Saubhagya Ashtottara Shatanamavali – सौभाग्याष्टोत्तरशतनामावली


ओं कामेश्वर्यै नमः ।
ओं कामशक्त्यै नमः ।
ओं कामसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ओं कामरूपायै नमः ।
ओं कामकलायै नमः ।
ओं कामिन्यै नमः ।
ओं कमलासनायै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं कल्पनाहीनायै नमः । ९

ओं कमनीयकलावत्यै नमः ।
ओं कमलाभारतीसेव्यायै नमः ।
ओं कल्पिताशेषसंसृत्यै नमः ।
ओं अनुत्तरायै नमः ।
ओं अनघायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं अद्भुतरूपायै नमः ।
ओं अनलोद्भवायै नमः ।
ओं अतिलोकचरित्रायै नमः । १८

ओं अतिसुन्दर्यै नमः ।
ओं अतिशुभप्रदायै नमः ।
ओं अघहन्त्र्यै नमः ।
ओं अतिविस्तारायै नमः ।
ओं अर्चनतुष्टायै नमः ।
ओं अमितप्रभायै नमः ।
ओं एकरूपायै नमः ।
ओं एकवीरायै नमः ।
ओं एकनाथायै नमः । २७

ओं एकान्तार्चनप्रियायै नमः ।
ओं एकस्यै नमः ।
ओं एकभावतुष्टायै नमः ।
ओं एकरसायै नमः ।
ओं एकान्तजनप्रियायै नमः ।
ओं एधमानप्रभावायै नमः ।
ओं एधद्भक्तपातकनाशिन्यै नमः ।
ओं एलामोदमुखायै नमः ।
ओं एनोद्रिशक्रायुधसमस्थित्यै नमः । ३६

ओं ईहाशून्यायै नमः ।
ओं ईप्सितायै नमः ।
ओं ईशादिसेव्यायै नमः ।
ओं ईशानवराङ्गनायै नमः ।
ओं ईश्वराज्ञापिकायै नमः ।
ओं ईकारभाव्यायै नमः ।
ओं ईप्सितफलप्रदायै नमः ।
ओं ईशानायै नमः ।
ओं ईतिहरायै नमः । ४५

ओं ईक्षायै नमः ।
ओं ईषदरुणाक्ष्यै नमः ।
ओं ईश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं ललितायै नमः ।
ओं ललनारूपायै नमः ।
ओं लयहीनायै नमः ।
ओं लसत्तनवे नमः ।
ओं लयसर्वायै नमः ।
ओं लयक्षोण्यै नमः । ५४

ओं लयकर्ण्यै नमः ।
ओं लयात्मिकायै नमः ।
ओं लघिम्ने नमः ।
ओं लघुमध्याढ्यायै नमः ।
ओं ललमानायै नमः ।
ओं लघुद्रुतायै नमः ।
ओं हयाऽऽरूढायै नमः ।
ओं हताऽमित्रायै नमः ।
ओं हरकान्तायै नमः । ६३

ओं हरिस्तुतायै नमः ।
ओं हयग्रीवेष्टदायै नमः ।
ओं हालाप्रियायै नमः ।
ओं हर्षसमुद्धतायै नमः ।
ओं हर्षणायै नमः ।
ओं हल्लकाभाङ्ग्यै नमः ।
ओं हस्त्यन्तैश्वर्यदायिन्यै नमः ।
ओं हलहस्तार्चितपदायै नमः ।
ओं हविर्दानप्रसादिन्यै नमः । ७२

ओं रामायै नमः ।
ओं रामार्चितायै नमः ।
ओं राज्ञ्यै नमः ।
ओं रम्यायै नमः ।
ओं रवमय्यै नमः ।
ओं रत्यै नमः ।
ओं रक्षिण्यै नमः ।
ओं रमण्यै नमः ।
ओं राकायै नमः । ८१

ओं रमणीमण्डलप्रियायै नमः ।
ओं रक्षिताऽखिललोकेशायै नमः ।
ओं रक्षोगणनिषूदिन्यै नमः ।
ओं अम्बायै नमः ।
ओं अन्तकारिण्यै नमः ।
ओं अम्भोजप्रियायै नमः ।
ओं अन्तकभयङ्कर्यै नमः ।
ओं अम्बुरूपायै नमः ।
ओं अम्बुजकरायै नमः । ९०

ओं अम्बुजजातवरप्रदायै नमः ।
ओं अन्तःपूजाप्रियायै नमः ।
ओं अन्तःस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं अन्तर्वचोमय्यै नमः ।
ओं अन्तकारातिवामाङ्कस्थितायै नमः ।
ओं अन्तःसुखरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं सर्वगायै नमः ।
ओं सारायै नमः । ९९

ओं समायै नमः ।
ओं समसुखायै नमः ।
ओं सत्यै नमः ।
ओं सन्तत्यै नमः ।
ओं सन्ततायै नमः ।
ओं सोमायै नमः ।
ओं सर्वस्यै नमः ।
ओं साङ्ख्यायै नमः ।
ओं सनातन्यै नमः । १०८

इति सौभाग्याष्टोत्तरशतनामावली ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed