Sri Dattatreya Mala Mantram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಃ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಲಾಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದೇವತಾ, ಓಮಿತಿ ಬೀಜಂ, ಸ್ವಾಹೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ದ್ರಾಮಿತಿ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕಾಶೀ ಕೋಲ್ಹಾಮಾಹುರೀ ಸಹ್ಯಕೇಷು
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಶ್ಯತೇ ಚಾನ್ವಹಂ ಯಃ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ಮರಣಾತ್ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮೀ
ತ್ಯಾಗೀ ಭೋಗೀ ದಿವ್ಯಯೋಗೀ ದಯಾಳುಃ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶ್ರೀಂ ಗ್ಲೌಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ, ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯ, ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮನೇ
ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷಾಯ, ಮಹಾಯೋಗಿನೇಽವಧೂತಾಯ, ಅನಸೂಯಾನಂದವರ್ಧನಾಯ, ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ, ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯ, ಓಂ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ, ಆಂ ಸಾಧ್ಯಬಂಧನಾಯ, ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯ, ಕ್ರೋಂ ಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ, ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ, ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ತ್ರಯವಶೀಕರಣಾಯ, ಸೌಃ ಸರ್ವಮನಃಕ್ಷೋಭಣಾಯ, ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯ, ಗ್ಲೌಂ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಪ್ರದಾಯ, ದ್ರಾಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ, ವಷಟ್ ವಶೀಕುರು ವಶೀಕುರು, ವೌಷಟ್ ಆಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ, ಹುಂ ವಿದ್ವೇಷಯ ವಿದ್ವೇಷಯ, ಫಟ್ ಉಚ್ಚಾಟಯ ಉಚ್ಚಾಟಯ, ಠ ಠ ಸ್ತಂಭಯ ಸ್ತಂಭಯ, ಖೇ ಖೇ ಮಾರಯ ಮಾರಯ, ನಮಃ ಸಂಪನ್ನಾಯ ಸಂಪನ್ನಾಯ, ಸ್ವಾಹಾ ಪೋಷಯ ಪೋಷಯ, ಪರಮಂತ್ರ ಪರಯಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರಾಣಿ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ, ಗ್ರಹಾನ್ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ, ವ್ಯಾಧೀನ್ ವಿನಾಶಯ ವಿನಾಶಯ, ದುಃಖಂ ಹರಯ ಹರಯ, ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ, ಮಮ ಚಿತ್ತಂ ಸಂತೋಷಯ ಸಂತೋಷಯ, ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ, ಸರ್ವಯಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ, ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ, ಸರ್ವಪಲ್ಲವರೂಪಿಣೇ, ಓಂ ನಮೋ ಮಹಾಸಿದ್ಧಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದತ್ತತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Dattatreya Mala Mantram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಃ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed