Sri Rahu Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಹು ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಹು ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ರಾಹುರ್ದೇವತಾ, ರಾಂ ಬೀಜಂ, ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ, ರಾಹು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ರಾಹುಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಚರ್ಮಶೂಲಖಡ್ಗವರಾಂಗಿನಂ
ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಂ ನೀಲಂ ಕೃಷ್ಣಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಗೋಮೇಧಿಕವಿಭೂಷಂ ಚ ವಿಚಿತ್ರಮಕುಟಂ ಫಣಿಂ
ಕೃಷ್ಣಸಿಂಹರಥಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವಾಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ||

ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ರಾಹುಂ ಶೂರ್ಪಾಕಾರಂ ಕಿರೀಟಿನಮ್ |
ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಕರಾಳಾಸ್ಯಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಮ್ || ೧ ||

ಅಥ ಕವಚಮ್ –
ನೀಲಾಂಬರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಲೋಕವಂದಿತಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಮೇ ರಾಹುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ತ್ವರ್ಧಶರೀರವಾನ್ || ೨ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಮುಖಂ ಮಮ | [ಕರಾಳಾಸ್ಯಃ]
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಸಿಂಹಿಕಾಸೂನುಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಕಠಿನಾಂಘ್ರಿಕಃ || ೩ || [ಕಷ್ಟನಾಶನಃ]

ಭುಜಂಗೇಶೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ನೀಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಃ ಕರೌ |
ಪಾತು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಮಂತ್ರೀ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ವಿಧುಂತುದಃ || ೪ ||

ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಊರೂ ಮೇ ಸುರಪೂಜಿತಃ |
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಜಾಡ್ಯಹಾ || ೫ ||

ಗುಲ್ಫೌ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಭೀಷಣಾಕೃತಿಃ |
ಸರ್ವಾಣಂಗಾನಿ ಮೇ ಪಾತು ನೀಲಚಂದನಭೂಷಣಃ || ೬ ||

ರಾಹೋರಿದಂ ಕವಚಮೃದ್ಧಿದವಸ್ತುದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯನುದಿನಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ಸನ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಮತುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮೃದ್ಧಿಮಾಯು-
-ರಾರೋಗ್ಯಮಾತ್ಮವಿಜಯಂ ಚ ಹಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ದ್ರೋಣಪರ್ವಣಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸಂಜಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ರಾಹು ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed