Sri Bhramarambika Ashtakam (Sri Kantarpita) – ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಷ್ಟಕಂ (ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಪಿತ)


ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಪಿತಪತ್ರಗಂಡಯುಗಳಾಂ ಸಿಂಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೀಂ
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀಂ ಗುಣವತೀಂ ಲೋಲೇಕ್ಷಣಾಂ ಶಾಂಕರೀಮ್ |
ಪಾಕಾರಿಪ್ರಮುಖಾಮರಾರ್ಚಿತಪದಾಂ ಮತ್ತೇಭಕುಂಭಸ್ತನೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೧ ||

ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರೀಂದ್ರಗೃಹಾಂತರೇನಿವಸಿತಾಂ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಂ ನಿಧಿಂ
ಮಂದಾರದ್ರುಮಪುಷ್ಪವಾಸಿತಕುಚಾಂ ಮಾಯಾಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೀಮ್ |
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವೋಜ್ಜ್ವಲಾರುಣನಿಭಾಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀರೂಪಿಣೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೨ ||

ಮಾದ್ಯಚ್ಛುಂಭನಿಶುಂಭಮೇಘಪಟಲಪ್ರಧ್ವಂಸ ಝಂಝಾನಿಲಾಂ
ಕೌಮಾರೀಂ ಮಹಿಷಾಖ್ಯ ಶುಷ್ಕವಿಟಪೀ ಧೂಮೋರುದಾವಾನಲಾಮ್ |
ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಗ್ರಹೋಜ್ಜ್ವಲಕರಾಂ ಚಾಮುಂಡಿಕಾಧೀಶ್ವರೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೨ ||

ದೃಕ್ಕಂಜಾತ ವಿಲಾಸಕಲ್ಪಿತ ಸರೋಜಾತೋರು ಶೋಭಾನ್ವಿತಾಂ
ನಕ್ಷತ್ರೇಶ್ವರ ಶೇಖರಪ್ರಿಯತಮಾಂ ದೇವೀಂ ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಮ್ |
ರಂಜನ್ಮಂಗಳದಾಯಿನೀಂ ಶುಭಕರೀಂ ರಾಜತ್ಸ್ವರೂಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೩ ||

ಕೇಳೀಮಂದಿರ ರಾಜತಾಚಲತಲಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾಂ
ಯೋಗೀಂದ್ರೈರ್ನುತಪಾದಪಂಕಜಯುಗಾಂ ರತ್ನಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗಾವಾಸ ಸರೋಜಪತ್ರ ನಯನಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೪ ||

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿಧ್ವಂಸಿನೀಂ
ಸಂಧ್ಯಾತಾಂಡವಕೇಳಿಕಾಂ ಪ್ರಿಯಸತೀಂ ಸದ್ಭಕ್ತಕಾಮಪ್ರದಾಮ್ |
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಪಾದಪಂಕಜಯುಗಾಂ ಬಿಂಬಾಧರಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೫ ||

ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನರತ್ನಚಾರುಕಟಕಾಂ ಸರ್ವಂ ಸಹಾವಲ್ಲಭಾಂ
ಕಾಂಚೀಕಾಂಚನಘಂಟಿಕಾಘಣಘಣಾಂ ಕಂಜಾತಪತ್ರೇಕ್ಷಣಮ್ |
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಂ ಪುರಹರಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀಂ ಶಾಂಭವೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೬ ||

ಸ್ವರ್ಲೋಕೇಶ್ವರವಂದ್ಯಪಾದಕಮಲಾಂ ಪಂಕೇರುಹಾಕ್ಷಸ್ತುತಾಂ
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀಂ ಶೃಂಗಾರಭೂಷಾನಿಧಿಮ್ |
ತತ್ತ್ವಾತೀತಮಹಾಪ್ರಭಾಂ ವಿಜಯಿನೀಂ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀಂ ಭೈರವೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೭ ||

ಭ್ರಮರಾಂಬಾಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಅಷ್ಟಕಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ನರಾಣಾಂ ಸರ್ವಶತ್ರೂಣಾಂ ಧ್ವಂಸನಂ ತದ್ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದೂರ್ವಾಸವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಭ್ರಮರಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" పుస్తక ప్రచురణ జరుగుతున్నది.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: