Sri Bhramarambika Ashtakam (Sri Kantarpita) – ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಷ್ಟಕಂ (ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಪಿತ)


ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಪಿತಪತ್ರಗಂಡಯುಗಳಾಂ ಸಿಂಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೀಂ
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀಂ ಗುಣವತೀಂ ಲೋಲೇಕ್ಷಣಾಂ ಶಾಂಕರೀಮ್ |
ಪಾಕಾರಿಪ್ರಮುಖಾಮರಾರ್ಚಿತಪದಾಂ ಮತ್ತೇಭಕುಂಭಸ್ತನೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೧ ||

ವಿಂಧ್ಯಾದ್ರೀಂದ್ರಗೃಹಾಂತರೇ ನಿವಸಿತಾಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾನಿಧಿಂ
ಮಂದಾರದ್ರುಮಪುಷ್ಪವಾಸಿತಕುಚಾಂ ಮಾಯಾಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೀಮ್ |
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವೋಜ್ಜ್ವಲಾರುಣನಿಭಾಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀರೂಪಿಣೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೨ ||

ಮಾದ್ಯಚ್ಛುಂಭನಿಶುಂಭಮೇಘಪಟಲಪ್ರಧ್ವಂಸಝಂಝಾನಿಲಾಂ
ಕೌಮಾರೀಂ ಮಹಿಷಾಖ್ಯಶುಷ್ಕವಿಟಪೀಧೂಮೋರುದಾವಾನಲಾಮ್ |
ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಗ್ರಹೋಜ್ಜ್ವಲಕರಾಂ ಚಾಮುಂಡಿಕಾಧೀಶ್ವರೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೩ ||

ದೃಕ್ಕಂಜಾತವಿಲಾಸಕಲ್ಪಿತಸರೋಜಾತೋರುಶೋಭಾನ್ವಿತಾಂ
ನಕ್ಷತ್ರೇಶ್ವರಶೇಖರಪ್ರಿಯತಮಾಂ ದೇವೀಂ ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀಮ್ |
ರಂಜನ್ಮಂಗಳದಾಯಿನೀಂ ಶುಭಕರೀಂ ರಾಜತ್ಸ್ವರೂಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೪ ||

ಕೇಳೀಮಂದಿರರಾಜತಾಚಲತಲಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾಂ
ಯೋಗೀಂದ್ರೈರ್ನುತಪಾದಪಂಕಜಯುಗಾಂ ರತ್ನಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗಾವಾಸಸರೋಜಪತ್ರನಯನಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೫ ||

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿಧ್ವಂಸಿನೀಂ
ಸಂಧ್ಯಾತಾಂಡವಕೇಳಿಕಾಂ ಪ್ರಿಯಸತೀಂ ಸದ್ಭಕ್ತಕಾಮಪ್ರದಾಮ್ |
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಪಾದಪಂಕಜಯುಗಾಂ ಬಿಂಬಾಧರಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೬ ||

ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನರತ್ನಚಾರುಕಟಕಾಂ ಸರ್ವಂ ಸಹಾವಲ್ಲಭಾಂ
ಕಾಂಚೀಕಾಂಚನಘಂಟಿಕಾಘಣಘಣಾಂ ಕಂಜಾತಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಮ್ |
ಸಾರೋದಾರಗುಣಾಂಚಿತಾಂ ಪುರಹರಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀಂ ಶಾಂಭವೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷೀಶ್ವರವಂದ್ಯಪಾದಕಮಲಾಂ ಪಂಕೇರುಹಾಕ್ಷಸ್ತುತಾಂ
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀಂ ಶೃಂಗಾರಭೂಷಾನಿಧಿಮ್ |
ತತ್ತ್ವಾತೀತಮಹಾಪ್ರಭಾಂ ವಿಜಯಿನೀಂ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀಂ ಭೈರವೀಂ
ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಭಜ ಮನಃ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸೇವಿತಾಮ್ || ೮ ||

ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಅಷ್ಟಕಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಶತ್ರೂಣಾಂ ತು ನರಾಣಾಂ ಚ ಧ್ವಂಸನಂ ತದ್ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದೂರ್ವಾಸವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed