Sri Budha Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಬುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಭುಜೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ವರದಾಭಯಾಸಿ-
ಗದಾ ವಹಂತಂ ಸುಮುಖಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ |
ಪೀತಪ್ರಭಂ ಚಂದ್ರಸುತಂ ಸುರೇಢ್ಯಂ
ಸಿಂಹೇನಿಷಣ್ಣಂ ಬುಧಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ –
ಪೀತಾಂಬರಃ ಪೀತವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಪೀತಧ್ವಜಪತಾಕೀ ಚ ರೋಹಿಣೀಗರ್ಭಸಂಭವಃ || ೧ ||

ಈಶಾನ್ಯಾದಿಷುದೇಶೇಷು ಬಾಣಾಸನ ಉದಙ್ಮುಖಃ |
ನಾಥೋ ಮಗಧದೇಶಸ್ಯ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ || ೨ ||

ಸುಖಾಸನಃ ಕರ್ಣಿಕಾರೋ ಜೈತ್ರಶ್ಚಾತ್ರೇಯಗೋತ್ರವಾನ್ |
ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಪ್ರಖ್ಯೈರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ || ೩ ||

ಅಧಿಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವಾಭ್ಯಾಮನ್ಯತೋ ಗ್ರಹಮಂಡಲೇ |
ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಸಮಸ್ತವರದಃ ಸುಖೀ || ೪ ||

ಸದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಮೇರೋಃ ಕುರ್ವಾಣಃ ಕಾಮರೂಪವಾನ್ |
ಅಸಿದಂಡೌ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸುಫಲಪ್ರದಃ || ೫ ||

ಕನ್ಯಾಯಾ ಮಿಥುನಸ್ಯಾಪಿ ರಾಶೇರಧಿಪತಿರ್ದ್ವಯೋಃ |
ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯಪ್ರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯಾಮರ್ತ್ಯಸುರಾರ್ಚಿತಃ || ೬ ||

ಯಸ್ತು ಸೌಮ್ಯೇನ ಮನಸಾ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ |
ತಸ್ಯ ವಶ್ಯೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯನಾಮಧರೋ ಬುಧಃ || ೭ ||

ಬುಧಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಗುಹ್ಯಂ ವಸಿಷ್ಠೇನೋದಿತಂ ಪುರಾ |
ದಿಲೀಪಾಯ ಚ ಭಕ್ತಾಯ ಯಾಚಮಾನಾಯ ಭೂಭೃತೇ || ೮ ||

ಯಃ ಪಠೇದೇಕವಾರಂ ವಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಮಹತ್ || ೯ ||

ಏಕವಾರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿವ್ಯಾಧಿಬಾಧಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಗ್ರಹಕೃತಾಪೀಡಾ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಕೃತ್ರಿಮೌಷಧದುರ್ಮಂತ್ರಂ ಕೃತ್ರಿಮಾದಿನಿಶಾಚರೈಃ || ೧೧ ||

ಯದ್ಯದ್ಭಯಂ ಭವೇತ್ತತ್ರ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾ ಸುವರ್ಣೇನ ಲಿಖಿತಾ ತು ಭುಜಾಷ್ಟಕಾ || ೧೨ ||

ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯೋಪರಿನ್ಯಸ್ತ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತೇ ಘಟೇ |
ವಿನ್ಯಸ್ಯ ವಿಧಿನಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಾಸಮೇಕಂ ನಿರಂತರಮ್ || ೧೩ ||

ಯೇ ಪೂಜಯಂತಿ ತೇ ಯಾಂತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಧನಮ್ |
ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಸ್ಮಗುಲ್ಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ |
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ತತ್ತದಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed