾಚಕ್ರಧರಾ ತದ್ವದ್ದಾನವೇಂದ್ರವಿಘಾತಿನೀ |
ಲೋಕಾನಾಂ ಚ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನೀ || ೬ ||
ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |

ಇಂದ್ರಾಣೀ –
ಇಂದ್ರಾಣೀ ತ್ವಿಂದ್ರಸದೃಶೀ ವಜ್ರಶೂಲಗದಾಧರಾ |
ಗಜಾಸನಗತಾ ದೇವೀ ಲೋಚನೈರ್ಬಹುಭಿರ್ವೃತಾ || ೭ ||
ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |

ಚಾಮುಂಡಾ –
ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಾ ಕ್ಷೀಣದೇಹಾ ಚ ಗರ್ತಾಕ್ಷಾ ಭೀಮರೂಪಿಣೀ |
ದಿಗ್ಬಾಹುಃ ಕ್ಷಾಮಕುಕ್ಷಿಶ್ಚ ಮುಸಲಂ ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಣೌ || ೮ ||
ಅಂಕುಶಂ ಬಿಭ್ರತೀ ಖಡ್ಗಂ ದಕ್ಷಿಣೇಷ್ವಥ ವಾಮತಃ |
ಖೇಟಂ ಪಾಶಂ ಧನುರ್ದಂಡಂ ಕುಠಾರಂ ಚೇತಿ ಬಿಭ್ರತೀ || ೯ ||
ಚಾಮುಂಡಾ ಪ್ರೇತಗಾ ರಕ್ತಾ ವಿಕೃತಾಸ್ಯಾಹಿಭೂಷಣಾ |
ದ್ವಿಭುಜಾ ವಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ಕೃತ್ತಿಕಾಕಾರ್ಯರನ್ವಿತಾ || ೧೦ ||
ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |

ಇತಿ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed