Sri Brihaspati Panchavimshati Nama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 1


ಚರಾಚರಗುರುಂ ನೌಮಿ ಗುರುಂ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನಾದೇವ ಕ್ಷಣಾದಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಜಾಯತೇ || ೧ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ನೀತಿಜ್ಞೋ ನೀತಿಕಾರಕಃ |
ಗುರುರ್ಜೀವೋಽಥ ವಾಗೀಶೋ ವೇದವೇತ್ತಾ ವಿದಾಂವರಃ || ೨ ||

ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಸುಧಾದೃಷ್ಟಿಃ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಅಗ್ರವೇದೀ ದೀರ್ಘಶ್ಮಶ್ರುರ್ಹೇಮಾಂಗಃ ಕುಂಕುಮಚ್ಛವಿಃ || ೩ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯೋ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ |
ಸತ್ಯಧಾಮಾಽಕ್ಷಮಾಲೀ ಚ ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಕಃ || ೪ ||

ಪಂಚವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಗುರುಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪನ್ನೋ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ || ೫ ||

ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಯತ್ಪಾಪಂ ಸಮುಪಾರ್ಜಿತಮ್ || ೬ ||

ತದೇತತ್ಪಠನಾದೇವ ದಹ್ಯತೇಽಗ್ನಿರಿವೇಂಧನಮ್ |
ಗುರೋರ್ದಿನೇಽರ್ಚಯೇದ್ಯಸ್ತು ಪೀತವಸ್ತ್ರಾನುಲೇಪನೈಃ || ೭ ||

ಧೂಪದೀಪೋಪಹಾರೈಶ್ಚ ವಿಪ್ರಭೋಜನಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಪೀಡಾಶಾಂತಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಮಾಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || ೮ ||

ಮೇರುಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸಮಾಕ್ರಾಂತೋ ದೇವರಾಜಪುರೋಹಿತಃ |
ಜ್ಞಾತಾ ಯಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸ ಗುರುಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಮಮ || ೯ ||

ಇತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed