Sri Chandra Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಶಧರಶ್ಚಂದ್ರೋ ತಾರಾಧೀಶೋ ನಿಶಾಕರಃ |
ಸುಧಾನಿಧಿಃ ಸದಾರಾಧ್ಯಃ ಸತ್ಪತಿಃ ಸಾಧುಪೂಜಿತಃ || ೧ ||

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜಗದ್ಯೋನಿಃ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ವಿಕರ್ತನಾನುಜೋ ವೀರೋ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿದುಷಾಂ ಪತಿಃ || ೨ ||

ದೋಷಾಕರೋ ದುಷ್ಟದೂರಃ ಪುಷ್ಟಿಮಾನ್ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕಃ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಪ್ರಿಯೋಽನಂತಕಷ್ಟದಾರುಕುಠಾರಕಃ || ೩ ||

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ದ್ಯುಚರೋ ದೇವಭೋಜನಃ |
ಕಳಾಧರಃ ಕಾಲಹೇತುಃ ಕಾಮಕೃತ್ಕಾಮದಾಯಕಃ || ೪ ||

ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕೋಽಮರ್ತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಾಯಕಃ |
ಕ್ಷಪಾಕರಃ ಕ್ಷೀಣಪಾಪಃ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಃ || ೫ ||

ಜೈವಾತೃಕಃ ಶುಚೀ ಶುಭ್ರೋ ಜಯೀ ಜಯಫಲಪ್ರದಃ |
ಸುಧಾಮಯಃ ಸುರಸ್ವಾಮೀ ಭಕ್ತನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಃ || ೬ ||

ಭುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಭದ್ರೋ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಕಃ |
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಃ ಸಾಗರೋದ್ಭವಃ || ೭ ||

ಭಯಾಂತಕೃದ್ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಕಃ |
ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಿರಣೋ ಜಗದಾನಂದಕಾರಣಃ || ೮ ||

ನಿಸ್ಸಪತ್ನೋ ನಿರಾಹಾರೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಾಮಯಃ |
ಭೂಚ್ಛಾಯಾಽಽಚ್ಛಾದಿತೋ ಭವ್ಯೋ ಭುವನಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ || ೯ ||

ಸಕಲಾರ್ತಿಹರಃ ಸೌಮ್ಯಜನಕಃ ಸಾಧುವಂದಿತಃ |
ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ || ೧೦ ||

ಸಿತಚ್ಛತ್ರಧ್ವಜೋಪೇತಃ ಸಿತಾಂಗೋ ಸಿತಭೂಷಣಃ |
ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ || ೧೧ ||

ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢೋ ದಂಡಪಾಣಿಃ ಧನುರ್ಧರಃ |
ಕುಂದಪುಷ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರೋ ನಯನಾಬ್ಜಸಮುದ್ಭವಃ || ೧೨ ||

ಆತ್ರೇಯಗೋತ್ರಜೋಽತ್ಯಂತವಿನಯಃ ಪ್ರಿಯದಾಯಕಃ |
ಕರುಣಾರಸಸಂಪೂರ್ಣಃ ಕರ್ಕಟಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ || ೧೩ ||

ಚತುರಶ್ರಾಸನಾರೂಢಶ್ಚತುರೋ ದಿವ್ಯವಾಹನಃ |
ವಿವಸ್ವನ್ಮಂಡಲಾಗ್ನೇಯವಾಸೋ ವಸುಸಮೃದ್ಧಿದಃ || ೧೪ ||

ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತಃ ಮೇರುಗೋತ್ರಪ್ರದಕ್ಷಿಣಃ |
ಗ್ರಹಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಗ್ರಸಿತಾರ್ಕೋ ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ || ೧೫ ||

ದ್ವಿಜರಾಜೋ ದ್ಯುತಿಲಕೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ದ್ವಿಜಪೂಜಿತಃ |
ಔದುಂಬರನಗಾವಾಸ ಉದಾರೋ ರೋಹಿಣೀಪತಿಃ || ೧೬ ||

ನಿತ್ಯೋದಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಫಲಪ್ರದಃ |
ಸಕಲಾಹ್ಲಾದನಕರಃ ಪಲಾಶಸಮಿಧಪ್ರಿಯಃ || ೧೭ ||

ಏವಂ ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed