Vishnudatta Kruta Dattatreya Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಕೃತಂ)


ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಹರಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಉನ್ಮಾದಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ |
ಆನಂದದಾಯಕಂ ದೇವಂ ಮುನಿಬಾಲಂ ದಿಗಂಬರಮ್ || ೧ ||

ಪಿಶಾಚರೂಪಿಣಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇಽಹಂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರಮ್ |
ಯೋಗಿನಂ ಭೋಗಿನಂ ನಗ್ನಂ ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜಂ ಕವಿಮ್ || ೨ ||

ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ವಂದೇ ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಿಣಮ್ |
ಉರುಕ್ರಮಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹಮ್ || ೩ ||

ವರದಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಮ್ |
ನಾನಾರೂಪಧರಂ ಹೃದ್ಯಂ ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಗುರುಮ್ || ೪ ||

ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಪದಾಂಭೋಜಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನಮ್ |
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಂ ಗೂಢಂ ಕುತ್ಸಿತಾಚಾರಚೇಷ್ಟಿತಮ್ || ೫ ||

ಮಿತಾಚಾರಂ ಮಿತಾಹಾರಂ ಭಕ್ಷ್ಯಾಭಕ್ಷ್ಯವಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಂ ಸರ್ವಾಧಾರಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಸಿದ್ಧಸಾಧಕಸಂಸೇವ್ಯಂ ಕಪಿಲಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಮ್ |
ವಿಪ್ರವರ್ಯಂ ವೇದವಿದಂ ವೇದವೇದ್ಯಂ ವಿಯತ್ಸಮಮ್ || ೭ ||

ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ರಾಜರಾಜ್ಯಪ್ರದಂ ಶಿವಮ್ |
ಶುಭದಂ ಸುಂದರಗ್ರೀವಂ ಸುಶೀಲಂ ಶಾಂತವಿಗ್ರಹಮ್ || ೮ ||

ಯೋಗಿನಂ ರಾಮಯಾಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ರಾಮಾರಾಮಂ ರಮಾಪ್ರಿಯಮ್ |
ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಮಹಾದೇವಂ ಶರಣಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ || ೯ ||

ವೀರಂ ವರೇಣ್ಯಂ ವೃಷಭಂ ವೃಷಾಚಾರಂ ವೃಷಪ್ರಿಯಮ್ |
ಅಲಿಪ್ತಮನಘಂ ಮೇಧ್ಯಂ ಅನಾದಿಮಗುಣಂ ಪರಮ್ || ೧೦ ||

ಅನೇಕಮೇಕಮೀಶಾನಂ ಅನಂತಮಣಿಕೇತನಮ್ |
ಅಧ್ಯಕ್ಷಮಸುರಾರಾತಿಂ ಶಮಂ ಶಾಂತಂ ಸನಾತನಮ್ || ೧೧ ||

ಗುಹ್ಯಂ ಗಭೀರಂ ಗಹನಂ ಗುಣಜ್ಞಂ ಗಹ್ವರಪ್ರಿಯಮ್ |
ಶ್ರೀದಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಪರಾಯಣಮ್ || ೧೨ ||

ಜಪಂತಂ ಜಪತಾಂ ವಂದ್ಯಂ ಜಯಂತಂ ವಿಜಯಪ್ರದಮ್ |
ಜೀವನಂ ಜಗತಸ್ಸೇತುಂ ಜನಾನಾಂ ಜಾತವೇದಸಮ್ || ೧೩ ||

ಯಜ್ಞಮಿಜ್ಯಂ ಯಜ್ಞಭುಜಂ ಯಜ್ಞೇಶಂ ಯಾಜಕಾಂ ಯಜುಃ |
ಯಷ್ಟಾರಂ ಫಲದಂ ವಂದೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪರಯಾ ಮುದಾ || ೧೪ ||

ಇತಿ ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಕೃತ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed