Sri Datta Atharvashirsham – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ


ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಅವಧೂತಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ವಿಧಿಹರಿಹರಾಯ ಆದಿತತ್ತ್ವಾಯ ಆದಿಶಕ್ತಯೇ || ೧ ||

ತ್ವಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ತ್ವಂ ದಿಕ್ಕಾಲಾತೀತಃ ತ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಃ || ೨ ||

ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಃ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಃ ವಿಶ್ವೇಶಃ ವಿಶ್ವನಾಥಃ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವನಾಟಕಸೂತ್ರಧಾರಃ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ ತ್ವಂ ಅಕರ್ತಾಸಿ ಚ ನಿತ್ಯಮ್ || ೩ ||

ತ್ವಂ ಆನಂದಮಯಃ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಃ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂದಃ ತ್ವಂ ಪರಮಾನಂದಃ ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ತ್ವಮೇವ ಚೈತನ್ಯಃ ಚೈತನ್ಯದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ ಓಂ ಚೈತನ್ಯದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ || ೪ ||

ತ್ವಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ಭಕ್ತತಾರಕಃ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕಃ ದಯಾಘನಃ ಭಜನಪ್ರಿಯಃ ತ್ವಂ ಪತಿತಪಾವನಃ ಕರುಣಾಕರಃ ಭವಭಯಹರಃ || ೫ ||

ತ್ವಂ ಭಕ್ತಕಾರಣಸಂಭೂತಃ ಅತ್ರಿಸುತಃ ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜಃ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪಾದಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ತ್ವಂ ಗಾಣಗಗ್ರಾಮನಿವಾಸೀ ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಭಾನಃ ಅಕ್ಕಲಕೋಟನಿವಾಸೀ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀಸಮರ್ಥಃ ತ್ವಂ ಕರವೀರನಿವಾಸೀ ಪರಮಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಸರಸ್ವತೀ || ೬ ||

ತ್ವಂ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮೀ ಶ್ರೀಗುರೂದತ್ತಃ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಾಮ್ | ದೀನೇ ಆರ್ತೇ ಮಯಿ ದಯಾಂ ಕುರು ತವ ಏಕಮಾತ್ರದೃಷ್ಟಿಕ್ಷೇಪಃ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಃ | ಹೇ ಭಗವನ್ ವರದದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಮುದ್ಧರ ಮಾಮುದ್ಧರ ಮಾಮುದ್ಧರ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ | ಓಂ ದ್ರಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ || ೭ ||

ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅವಧೂತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed