Sri Dattatreya Ashta Chakra Beeja Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟಚಕ್ರಬೀಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮೂಲಾಧಾರೇ ವಾರಿಜಪತ್ರೇ ಚತುರಸ್ರಂ
ವಂ ಶಂ ಷಂ ಸಂ ವರ್ಣವಿಶಾಲೈಃ ಸುವಿಶಾಲೈಃ |
ರಕ್ತಂ ವರ್ಣಂ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಂ ಭಗವಂತಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೧ ||

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಷಡ್ದಳಪತ್ರೇ ತನುಲಿಂಗೇ
ಬಾಲಾಂ ತಾವದ್ವರ್ಣವಿಶಾಲೈಃ ಸುವಿಶಾಲೈಃ |
ಪೀತಂ ವರ್ಣಂ ವಾಕ್ಪತಿರೂಪಂ ದ್ರುಹಿಣಂ ತಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೨ ||

ನಾಭೌಪದ್ಮೇ ಪತ್ರದಶಾಬ್ದೇ ಡ ಫ ವರ್ಣೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಗರುಡಾರೂಢಂ ನರವೀರಮ್ |
ನೀಲಂ ವರ್ಣಂ ನಿರ್ಗುಣರೂಪಂ ನಿಗಮಾಂತಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೩ ||

ಹೃತ್ಪದ್ಮಾಂತೇ ದ್ವಾದಶಪತ್ರೇ ಕ ಠ ವರ್ಣೇ
ಸಾಂಬಂ ಶೈವಂ ಹಂಸವಿಶೇಷಂ ಶಮಯಂತಮ್ |
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಂ ಕುರ್ವಂತಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೪ ||

ಕಂಠಸ್ಥಾನೇ ಚಕ್ರವಿಶುದ್ಧೇ ಕಮಲಾಂತೇ
ಚಂದ್ರಾಕಾರೇ ಷೋಡಶಪತ್ರೇ ಸ್ವರವರ್ಣೇ |
ಮಾಯಾಧೀಶಂ ಬೀಜಶಿವಂ ತಂ ನಿಜರೂಪಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೫ ||

ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರೇ ಭೃಕುಟಿಸ್ಥಾನೇ ದ್ವಿದಲಾಂತೇ
ಹಂ ಕ್ಷಂ ಬೀಜಂ ಜ್ಞಾನಸಮುದ್ರಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿಮ್ |
ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ತಂ ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೬ ||

ಮೂರ್ಧ್ನಿಸ್ಥಾನೇ ವಾರಿಜಪತ್ರೇ ಶಶಿಬೀಜೇ
ಶುಭ್ರಂ ವರ್ಣಂ ಪದ್ಮಸಹಸ್ರಂ ಸುವಿಶಾಲಮ್ |
ಹಂ ಬೀಜಾಖ್ಯಂ ವರ್ಣಸಹಸ್ರಂ ತುರೀಯಾಂತಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕುಂದಂ ಭಗವಂತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸತ್ಯಮನಂತಂ ಭವರೂಪಮ್ |
ಪೂರ್ಣಂ ಚಿದ್ಘನಪಂಚಮಖಂಡಂ ಶಿವರೂಪಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೮ ||

ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಶೇಷಶಯಾನಂ ಸುರವಂದ್ಯಂ
ಕಾಂತಾನಾಥಂ ಕೋಮಲಗಾತ್ರಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಮ್ |
ಚಿಂತಾರತ್ನಂ ಚಿದ್ಘನಪೂರ್ಣಂ ದ್ವಿಜರಾಜಂ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಅಜಪಾಜಪಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟಚಕ್ರಬೀಜ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed