Sri Aditya Stotram 2 (Bhavishya Purane) – ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2 (ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣೇ)


ನವಗ್ರಹಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸೂರ್ಯಾದೀನಾಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ |
ಪೀಡಾ ಚ ದುಸ್ಸಹಾ ರಾಜನ್ ಜಾಯತೇ ಸತತಂ ನೃಣಾಮ್ || ೧ ||

ಪೀಡಾನಾಶಾಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮಾನಿ ಶೃಣು ಭಾಸ್ವತಃ |
ಸೂರ್ಯಾದೀನಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೀಡಾ ನಶ್ಯತಿ ಶೃಣ್ವತಃ || ೨ ||

ಆದಿತ್ಯಃ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯಃ ಪೂಷಾರ್ಕಃ ಶೀಘ್ರಗೋ ರವಿಃ |
ಭಗಸ್ತ್ವಷ್ಟಾಽರ್ಯಮಾ ಹಂಸೋ ಹೇಲಿಸ್ತೇಜೋನಿಧಿರ್ಹರಿಃ || ೩ ||

ದಿನನಾಥೋ ದಿನಕರಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ |
ವಿಭಾವಸುರ್ವೇದಕರ್ತಾ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಾಹನಃ || ೪ ||

ಹರಿದಶ್ವಃ ಕಾಲವಕ್ತ್ರಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಪದ್ಮಿನೀಬೋಧಕೋ ಭಾನುರ್ಭಾಸ್ಕರಃ ಕರುಣಾಕರಃ || ೫ ||

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಲೋಹಿತಾಂಗಸ್ತಮೋನುದಃ |
ಜಗನ್ನಾಥೋಽರವಿಂದಾಕ್ಷಃ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಃ || ೬ ||

ಭೂತಾಶ್ರಯೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶೋ ಭಾಸ್ವಾನದಿತಿನಂದನಃ || ೭ ||

ಧ್ವಾಂತೇಭಸಿಂಹಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಲೋಕನೇತ್ರೋ ವಿಕರ್ತನಃ |
ಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಮಿಹಿರಃ ಸೂರಸ್ತಪನೋ ಲೋಕತಾಪನಃ || ೮ ||

ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಶನೈಶ್ಚರಪಿತಾ ಜಯಃ |
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಸ್ತರಣಿರ್ಭಗವಾನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೯ ||

ವಿವಸ್ವಾನಾದಿದೇವಶ್ಚ ದೇವದೇವೋ ದಿವಾಕರಃ |
ಧನ್ವಂತರಿರ್ವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾ ದದ್ರುಕುಷ್ಠವಿನಾಶನಃ || ೧೦ ||

ಚರಾಚರಾತ್ಮಾ ಮೈತ್ರೇಯೋಽಮಿತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಕರ್ತನಃ |
ಲೋಕಶೋಕಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಕಮಲಾಕರ ಆತ್ಮಭೂಃ || ೧೧ ||

ನಾರಾಯಣೋ ಮಹಾದೇವೋ ರುದ್ರಃ ಪುರುಷ ಈಶ್ವರಃ |
ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || ೧೨ ||

ಇಂದ್ರೋಽನಲೋ ಯಮಶ್ಚೈವ ನೈರೃತೋ ವರುಣೋಽನಿಲಃ |
ಶ್ರೀದ ಈಶಾನ ಇಂದುಶ್ಚ ಭೌಮಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಗುರುಃ ಕವಿಃ || ೧೩ ||

ಶೌರಿರ್ವಿಧುಂತುದಃ ಕೇತುಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಾತ್ಮಕೋ ವಿಭುಃ |
ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ದೇವಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೪ ||

ಯ ಏತೈರ್ನಾಮಭಿರ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತೌತಿ ದಿವಾಕರಮ್ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ || ೧೫ ||

ಪುತ್ರವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಾಯತೇ ಸ ನ ಸಂಶಯಃ |
ರವಿವಾರೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ಭಾಸ್ವತಃ || ೧೬ ||

ಪೀಡಾಶಾಂತಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ |
ಸದ್ಯಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನೋತಿ ಚಾಯುರ್ದೀರ್ಘಂ ಚ ನೀರುಜಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed