Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram – ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕಾಳಿಕಾಯಾ ವರಾನನೇ |
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾದ್ವಾಗ್ಮೀ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೧ ||

ಕಾಳೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮಸುಂದರೀ |
ಕಾಳರಾತ್ರಿಃ ಕಾಳಿಕಾ ಚ ಕಾಲಭೈರವಪೂಜಿತಾ || ೨ ||

ಕುರುಕುಳ್ಳಾ ಕಾಮಿನೀ ಚ ಕಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನೀ |
ಕುಲೀನಾ ಕುಲಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ || ೩ ||

ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾ ಚ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಕಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕರಾಳಿಕಾ || ೪ ||

ಕುಲಕಾಂತಾ ಕರಾಳಾಸ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ತಾ ಚ ಕಳಾವತೀ |
ಕೃಶೋದರೀ ಚ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಪಾಲಿನೀ || ೫ ||

ಕುಲಜಾ ಕುಲಕನ್ಯಾ ಚ ಕುಲಹಾ ಕುಲಪೂಜಿತಾ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕಾಂತಾ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ || ೬ ||

ಕಾಮದಾತ್ರೀ ಕಾಮಹರ್ತ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಚೈವ ಕಪರ್ದಿನೀ |
ಕುಮುದಾ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾ ಚ ಕಾಳಿಂದೀ ಕುಲಪೂಜಿತಾ || ೭ ||

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕೃಷ್ಣಮಾತಾ ಚ ಕುಲಿಶಾಂಗೀ ಕಳಾ ತಥಾ |
ಕ್ರೀಂ ರೂಪಾ ಕುಲಗಮ್ಯಾ ಚ ಕಮಲಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಾ || ೮ ||

ಕೃಶಾಂಗೀ ಕಿನ್ನರೀ ಕರ್ತ್ರೀ ಕಲಕಂಠೀ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೀ |
ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕೌಳಿನೀ ಚ ಕುಮುದಾ ಕಾಮಜೀವಿನೀ || ೯ ||

ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಕೀರ್ತಿಕಾ ಕೃತ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಕುಲಪಾಲಿಕಾ |
ಕಾಮದೇವಕಳಾ ಕಲ್ಪಲತಾ ಕಾಮಾಂಗವರ್ಧಿನೀ || ೧೦ ||

ಕುಂತಾ ಚ ಕುಮುದಪ್ರೀತಾ ಕದಂಬಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾ |
ಕಾದಂಬಿನೀ ಕಮಲಿನೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೧ ||

ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀಗಣಶೋಭಿತಾ |
ಕುಮಾರೀರಂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀವ್ರತಧಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ಕಂಕಾಳೀ ಕಮನೀಯಾ ಚ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾ |
ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ಕಾಲಭೈರವರೂಪಿಣೀ || ೧೩ ||

ಕೋಟರೀ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚ ಕಾಶೀಕೈಲಾಸವಾಸಿನೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾರ್ಯಕರೀ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದಿನೀ || ೧೪ ||

ಕಾಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ |
ಕಂಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ಕ್ರೀಡಾ ಕುತ್ಸಿತಾ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾ || ೧೫ ||

ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರಾಣಾ ಕೌಶಿಕೀ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿನೀ |
ಕುಂಭಸ್ತನೀ ಕಟಾಕ್ಷಾ ಚ ಕಾವ್ಯಾ ಕೋಕನದಪ್ರಿಯಾ || ೧೬ ||

ಕಾಂತಾರವಾಸಿನೀ ಕಾಂತಿಃ ಕಠಿನಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್ || ೧೭ ||

ಪ್ರಪಠೇದ್ಯ ಇದಂ ನಿತ್ಯಂ ಕಾಳೀನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ |
ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದೇವೇಶಿ ತಸ್ಯಾಽಸಾಧ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೮ ||

ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಚ ಸದಾ ನಿಶಿ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಾಳೀನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ || ೧೯ ||

ಕಾಳಿಕಾ ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ಚ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕುರುತೇ ಸದಾ |
ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ವಾ ಪ್ರಾಂತರೇ ಜಲಮಧ್ಯತಃ || ೨೦ ||

ವಹ್ನಿಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಸಂಶಯೇ |
ಶತಾಷ್ಟಕಂ ಜಪನ್ಮಂತ್ರೀ ಲಭತೇ ಕ್ಷೇಮಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೧ ||

ಕಾಳೀಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವಿಧಿವತ್ ಸ್ತುತ್ವಾ ನಾಮಶತಾಷ್ಟಕೈಃ |
ಸಾಧಕಃ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಳಿಕಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಕಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: