Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stava – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தவ꞉


ருதம் கர்துமேவாஶு நம்ரஸ்ய வாக்யம்
ஸபா⁴ஸ்தம்ப⁴மத்⁴யாத்³ய ஆவிர்ப³பூ⁴வ ।
தமாநம்ரளோகேஷ்டதா³நப்ரசண்ட³ம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 1 ॥

இநாந்தர்த்³ருக³ந்தஶ்ச கா³ங்கே³யதே³ஹம்
ஸதோ³பாஸதே யம் நரா꞉ ஶுத்³த⁴சித்தா꞉ ।
தமஸ்தாக⁴மேநோநிவ்ருத்த்யை நிதாந்தம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 2 ॥

ஶிவம் ஶைவவர்யா ஹரிம் வைஷ்ணவாக்³ர்யா꞉
பராஶக்திமாஹுஸ்ததா² ஶக்திப⁴க்தா꞉ ।
யமேவாபி⁴தா⁴பி⁴꞉ பரம் தம் விபி⁴ந்நம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 3 ॥

க்ருபாஸாக³ரம் க்லிஷ்டரக்ஷாது⁴ரீணம்
க்ருபாணம் மஹாபாபவ்ருக்ஷௌக⁴பே⁴தே³ ।
நதாலீஷ்டவாராஶிராகாஶஶாங்கம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 4 ॥

ஜக³ந்நேதி நேதீதி வாக்யைர்நிஷித்³த்⁴யா-
-வஶிஷ்டம் பரப்³ரஹ்மரூபம் மஹாந்த꞉ ।
ஸ்வரூபேண விஜ்ஞாய முக்தா ஹி யம் தம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 5 ॥

நதாந்போ⁴க³ஸக்தாநபீஹாஶு ப⁴க்திம்
விரக்திம் ச த³த்வா த்³ருடா⁴ம் முக்திகாமாந் ।
விதா⁴தும் கரே கங்கணம் தா⁴ரயந்தம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 6 ॥

நரோ யந்மநோர்ஜாபதோ ப⁴க்திபா⁴வா-
-ச்ச²ரீரேண தேநைவ பஶ்யத்யமோகா⁴ம் ।
தநும் நாரஸிம்ஹஸ்ய வக்தீதி வேதோ³
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 7 ॥

யத³ங்க்⁴ர்யப்³ஜஸேவாபராணாம் நராணாம்
விரக்திர்த்³ருடா⁴ ஜாயதே(அ)ர்தே²ஷு ஶீக்⁴ரம் ।
தமங்க³ப்ரபா⁴தூ⁴தபூர்ணேந்து³கோடிம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 8 ॥

ரதா²ங்க³ம் பிநாகம் வரம் சாப⁴யம் யோ
வித⁴த்தே கராப்³ஜை꞉ க்ருபாவாரிராஶி꞉ ।
தமிந்த்³வச்ச²தே³ஹம் ப்ரஸந்நாஸ்யபத்³மம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 9 ॥

பிநாகம் ரதா²ங்க³ம் வரம் சாப⁴யம் ச
ப்ரபு²ல்லாம்பு³ஜாகாரஹஸ்தைர்த³தா⁴நம் ।
ப²ணீந்த்³ராதபத்ரம் ஶுசீநேந்து³நேத்ரம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 10 ॥

விவேகம் விரக்திம் ஶமாதே³ஶ்ச ஷட்கம்
முமுக்ஷாம் ச ஸம்ப்ராப்ய வேதா³ந்தஜாலை꞉ ।
யதந்தே விபோ³தா⁴ய யஸ்யாநிஶம் தம்
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 11 ॥

ஸதா³ நந்தி³நீதீரவாஸைகலோலம்
முதா³ ப⁴க்தலோகம் த்³ருஶா பாலயந்தம் ।
விதா³மக்³ரக³ண்யா நதா꞉ ஸ்யுர்யத³ங்க்⁴ரௌ
நமஸ்குர்மஹே ஶைலவாஸம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 12 ॥

யதீ³யஸ்வரூபம் ஶிகா² வேத³ராஶே-
-ரஜஸ்ரம் முதா³ ஸம்யகு³த்³கோ⁴ஷயந்தி ।
ளிந்யாஸ்தடே ஸ்வைரஸஞ்சாரஶீலம்
சிதா³நந்த³ரூபம் தமீடே³ ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 13 ॥

யமாஹுர்ஹி தே³ஹம் ஹ்ருஷீகாணி கேசி-
-த்பரே(அ)ஸூம்ஸ்ததா² பு³த்³தி⁴ஶூந்யே ததா²ந்யே ।
யத³ஜ்ஞாநமுக்³தா⁴ ஜநா நாஸ்திகாக்³ர்யா꞉
ஸதா³நந்த³ரூபம் தமீடே³ ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 14 ॥

ஸதா³நந்த³சித்³ரூபமாம்நாயஶீர்ஷை-
-ர்விசார்யார்யவக்த்ராத்³யதீந்த்³ரா யதீ³யம் ।
ஸுகே²நாஸதே சித்தகஞ்ஜே த³தா⁴நா꞉
ஸதா³நந்த³சித்³ரூபமீடே³ ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 15 ॥

புரா ஸ்தம்ப⁴மத்⁴யாத்³ய ஆவிர்ப³பூ⁴வ
ஸ்வப⁴க்தஸ்ய கர்தும் வசஸ்தத்²யமாஶு ।
தமாநந்த³காருண்யபூர்ணாந்தரங்க³ம்
பு³தா⁴ பா⁴வயுக்தா ப⁴ஜத்⁴வம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 16 ॥

புரா ஶங்கரார்யா த⁴ராதீ⁴ஶப்⁴ருத்யை-
-ர்விநிக்ஷிப்தவஹ்நிப்ரதப்தஸ்வதே³ஹா꞉ ।
ஸ்துவந்தி ஸ்ம யம் தா³ஹஶாந்த்யை ஜவாத்தம்
பு³தா⁴ பா⁴வயுக்தா ப⁴ஜத்⁴வம் ந்ருஸிம்ஹம் ॥ 17 ॥

ஸதே³மாநி ப⁴க்த்யாக்²யஸூத்ரேண த்³ருப்³தா⁴-
-ந்யமோகா⁴நி ரத்நாநி கண்டே² ஜநா யே ।
த⁴ரிஷ்யந்தி தாந்முக்திகாந்தா வ்ருணீதே
ஸகீ²பி⁴ர்வ்ருதா ஶாந்திதா³ந்த்யதி³மாபி⁴꞉ ॥

இதி ஶ்ருங்கே³ரி ஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீஸச்சிதா³நந்த³ஶிவாபி⁴நவந்ருஸிம்ஹபா⁴ரதீ ஸ்வாமிபி⁴꞉ விரசிதம் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தவ꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed