Sri Dattatreya Dwadasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ಋಷಿಃ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಸಕಲಕಾಮನಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಪ್ರಥಮಸ್ತು ಮಹಾಯೋಗೀ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ |
ತೃತೀಯಶ್ಚ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಚತುರ್ಥೋ ಜ್ಞಾನಸಾಗರಃ || ೧ ||

ಪಂಚಮೋ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಂ ಷಷ್ಠಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಮಂಗಲಮ್ |
ಸಪ್ತಮೋ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಅಷ್ಟಮೋ ದೇವವಲ್ಲಭಃ || ೨ ||

ನವಮೋ ನಂದದೇವೇಶೋ ದಶಮೋ ನಂದದಾಯಕಃ |
ಏಕಾದಶೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ದ್ವಾದಶೋ ಕರುಣಾಕರಃ || ೩ ||

ಏತಾನಿ ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಮಂತ್ರರಾಜೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹರಃ ಪರಃ || ೪ ||

ಕ್ಷಯೋಪಸ್ಮಾರ ಕುಷ್ಠಾದಿ ತಾಪಜ್ವರನಿವಾರಣಮ್ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಪದೇ ಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇಷು ಜಲಾಂತರೇ || ೫ ||

ಗಿರೇ ಗುಹಾಂತರೇಽರಣ್ಯೇ ವ್ಯಾಘ್ರಚೋರಭಯಾದಿಷು |
ಆವರ್ತನೇ ಸಹಸ್ರೇಷು ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ || ೬ ||

ತ್ರಿಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಯದಾ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ದರಿದ್ರೋ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೮ ||

ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುಖಮ್ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed