Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮತ್ (ಪ್ರಾಣದೇವರು) ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಮಾಮಿ ದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಮ್ |
ಶ್ರೀ ಮಾರುತಾತ್ಮಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್ || ೧

ಪೀನವೃತ್ತಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ |
ರಾಮಪ್ರಿಯತಮಂ ದೇವಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೨

ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕುಂಡಲಾದಿವಿರಾಜಿತಮ್ |
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಪೇತಂ ಸ್ವರ್ಣಪೀಠವಿರಾಜಿತಮ್ || ೩

ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಬೀಜಸಂಯುಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಾವರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |
ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಮ್ || ೪

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಸರ್ವವೈಷ್ಣವಶೇಖರಮ್ |
ಗದಾಽಭಯಕರಂ ಹಸ್ತೌ ಹೃದಿಸ್ಥೋ ಸುಕೃತಾಂಜಲಿಮ್ || ೫

ಹಂಸಮಂತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಸರ್ವಜೀವನಿಯಾಮಕಮ್ |
ಪ್ರಭಂಜನಶಬ್ದವಾಚ್ಯೇಣ ಸರ್ವದುರ್ಮತಭಂಜಕಮ್ || ೬

ಸರ್ವದಾಽಭೀಷ್ಟದಾತಾರಂ ಸತಾಂ ವೈ ದೃಢಮಹವೇ |
ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಮ್ || ೭

ಕಪೀನಾಂ ಪ್ರಾಣದಾತಾರಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣತತ್ಪರಮ್ |
ಅಕ್ಷಾದಿಪ್ರಾಣಹಂತಾರಂ ಲಂಕಾದಹನತತ್ಪರಮ್ || ೮

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾರಂ ಸರ್ವವಾನರಯೂಥಪಮ್ |
ಕಿಂಕರಾಃ ಸರ್ವದೇವಾದ್ಯಾಃ ಜಾನಕೀನಾಥಸ್ಯ ಕಿಂಕರಮ್ || ೯

ವಾಸಿನಂ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥ ಗಿರೌ ಸದಾ |
ತುಂಗಾಂಭೋದಿ ತರಂಗಸ್ಯ ವಾತೇನ ಪರಿಶೋಭಿತೇ || ೧೦

ನಾನಾದೇಶಗತೈಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ನೃಪೋತ್ತಮೈಃ |
ಧೂಪದೀಪಾದಿ ನೈವೇದ್ಯೈಃ ಪಂಚಖಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಶಕ್ತಿತಃ || ೧೧

ಭಜಾಮಿ ಶ್ರೀಹನೂಮಂತಂ ಹೇಮಕಾಂತಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಯತೀಂದ್ರೇಣ ಪೂಜಿತಂ ಚ ವಿಧಾನತಃ || ೧೨

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ |
ವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇಽಭೀಷ್ಟಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಖಲು || ೧೩

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಯಶೋಽರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಯಶಃ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೧೪

ಸರ್ವಥಾ ಮಾಽಸ್ತು ಸಂದೇಹೋ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಯಃ ಕರೋತ್ಯತ್ರ ಸಂದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೫

ಯಂತ್ರೋಧಾರಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಷೋಡಶಶ್ಲೋಕಸಂಯುತಮ್ |
ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೧೬

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಕೃತ ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರೋಧಾರಕ ಹನುಮತ್ (ಪ್ರಾಣದೇವರು) ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed