Surya Grahana Shanti Parihara Sloka – ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ


ಶಾಂತಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ –
ಇಂದ್ರೋಽನಲೋ ದಂಡಧರಶ್ಚ ರಕ್ಷಃ
ಪ್ರಾಚೇತಸೋ ವಾಯು ಕುಬೇರ ಶರ್ವಾಃ |
ಮಜ್ಜನ್ಮ ಋಕ್ಷೇ ಮಮ ರಾಶಿ ಸಂಸ್ಥೇ
ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಂ ಶಮಯಂತು ಸರ್ವೇ ||

ಗ್ರಹಣ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಶ್ಲೋಕಾಃ –
ಯೋಽಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವಃ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತಃ |
ಸಹಸ್ರನಯನಃ ಶಕ್ರಃ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೧

ಮುಖಂ ಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಮಿತದ್ಯುತಿಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಅಗ್ನಿಃ ಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೨

ಯಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಾನಾಂ ಯಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೩

ರಕ್ಷೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಲಯಾನಲಸನ್ನಿಭಃ |
ಉಗ್ರಃ ಕರಾಲೋ ನಿರ‍ೃತಿಃ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೪

ನಾಗಪಾಶಧರೋ ದೇವಃ ಸದಾ ಮಕರವಾಹನಃ |
ವರುಣೋ ಜಲಲೋಕೇಶೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೫

ಯಃ ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಲೋಕಾನಾಂ ವಾಯುಃ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೬

ಯೋಽಸೌ ನಿಧಿಪತಿರ್ದೇವಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಧರೋ ವರಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಕಲುಷಂ ಮೇ ವ್ಯಪೋಹತು || ೭

ಯೋಽಸೌ ಶೂಲಧರೋ ರುದ್ರಃ ಶಂಕರೋ ವೃಷವಾಹನಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ದೋಷಂ ನಾಶಯತು ದ್ರುತಮ್ || ೮

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: