Dasaratha Krutha Sri Shani Stotram – ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದಶರಥ ಕೃತಂ)


ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರಸ್ವತೀಂ ದೇವೀಂ ಗಣನಾಥಂ ವಿನಾಯಕಮ್ |
ರಾಜಾ ದಶರಥಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೌರೇರಿದಮಥಾಕರೋತ್ || ೧ ||

ದಶರಥ ಉವಾಚ |
ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನೀಲಾಯ ಶಿತಿಕಂಠನಿಭಾಯ ಚ |
ನಮೋ ನೀಲಮಯೂಖಾಯ ನೀಲೋತ್ಪಲನಿಭಾಯ ಚ || ೨ || [ಮಧೂಕಾಯ]

ನಮೋ ನಿರ್ಮಾಂಸದೇಹಾಯ ದೀರ್ಘಶ್ಮಶ್ರುಜಟಾಯ ಚ |
ನಮೋ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಾಯ ಶುಷ್ಕೋದರ ಭಯಾನಕ || ೩ ||

ನಮಃ ಪರುಷಗಾತ್ರಾಯ ಸ್ಥೂಲರೋಮಾಯ ವೈ ನಮಃ |
ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಷುಧಾರ್ತಾಯ ನಿತ್ಯತಪ್ತಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೪ || [ತೃಪ್ತಾಯ]

ನಮಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ಕೃತಾಂತಕ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಕೋಟರಾಕ್ಷಾಯ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೫ ||

ನಮೋ ಘೋರಾಯ ರೌದ್ರಾಯ ಭೀಷಣಾಯ ಕರಾಳಿನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಭಕ್ಷಾಯ ವಲೀಮುಖ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭಾಸ್ಕರೇ ಭಯದಾಯಕ | [ಭಾಸ್ವರೋ]
ಅಧೋದೃಷ್ಟೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಪುಃಶ್ಯಾಮ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ || [ಸಂವರ್ತಕ]

ನಮೋ ಮಂದಗತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | [ನಿಷ್ಪ್ರಭಾಯ]
ತಪಸಾ ದಗ್ಧದೇಹಾಯ ನಿತ್ಯಯೋಗರತಾಯ ಚ || ೮ || [ಜ್ಞಾನ]

ನಮಸ್ತೇ ಜ್ಞಾನನೇತ್ರಾಯ ಕಾಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಸೂನವೇ |
ತುಷ್ಟೋ ದದಾಸಿ ವೈ ರಾಜ್ಯಂ ರುಷ್ಟೋ ಹರಸಿ ತತ್‍ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೯ || [ಕ್ರುದ್ಧೋ]

ದೇವಾಸುರಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚ ಪಶುಪಕ್ಷಿಸರೀಸೃಪಾಃ |
ತ್ವಯಾ ವಿಲೋಕಿತಾಃ ಸೌರೇ ದೈನ್ಯಮಾಶು ವ್ರಜಂತಿ ಚ || ೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಕ್ರೋ ಯಮಶ್ಚೈವ ಋಷಯಃ ಸಪ್ತತಾರಕಾಃ |
ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟಾಶ್ಚ ತೇ ಸರ್ವೇ ತವ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವಿಲೋಕಿತಾಃ || ೧೧ ||

ದೇಶಾ ನಗರಗ್ರಾಮಾಶ್ಚ ದ್ವೀಪಾಶ್ಚೈವಾದ್ರಯಸ್ತಥಾ |
ರೌದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತು ಯೇ ದೃಷ್ಟಾಃ ಕ್ಷಯಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ತತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೨ ||

ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ಸೌರೇ ವರಾರ್ಥೇಽಹಂ ತವಾಶ್ರಿತಃ |
ಸೌರೇ ಕ್ಷಮಸ್ವಾಪರಾಧಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾಯ ಚ || ೧೩ ||

ಇತಿ ದಶರಥ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Dasaratha Krutha Sri Shani Stotram – ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದಶರಥ ಕೃತಂ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed