Sri Jogulamba Ashtakam – ಶ್ರೀ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ


ಮಹಾಯೋಗಿಪೀಠಸ್ಥಲೇ ತುಂಗಭದ್ರಾತಟೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಶ್ಯಾಂ ಸದಾಸಂವಸಂತೀಂ |
ಮಹಾಯೋಗಿಬ್ರಹ್ಮೇಶವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೧ ||

ಜ್ವಲದ್ರತ್ನವೈಡೂರ್ಯಮುಕ್ತಾ ಪ್ರವಾಳ
ಪ್ರವೀಣ್ಯಸ್ಥಗಾಂಗೇಯಕೋಟೀರಶೋಭಾಂ |
ಸುಕಾಶ್ಮೀರರೇಖಾಪ್ರಭಾಖ್ಯಾಂ ಸ್ವಫಾಲೇ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೨ ||

ಸ್ವಸೌಂದರ್ಯಮಂದಸ್ಮಿತಾಂ ಬಿಂದುವಕ್ತ್ರಾಂ
ರಸತ್ಕಜ್ಜಲಾಲಿಪ್ತ ಪದ್ಮಾಭನೇತ್ರಾಂ |
ಪರಾಂ ಪಾರ್ವತೀಂ ವಿದ್ಯುದಾಭಾಸಗಾತ್ರೀಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೩ ||

ಘನಶ್ಯಾಮಲಾಪಾದಸಂಲೋಕ ವೇಣೀಂ
ಮನಶ್ಶಂಕರಾರಾಮಪೀಯೂಷ ವಾಣೀಂ |
ಶುಕಾಶ್ಲಿಷ್ಟಸುಶ್ಲಾಘ್ಯಪದ್ಮಾಭಪಾಣೀಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೪ ||

ಸುಧಾಪೂರ್ಣ ಗಾಂಗೇಯಕುಂಭಸ್ತನಾಢ್ಯಾಂ
ಲಸತ್ಪೀತಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಾಂ ಸ್ವಕಟ್ಯಾಂ |
ಗಳೇರತ್ನಮುಕ್ತಾವಳೀಪುಷ್ಪಹಾರಾಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೫ ||

ಶಿವಾಂ ಶಾಂಕರೀಂ ಸರ್ವಕಳ್ಯಾಣಶೀಲಾಂ
ಭವಾನೀಂ ಭವಾಂಭೋನಿಧೇರ್ದಿವ್ಯನೌಕಾಂ |
ಕುಮಾರೀಂ ಕುಲೋತ್ತಾರಣೀಮಾದಿವಿದ್ಯಾಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೬ ||

ಚಲತ್ಕಿಂಕಿಣೀಂ ನೂಪುರಾಪಾದಪದ್ಮಾಂ
ಸುರೇಂದ್ರೈರ್ಮೃಗೇಂದ್ರೈರ್ಮಹಾಯೋಗಿಬೃಂದೈಃ |
ಸದಾ ಸಂಸ್ತುವಂತೀಂ ಪರಂ ವೇದವಿದ್ಭಿಃ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೭ ||

ಹರೇಸ್ಸೋದರೀಂ ಹವ್ಯವಾಹಸ್ವರೂಪಾಂ
ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂತ್ರೀಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ |
ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯಾದಿವಂದ್ಯಾಂ ಪರೇಶೀಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ || ೮ ||

ಇದಂ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಾ
ಪ್ರಭಾತೇ ನಿಶಾರ್ಧೇಽಥವಾ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಃ |
ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪರಂ ಸರ್ವಭೋಗಾಂಶ್ಚ ಭುಕ್ತ್ವಾ
ಶ್ರಿಯಂ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ದಿವ್ಯಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ || ೯ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: