Aa no Bhadra Suktam – ಆ ನೋ ಭದ್ರಾಃ ಸೂಕ್ತಂ


ಆ ನೋ᳚ ಭ॒ದ್ರಾಃ ಕ್ರತ॑ವೋ ಯನ್ತು ವಿ॒ಶ್ವತೋಽದ॑ಬ್ಧಾಸೋ॒ ಅಪ॑ರೀತಾಸ ಉ॒ದ್ಭಿದ॑: ।
ದೇ॒ವಾ ನೋ॒ ಯಥಾ॒ ಸದ॒ಮಿದ್ ವೃ॒ಧೇ ಅಸ॒ನ್ನಪ್ರಾ᳚ಯುವೋ ರಕ್ಷಿ॒ತಾರೋ᳚ ದಿ॒ವೇದಿ॑ವೇ ॥ 01

ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭ॒ದ್ರಾ ಸು॑ಮ॒ತಿರೃ॑ಜೂಯ॒ತಾಂ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ರಾ॒ತಿರ॒ಭಿ ನೋ॒ ನಿ ವ॑ರ್ತತಾಮ್ ।
ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಸ॒ಖ್ಯಮುಪ॑ ಸೇದಿಮಾ ವ॒ಯಂ ದೇ॒ವಾ ನ॒ ಆಯು॒: ಪ್ರತಿ॑ರನ್ತು ಜೀ॒ವಸೇ॑ ॥ 02

ತಾನ್ಪೂರ್ವ॑ಯಾ ನಿ॒ವಿದಾ᳚ ಹೂಮಹೇ ವ॒ಯಂ ಭಗಂ᳚ ಮಿ॒ತ್ರಮದಿ॑ತಿಂ॒ ದಕ್ಷ॑ಮ॒ಸ್ರಿಧಮ್᳚ ।
ಅ॒ರ್ಯ॒ಮಣಂ॒ ವರು॑ಣಂ॒ ಸೋಮ॑ಮ॒ಶ್ವಿನಾ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ನಃ ಸು॒ಭಗಾ॒ ಮಯ॑ಸ್ಕರತ್ ॥ 03

ತನ್ನೋ॒ ವಾತೋ᳚ ಮಯೋ॒ಭುವಾ᳚ತು ಭೇಷ॒ಜಂ ತನ್ಮಾ॒ತಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ತತ್ಪಿ॒ತಾ ದ್ಯೌಃ ।
ತದ್ ಗ್ರಾವಾ᳚ಣಃ ಸೋಮ॒ಸುತೋ᳚ ಮಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತದ॑ಶ್ವಿನಾ ಶೃಣುತಂ ಧಿಷ್ಣ್ಯಾ ಯು॒ವಮ್ ॥ 04

ತಮೀಶಾ᳚ನಂ॒ ಜಗ॑ತಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॒ಸ್ಪತಿಂ᳚ ಧಿಯಞ್ಜಿ॒ನ್ವಮವ॑ಸೇ ಹೂಮಹೇ ವ॒ಯಮ್ ।
ಪೂ॒ಷಾ ನೋ॒ ಯಥಾ॒ ವೇದ॑ಸಾ॒ಮಸ॑ದ್ವೃ॒ಧೇ ರ॑ಕ್ಷಿ॒ತಾ ಪಾ॒ಯುರದ॑ಬ್ಧಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಯೇ᳚ ॥ 05

ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ᳚ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ᳚ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥ 06

ಪೃಷ॑ದಶ್ವಾ ಮ॒ರುತ॒: ಪೃಶ್ನಿ॑ಮಾತರಃ ಶುಭ॒ಮ್ಯಾವಾ᳚ನೋ ವಿ॒ದಥೇ᳚ಷು॒ ಜಗ್ಮ॑ಯಃ ।
ಅ॒ಗ್ನಿ॒ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮನ॑ವ॒: ಸೂರ॑ಚಕ್ಷಸೋ॒ ವಿಶ್ವೇ᳚ ನೋ ದೇ॒ವಾ ಅವ॒ಸಾ ಗ॑ಮನ್ನಿ॒ಹ ॥ 07

ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ᳚ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॑ರ್ಯಜತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॒ರ್ವ್ಯ॑ಶೇಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ॥ 08

ಶ॒ತಮಿನ್ನು ಶ॒ರದೋ॒ ಅನ್ತಿ॑ ದೇವಾ॒ ಯತ್ರಾ᳚ ನಶ್ಚ॒ಕ್ರಾ ಜ॒ರಸಂ᳚ ತ॒ನೂನಾ᳚ಮ್ ।
ಪು॒ತ್ರಾಸೋ॒ ಯತ್ರ॑ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಭವ᳚ನ್ತಿ॒ ಮಾ ನೋ᳚ ಮ॒ಧ್ಯಾ ರೀ᳚ರಿಷ॒ತಾಯು॒ರ್ಗನ್ತೋ᳚: ॥ 09

ಅದಿ॑ತಿ॒ರ್ದ್ಯೌರದಿ॑ತಿರ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮದಿ॑ತಿರ್ಮಾ॒ತಾ ಸ ಪಿ॒ತಾ ಸ ಪು॒ತ್ರಃ ।
ವಿಶ್ವೇ᳚ ದೇ॒ವಾ ಅದಿ॑ತಿ॒: ಪಞ್ಚ॒ ಜನಾ॒ ಅದಿ॑ತಿರ್ಜಾ॒ತಮದಿ॑ತಿ॒ರ್ಜನಿ॑ತ್ವಮ್ ॥ 10

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed