Sri Datta Ashtakam – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ


ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ |
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಬಾಧಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ ||

ಯೋಗಾತೀತಂ ಗುಣಾತೀತಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಂ |
ಸರ್ವದುಃಖಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ ||

ಅವಧೂತಂ ಸದಾಧ್ಯಾನಂ ಔದುಂಬರಸುಶೋಭಿತಂ |
ಅನಘಾಪ್ರಿಯಾ ವಿಭುಂ ದೇವಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೩ ||

ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಂ |
ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿಷ್ಕಳಂ ಶಾಂತಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೪ ||

ಅನಸೂಯಾಸುತಂ ದೇವಂ ಅತ್ರಿವಂಶಕುಲೋದ್ಭವಂ |
ದಿಗಂಬರಂ ಮಹಾತೇಜಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೫ ||

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಿನಂ ದತ್ತಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಂ |
ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೬ ||

ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ಪಂಚರೂಪಸುಶೋಭಿತಂ |
ಗುರುಪರಂಪರಂ ವಂದೇ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೭ ||

ದತ್ತಮಾನಂದಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಜಯಂ ಲಭೇತ್ |
ದತ್ತಾನುಗ್ರಹಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೮ ||

ಫಲಶ್ರುತಿ –
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೀದತ್ತಶ್ಶರಣಂ ಮಮ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: