Parashurama Kruta Kali Stotram – ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪರಶುರಾಮ ಕೃತಂ)


ಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ |
ನಮಃ ಶಂಕರಕಾಂತಾಯೈ ಸಾರಾಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ಮಾಯಾಯೈ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ನಮೋ ನಮೋ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಕಾರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಪ್ರಸೀದ ಜಗತಾಂ ಮಾತಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣಿ |
ತ್ವತ್ಪಾದೌ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಸಾರ್ಥಿಕಾಂ ಕುರು || ೩ ||

ತ್ವಯಿ ಮೇ ವಿಮುಖಾಯಾಂ ಚ ಕೋ ಮಾಂ ರಕ್ಷಿತುಮೀಶ್ವರಃ |
ತ್ವಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಶುಭೇ ಮಾಂ ಭಕ್ತಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || ೪ ||

ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಶಿವಲೋಕೇ ಚ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ತೋ ವರಃ ಪುರಾ |
ತಂ ವರಂ ಸಫಲಂ ಕರ್ತುಂ ತ್ವಮರ್ಹಸಿ ವರಾನನೇ || ೫ ||

ರೇಣುಕೇಯಸ್ತವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನಾಽಭವದಂಬಿಕಾ |
ಮಾ ಭೈರಿತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ || ೬ ||

ಏತದ್ ಭೃಗುಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಶ್ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಮಹಾಭಯಾತ್ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಃ ಸ ಭವೇದೇವ ಲೀಲಯಾ || ೭ ||

ಸ ಪೂಜಿತಶ್ಚ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತತ್ರೈವ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಜ್ಞಾನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭವೇಚ್ಚೈವ ವೈರಿಪಕ್ಷವಿಮರ್ದಕಃ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣೇ ಗಣೇಶಖಂಡೇ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಕೃತ ಮಹಾಮಾಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed