Anjaneya Bhujanga Stotram – ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಪ್ರಸನ್ನಾಂಗರಾಗಂ ಪ್ರಭಾಕಾಂಚನಾಂಗಂ
ಜಗದ್ಭೀತಶೌರ್ಯಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಧೈರ್ಯಮ್ |
ತೃಣೀಭೂತಹೇತಿಂ ರಣೋದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಂ
ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಾಪ್ತಮಿತ್ರಮ್ || ೧ ||

ಭಜೇ ಪಾವನಂ ಭಾವನಾ ನಿತ್ಯವಾಸಂ
ಭಜೇ ಬಾಲಭಾನು ಪ್ರಭಾ ಚಾರುಭಾಸಮ್ |
ಭಜೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಂದ ಮಂದಾರ ಹಾಸಂ
ಭಜೇ ಸಂತತಂ ರಾಮಭೂಪಾಲ ದಾಸಮ್ || ೨ ||

ಭಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾತಿದಕ್ಷಂ
ಭಜೇ ತೋಷಿತಾನೇಕ ಗೀರ್ವಾಣಪಕ್ಷಮ್ |
ಭಜೇ ಘೋರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಹತಾಕ್ಷಂ
ಭಜೇ ರಾಮನಾಮಾತಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತರಕ್ಷಮ್ || ೩ ||

ಕೃತಾಭೀಲನಾಧಕ್ಷಿತಕ್ಷಿಪ್ತಪಾದಂ
ಘನಕ್ರಾಂತ ಭೃಂಗಂ ಕಟಿಸ್ಥೋರು ಜಂಘಮ್ |
ವಿಯದ್ವ್ಯಾಪ್ತಕೇಶಂ ಭುಜಾಶ್ಲೇಷಿತಾಶ್ಮಂ
ಜಯಶ್ರೀ ಸಮೇತಂ ಭಜೇ ರಾಮದೂತಮ್ || ೪ ||

ಚಲದ್ವಾಲಘಾತಂ ಭ್ರಮಚ್ಚಕ್ರವಾಳಂ
ಕಠೋರಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಪ್ರಭಿನ್ನಾಬ್ಜಜಾಂಡಮ್ |
ಮಹಾಸಿಂಹನಾದಾ ದ್ವಿಶೀರ್ಣತ್ರಿಲೋಕಂ
ಭಜೇ ಚಾಂಜನೇಯಂ ಪ್ರಭುಂ ವಜ್ರಕಾಯಮ್ || ೫ ||

ರಣೇ ಭೀಷಣೇ ಮೇಘನಾದೇ ಸನಾದೇ
ಸರೋಷೇ ಸಮಾರೋಪಣಾಮಿತ್ರ ಮುಖ್ಯೇ |
ಖಗಾನಾಂ ಘನಾನಾಂ ಸುರಾಣಾಂ ಚ ಮಾರ್ಗೇ
ನಟಂತಂ ಸಮಂತಂ ಹನೂಮಂತಮೀಡೇ || ೬ ||

ಘನದ್ರತ್ನ ಜಂಭಾರಿ ದಂಭೋಳಿ ಭಾರಂ
ಘನದ್ದಂತ ನಿರ್ಧೂತ ಕಾಲೋಗ್ರದಂತಮ್ |
ಪದಾಘಾತ ಭೀತಾಬ್ಧಿ ಭೂತಾದಿವಾಸಂ
ರಣಕ್ಷೋಣಿದಕ್ಷಂ ಭಜೇ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಮ್ || ೭ ||

ಮಹಾಗ್ರಾಹಪೀಡಾಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಪೀಡಾಂ
ಮಹಾರೋಗಪೀಡಾಂ ಮಹಾತೀವ್ರಪೀಡಾಮ್ |
ಹರತ್ಯಸ್ತು ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಾನುರಕ್ತೋ
ನಮಸ್ತೇ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ || ೮ ||

ಜರಾಭಾರತೋ ಭೂರಿ ಪೀಡಾಂ ಶರೀರೇ
ನಿರಾಧಾರಣಾರೂಢ ಗಾಢ ಪ್ರತಾಪೀ |
ಭವತ್ಪಾದಭಕ್ತಿಂ ಭವದ್ಭಕ್ತಿರಕ್ತಿಂ
ಕುರು ಶ್ರೀಹನೂಮತ್ಪ್ರಭೋ ಮೇ ದಯಾಳೋ || ೯ ||

ಮಹಾಯೋಗಿನೋ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಯೋ ವಾ
ನ ಜಾನಂತಿ ತತ್ತ್ವಂ ನಿಜಂ ರಾಘವಸ್ಯ |
ಕಥಂ ಜ್ಞಾಯತೇ ಮಾದೃಶೇ ನಿತ್ಯಮೇವ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ವಾನರೇಂದ್ರೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಸತ್ತ್ವವಾಹಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾವಜ್ರದೇಹಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ನಮಸ್ತೇ ಪರೀಭೂತ ಸೂರ್ಯಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಮರ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೧೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೧೨ ||

ಹನೂಮದ್ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂ ಪ್ರಭಾತೇ
ಪ್ರದೋಷೇಽಪಿ ವಾ ಚಾರ್ಧರಾತ್ರೇಽಪಿ ಮರ್ತ್ಯಃ |
ಪಠನ್ನಶ್ನತೋಽಪಿ ಪ್ರಮುಕ್ತೋಘಜಾಲೋ
ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ರಾಮಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಾತಿ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed