Sri Brihaspati Kavacham – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ, ಗಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪೀಡಾಪ್ರಶಮನಾರ್ಥೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಗಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಗಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಗೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಗೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಗೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಗೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸುರಪೂಜಿತಮ್ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ || ೧ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ –
ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುರುಃ |
ಕರ್ಣೌ ಸುರಗುರುಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ || ೨ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ನಾಸಾಂ ಮೇ ವೇದಪಾರಗಃ |
ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಕಂಠಂ ಮೇ ದೇವತಾಗುರುಃ || ೩ ||

ಭುಜಾವಾಂಗಿರಸಃ ಪಾತು ಕರೌ ಪಾತು ಶುಭಪ್ರದಃ |
ಸ್ತನೌ ಮೇ ಪಾತು ವಾಗೀಶಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ || ೪ ||

ನಾಭಿಂ ದೇವಗುರುಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುಖಪ್ರದಃ |
ಕಟಿಂ ಪಾತು ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಊರೂ ಮೇ ಪಾತು ವಾಕ್ಪತಿಃ || ೫ ||

ಜಾನುಜಂಘೇ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ಪಾದೌ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ |
ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಸರ್ವತೋ ಗುರುಃ || ೬ ||

ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed