Sri Dattatreya Stotram (Alarka Krutam) – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಲರ್ಕ ಕೃತಂ)


ವಂದೇ ದೇವಂ ಹೇತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾನಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಮುನ್ಯಾಕಾರಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಂ ವಾಗ್‍ಹೃದ್ದೂರಮ್ || ೧ ||

ಮಾಯೋಪಾಧ್ಯಾ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶೋ ವಿದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಪ್ಯಾತ್ಮಾನೀಶಃ |
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನ್ಮಾಯಾನಾಶೇ ತರ್ಹ್ಯೇಕಸ್ತ್ವಂ ನೇಶೋಽನೀಶಃ || ೨ ||

ರಜ್ಜ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಸರ್ಪಸ್ತತ್ರ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಭಾತೀ ಶೈವಂ ಹ್ಯತ್ರ |
ಜೀವಭ್ರಾಂತಿಸ್ತ್ವೇಷಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಾ ಮೇಧಾರಂ ನಷ್ಟಾಪ್ರೋಕ್ತ್ಯಾ || ೩ ||

ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ತ್ವದ್ದೃಕ್ಪೂತೋ ಜಾತೋಽಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತಃ |
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸೀಶೋ ರೂಪೋ ಮಾಯಾಯೋಗಾನ್ನಾನಾರೂಪಃ || ೪ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಮೇಯೋ ವೇದೈರ್ಗೇಯೋ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಃ |
ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಕಸ್ತ್ವಾಮೀಶ ಸ್ತೋತುಂ ಧ್ಯಾತುಂ ಜ್ಞಾತುಂ ವೇಶಃ || ೫ ||

ವೃದ್ಧಃ ಕ್ವಾಪಿ ಪ್ರೌಢಃ ಕ್ವಾಪಿ ಬಾಲಃ ಕ್ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಃ ಕ್ವಾಪಿ |
ಅಂಗೀ ಭೋಗೀ ರಾಗೀ ಕ್ವಾಪಿ ತ್ಯಾಗೀ ಯೋಗೀ ಸಂಗೀ ಕ್ವಾಪಿ || ೬ ||

ಸ ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಃ ಶುದ್ಧಃ ಶ್ರದ್ಧಾಬದ್ಧೋಪ್ಯನ್ಯಾವಿದ್ಧಃ |
ಶ್ರೀಶೋ ಮಾಯಾಧೀಶೋ ಧೀಶೋ ವಿಜ್ಞಾನೇಶೋ ನಿರ್ವಾಣೇಶಃ || ೭ ||

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾತೀತೋ ಗೀತೋ ವೇದೈರ್ಭೇದೈರ್ಹೀನೋ ನೂನಃ |
ತ್ವಾಂ ತಂ ಸಂತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮುಕ್ತ್ಯಾ ಈಶಂ ತ್ರೀಶಂ ವಂದೇ ವಂದೇ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದತ್ತಪುರಾಣೇ ಪಂಚಮಾಷ್ಟಕೇ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಅಲರ್ಕ ಕೃತ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed