Sri Datta Ashtakam 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ 2


ಆದೌ ಬ್ರಹ್ಮಮುನೀಶ್ವರಂ ಹರಿಹರಂ ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಾಮಸಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಚ ತ್ರಿಲೋಕಪಾವನಕರಂ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿರಕ್ಷಾಕರಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಾರ್ಥರೂಪಸಹಿತಂ ಸೋಽಹಂ ಸ್ವಯಂ ಭಾವಯನ್
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೧ ||

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುನೀಂದ್ರಾಮಯಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಸುರೋಗಣಾರ್ಚಿತಮಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸಮುದ್ರಾಮಯಮ್ |
ಸಪ್ತಂ ಲೋಕಮಯಂ ಸ್ವಯಂ ಜನಮಯಂ ಮಧ್ಯಾದಿವೃಕ್ಷಾಮಯಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೨ ||

ಆದಿತ್ಯಾದಿಗ್ರಹಾ ಸ್ವಧಾ ಋಷಿಗಣಂ ವೇದೋಕ್ತಮಾರ್ಗೇ ಸ್ವಯಂ
ವೇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಪುಣ್ಯಕಥಿತಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಂ ಶಿವಮ್ |
ಏವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಯಾ ತ್ರಯಗುಣೈಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಕರಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೩ ||

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿನಾಶಕಾರಣಕರಂ ಕೈವಲ್ಯಮೋಕ್ಷಾಕರಂ
ಕೈಲಾಸಾದಿನಿವಾಸಿನಂ ಶಶಿಧರಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಗಳಮ್ |
ಹಸ್ತೇ ಚಾಪ ಧನುಃಶರಾಂಶ್ಚ ಮುಸಲಂ ಖಟ್ವಾಂಗಚರ್ಮಾಧರಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೪ ||

ಶುದ್ಧಂ ಚಿತ್ತಮಯಂ ಸುವರ್ಣಮಯದಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಕಾಶಾಮಯಂ
ಭೋಗ್ಯಂ ಭೋಗಮಯಂ ನಿರಾಹತಮಯಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರಸನ್ನಾಮಯಮ್ |
ದತ್ತಂ ದತ್ತಮಯಂ ದಿಗಂಬರಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೫ ||

ಸೋಽಹಂರೂಪಮಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮಯಂ ನಿಃಸಂಗನಿರ್ಲಿಪ್ತಕಂ
ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧನಿರಂಜನಂ ನಿಜಗುರುಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಂ ಮಂಗಳಮ್ |
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಪರೋದೈವತಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೬ ||

ಕಾಷಾಯಂ ಕರದಂಡಧಾರಪುರುಷಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಗಳಂ
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತಲೋಚನಂ ಕಮಲಜಂ ಕೋಲ್ಹಾಪುರೀಭಿಕ್ಷಣಮ್ |
ಕಾಶೀಸ್ನಾನಜಪಾದಿಕಂ ಯತಿಗುರುಂ ತನ್ಮಾಹುರೀವಾಸಿತಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೭ ||

ಕೃಷ್ಣಾತೀರನಿವಾಸಿನಂ ನಿಜಪದಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ
ಮುಕ್ತಿಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ಯತಿಗುರುಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಲೋಕಾಂಜನಮ್ |
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮಸತ್ಯಲೋಕಮಹಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಭಾಗ್ಯೋದಯಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಂಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುಂದರಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed