Parashurama Kruta Durga Stotram – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம் (பரஶுராம க்ருதம்)


பரஶுராம உவாச ।
ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ச கோ³ளோகே பரிபூர்ணதமஸ்ய ச ।
ஆவிர்பூ⁴தா விக்³ரஹத꞉ புரா ஸ்ருஷ்ட்யுந்முக²ஸ்ய ச ॥ 1 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரபா⁴யுக்தா வஸ்த்ராளங்காரபூ⁴ஷிதா ।
வஹ்நிஶுத்³தா⁴ம்ஶுகாதா⁴நா ஸஸ்மிதா ஸுமநோஹரா ॥ 2 ॥

நவயௌவநஸம்பந்நா ஸிந்தூ³ராருண்யஶோபி⁴தா ।
லலிதம் கப³ரீபா⁴ரம் மாலதீமால்யமண்டி³தம் ॥ 3 ॥

அஹோ(அ)நிர்வசநீயா த்வம் சாருமூர்திம் ச பி³ப்⁴ரதீ ।
மோக்ஷப்ரதா³ முமுக்ஷூணாம் மஹாவிஷ்ணுர்விதி⁴꞉ ஸ்வயம் ॥ 4 ॥

முமோஹ க்ஷணமாத்ரேண த்³ருஷ்ட்வா த்வாம் ஸர்வமோஹிநீம் ।
பா³லை꞉ ஸம்பூ⁴ய ஸஹஸா ஸஸ்மிதா தா⁴விதா புரா ॥ 5 ॥

ஸத்³பி⁴꞉ க்²யாதா தேந ராதா⁴ மூலப்ரக்ருதிரீஶ்வரீ ।
க்ருஷ்ணஸ்தாம் ஸஹஸா பீ⁴தோ வீர்யாதா⁴நம் சகார ஹ ॥ 6 ॥

ததோ டி³ம்ப⁴ம் மஹஜ்ஜஜ்ஞே ததோ ஜாதோ மஹாவிராட் ।
யஸ்யைவ லோமகூபேஷு ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்யகி²லாநி ச ॥ 7 ॥

ராதா⁴ரதிக்ரமேணைவ தந்நி꞉ஶ்வாஸோ ப³பூ⁴வ ஹ ।
ஸ நி꞉ஶ்வாஸோ மஹாவாயு꞉ ஸ விராட்³விஶ்வதா⁴ரக꞉ ॥ 8 ॥

ப⁴யத⁴ர்மஜலேநைவ புப்லுவே விஶ்வகோ³ளகம் ।
ஸ விராட்³விஶ்வநிலயோ ஜலராஶிர்ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 9 ॥

ததஸ்த்வம் பஞ்சதா⁴ பூ⁴ய பஞ்சமூர்தீஶ்ச பி³ப்⁴ரதீ ।
ப்ராணாதி⁴ஷ்டா²த்ருமூர்திர்யா க்ருஷ்ணஸ்ய பரமாத்மந꞉ ॥ 10 ॥

க்ருஷ்ணப்ராணாதி⁴காம் ராதா⁴ம் தாம் வத³ந்தி புராவித³꞉ ।
வேதா³தி⁴ஷ்டா²த்ருமூர்திர்யா வேதா³ஶாஸ்த்ரப்ரஸூரபி ॥ 11 ॥

தாம் ஸாவித்ரீம் ஶுத்³த⁴ரூபாம் ப்ரவத³ந்தி மநீஷிண꞉ ।
ஐஶ்வர்யாதி⁴ஷ்டா²த்ருமூர்தி꞉ ஶாந்திஸ்த்வம் ஶாந்தரூபிணீ ॥ 12 ॥

லக்ஷ்மீம் வத³ந்தி ஸந்தஸ்தாம் ஶுத்³தா⁴ம் ஸத்த்வஸ்வரூபிணீம் ।
ராகா³தி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வீ யா ஶுக்லமூர்தி꞉ ஸதாம் ப்ரஸூ꞉ ॥ 13 ॥

ஸரஸ்வதீம் தாம் ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாம் ஶாஸ்த்ரஜ்ஞா꞉ ப்ரவத³ந்த்யஹோ ।
பு³த்³தி⁴ர்வித்³யா ஸர்வஶக்தேர்யா மூர்திரதி⁴தே³வதா ॥ 14 ॥

ஸர்வமங்க³ளதா³ ஸந்தோ வத³ந்தி ஸர்வமங்க³ளாம் ।
ஸர்வமங்க³ளமங்க³ல்யா ஸர்வமங்க³ளரூபிணீ ॥ 15 ॥

ஸர்வமங்க³ளபீ³ஜஸ்ய ஶிவஸ்ய நிலயே(அ)து⁴நா ।
ஶிவே ஶிவாஸ்வரூபா த்வம் லக்ஷ்மீர்நாராயணாந்திகே ॥ 16 ॥

ஸரஸ்வதீ ச ஸாவித்ரீ வேத³ஸூர்ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரியா ।
ராதா⁴ ராஸேஶ்வரஸ்யைவ பரிபூர்ணதமஸ்ய ச ॥ 17 ॥

பரமாநந்த³ரூபஸ்ய பரமாநந்த³ரூபிணீ ।
த்வத்கலாம்ஶாம்ஶகலயா தே³வாநாமபி யோஷித꞉ ॥ 18 ॥

த்வம் வித்³யா யோஷித꞉ ஸர்வா꞉ ஸர்வேஷாம் பீ³ஜரூபிணீ ।
சா²யா ஸூர்யஸ்ய சந்த்³ரஸ்ய ரோஹிணீ ஸர்வமோஹிநீ ॥ 19 ॥

ஶசீ ஶக்ரஸ்ய காமஸ்ய காமிநீ ரதிரீஶ்வரீ ।
வருணாநீ ஜலேஶஸ்ய வாயோ꞉ ஸ்த்ரீ ப்ராணவல்லபா⁴ ॥ 20 ॥

வஹ்நே꞉ ப்ரியா ஹி ஸ்வாஹா ச குபே³ரஸ்ய ச ஸுந்த³ரீ ।
யமஸ்ய து ஸுஶீலா ச நைர்ருதஸ்ய ச கைடபீ⁴ ॥ 21 ॥

ஐஶாநீ ஸ்யாச்ச²ஶிகலா ஶதரூபா மநோ꞉ ப்ரியா ।
தே³வஹூதி꞉ கர்த³மஸ்ய வஸிஷ்ட²ஸ்யாப்யருந்த⁴தீ ॥ 22 ॥

லோபாமுத்³ரா(அ)ப்யக³ஸ்த்யஸ்ய தே³வமாதா(அ)தி³திஸ்ததா² ।
அஹல்யா கௌ³தமஸ்யாபி ஸர்வாதா⁴ரா வஸுந்த⁴ரா ॥ 23 ॥

க³ங்கா³ ச துலஸீ சாபி ப்ருதி²வ்யாம் யா꞉ ஸரித்³வரா ।
ஏதா꞉ ஸர்வாஶ்ச யா ஹ்யந்யா ஸர்வாஸ்த்வத்கலயாம்பி³கே ॥ 24 ॥

க்³ருஹலக்ஷ்மீர்க்³ருஹே ந்ரூணாம் ராஜலக்ஷ்மீஶ்ச ராஜஸு ।
தபஸ்விநாம் தபஸ்யா த்வம் கா³யத்ரீ ப்³ராஹ்மணஸ்ய ச ॥ 25 ॥

ஸதாம் ஸத்த்வஸ்வரூபா த்வமஸதாம் கலஹாங்குரா ।
ஜ்யோதிரூபா நிர்கு³ணஸ்ய ஶக்திஸ்த்வம் ஸகு³ணஸ்ய ச ॥ 26 ॥

ஸூர்யே ப்ரபா⁴ஸ்வரூபா த்வம் தா³ஹிகா ச ஹுதாஶநே ।
ஜலே ஶைத்யஸ்வரூபா ச ஶோபா⁴ரூபா நிஶாகரே ॥ 27 ॥

த்வம் பூ⁴மௌ க³ந்த⁴ரூபா சாப்யாகாஶே ஶப்³த³ரூபிணீ ।
க்ஷுத்பிபாஸாத³யஸ்த்வம் ச ஜீவிநாம் ஸர்வஶக்தய꞉ ॥ 28 ॥

ஸர்வபீ³ஜஸ்வரூபா த்வம் ஸம்ஸாரே ஸாரரூபிணீ ।
ஸ்ம்ருதிர்மேதா⁴ ச பு³த்³தி⁴ர்வா ஜ்ஞாநஶக்திர்விபஶ்சிதாம் ॥ 29 ॥

க்ருஷ்ணேந வித்³யா யா த³த்தா ஸர்வஜ்ஞாநப்ரஸூ꞉ ஶுபா⁴ ।
ஶூலிநே க்ருபயா ஸா த்வம் யயா ம்ருத்யுஞ்ஜய꞉ ஶிவ꞉ ॥ 30 ॥

ஸ்ருஷ்டிபாலநஸம்ஹாரஶக்தயஸ்த்ரிவிதா⁴ஶ்ச யா꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாநாம் ஸா த்வமேவ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 31 ॥

மது⁴கைடப⁴பீ⁴த்யா ச த்ரஸ்தோ தா⁴தா ப்ரகம்பித꞉ ।
ஸ்துத்வா முக்தஶ்ச யாம் தே³வீம் தாம் மூர்த்⁴நா ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 32 ॥

மது⁴கைடப⁴யோர்யுத்³தே⁴ த்ராதா(அ)ஸௌ விஷ்ணுரீஶ்வரீம் ।
ப³பூ⁴வ ஶக்திமான் ஸ்துத்வா தாம் து³ர்கா³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 33 ॥

த்ரிபுரஸ்ய மஹாயுத்³தே⁴ ஸரதே² பதிதே ஶிவே ।
யாம் துஷ்டுவு꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே தாம் து³ர்கா³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 34 ॥

விஷ்ணுநா வ்ருஷரூபேண ஸ்வயம் ஶம்பு⁴꞉ ஸமுத்தி²த꞉ ।
ஜகா⁴ந த்ரிபுரம் ஸ்துத்வா தாம் து³ர்கா³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 35 ॥

யதா³ஜ்ஞயா வாதி வாத꞉ ஸூர்யஸ்தபதி ஸந்ததம் ।
வர்ஷதீந்த்³ரோ த³ஹத்யக்³நிஸ்தாம் து³ர்கா³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 36 ॥

யதா³ஜ்ஞயா ஹி காலஶ்ச ஶஶ்வத்³ப்⁴ரமதி வேக³த꞉ ।
ம்ருத்யுஶ்சரதி ஜந்தூநாம் தாம் து³ர்கா³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 37 ॥

ஸ்ரஷ்டா ஸ்ருஜதி ஸ்ருஷ்டிம் ச பாதா பாதி யதா³ஜ்ஞயா ।
ஸம்ஹர்தா ஸம்ஹரேத்காலே தாம் து³ர்கா³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 38 ॥

ஜ்யோதி꞉ஸ்வரூபோ ப⁴க³வான் ஶ்ரீக்ருஷ்ணோ நிர்கு³ண꞉ ஸ்வயம் ।
யயா விநா ந ஶக்தஶ்ச ஸ்ருஷ்டிம் கர்தும் நமாமி தாம் ॥ 39 ॥

ரக்ஷ ரக்ஷ ஜக³ந்மாதரபராத⁴ம் க்ஷமஸ்வ மே ।
ஶிஶூநாமபராதே⁴ந குதோ மாதா ஹி குப்யதி ॥ 40 ॥

இத்யுக்த்வா பரஶுராமஶ்ச நத்வா தாம் ச ருரோத³ ஹ ।
துஷ்டா து³ர்கா³ ஸம்ப்⁴ரமேண சாப⁴யம் ச வரம் த³தௌ³ ॥ 41 ॥

அமரோ ப⁴வ ஹே புத்ர வத்ஸ ஸுஸ்தி²ரதாம் வ்ரஜ ।
ஶர்வப்ரஸாதா³த்ஸர்வத்ர ஜயோ(அ)ஸ்து தவ ஸந்ததம் ॥ 42 ॥

ஸர்வாந்தராத்மா ப⁴க³வாம்ஸ்துஷ்ட꞉ ஸ்யாத்ஸந்ததம் ஹரி꞉ ।
ப⁴க்திர்ப⁴வது தே க்ருஷ்ணே ஶிவதே³ ச ஶிவே கு³ரௌ ॥ 43 ॥

இஷ்டதே³வே கு³ரௌ யஸ்ய ப⁴க்திர்ப⁴வதி ஶாஶ்வதீ ।
தம் ஹந்தும் ந ஹி ஶக்தா வா ருஷ்டா வா ஸர்வதே³வதா꞉ ॥ 44 ॥

ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ச ப⁴க்தஸ்த்வம் ஶிஷ்யோ வை ஶங்கரஸ்ய ச ।
கு³ருபத்நீம் ஸ்தௌஷி யஸ்மாத்கஸ்த்வாம் ஹந்துமிஹேஶ்வர꞉ ॥ 45 ॥

அஹோ ந க்ருஷ்ணப⁴க்தாநாமஶுப⁴ம் வித்³யதே க்வசித் ।
அந்யதே³வேஷு யே ப⁴க்தா ந ப⁴க்தா வா நிரங்குஶா꞉ ॥ 46 ॥

சந்த்³ரமா ப³லவாம்ஸ்துஷ்டோ யேஷாம் பா⁴க்³யவதாம் ப்⁴ருகோ³ ।
தேஷாம் தாராக³ணா ருஷ்டா꞉ கிம் குர்வந்தி ச து³ர்ப³லா꞉ ॥ 47 ॥

யஸ்மை துஷ்ட꞉ பாலயதி நரதே³வோ மஹாந்ஸுகீ² ।
தஸ்ய கிம் வா கரிஷ்யந்தி ருஷ்டா ப்⁴ருத்யாஶ்ச து³ர்ப³லா꞉ ॥ 48 ॥

இத்யுக்த்வா பார்வதீ துஷ்டா த³த்த்வா ராமாய சாஶிஷம் ।
ஜகா³மாந்த꞉புரம் தூர்ணம் ஹரிஶப்³தோ³ ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 49 ॥

ஸ்தோத்ரம் வை காண்வஶாகோ²க்தம் பூஜாகாலே ச ய꞉ படே²த் ।
யாத்ராகாலே ததா²ப்ராதர்வாஞ்சி²தார்த²ம் லபே⁴த்³த்⁴ருவம் ॥ 50 ॥

புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் கந்யார்தீ² கந்யகாம் லபே⁴த் ।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் ப்ரஜார்தீ² சாப்நுயாத்ப்ரஜா꞉ ॥ 51 ॥

ப்⁴ரஷ்டராஜ்யோ லபே⁴த்³ராஜ்யம் நஷ்டவித்தோ த⁴நம் லபே⁴த் ।
யஸ்ய ருஷ்டோ கு³ருர்தே³வோ ராஜா வா பா³ந்த⁴வோ(அ)த²வா ॥ 52 ॥

தஸ்ய துஷ்டஶ்ச வரத³꞉ ஸ்தோத்ரராஜப்ரஸாத³த꞉ ।
த³ஸ்யுக்³ரஸ்த꞉ ப²ணிக்³ரஸ்த꞉ ஶத்ருக்³ரஸ்தோ ப⁴யாநக꞉ ॥ 53 ॥

வ்யாதி⁴க்³ரஸ்தோ ப⁴வேந்முக்த꞉ ஸ்தோத்ரஸ்மரணமாத்ரத꞉ ।
ராஜத்³வாரே ஶ்மஶாநே ச காராகா³ரே ச ப³ந்த⁴நே ॥ 54 ॥

ஜலராஶௌ நிமக்³நஶ்ச முக்தஸ்தத் ஸ்ம்ருதிமாத்ரத꞉ ।
ஸ்வாமிபே⁴தே³ புத்ரபே⁴தே³ மித்ரபே⁴தே³ ச தா³ருணே ॥ 55 ॥

ஸ்தோத்ரஸ்மரணமாத்ரேண வாஞ்சி²தார்த²ம் லபே⁴த்³த்⁴ருவம் ।
க்ருத்வா ஹவிஷ்யம் வர்ஷம் ச ஸ்தோத்ரராஜம் ஶ்ருணோதி யா ॥ 56 ॥

ப⁴க்த்யா து³ர்கா³ம் ச ஸம்பூஜ்ய மஹாவந்த்⁴யா ப்ரஸூயதே ।
லப⁴தே ஸா தி³வ்யபுத்ரம் ஜ்ஞாநிநம் சிரஜீவிநம் ॥ 57 ॥

அஸௌபா⁴க்³யா ச ஸௌபா⁴க்³யம் ஷண்மாஸஶ்ரவணால்லபே⁴த் ।
நவமாஸம் காகவந்த்⁴யா ம்ருதவத்ஸா ச ப⁴க்தித꞉ ॥ 58 ॥

ஸ்தோத்ரராஜம் யா ஶ்ருணோதி ஸா புத்ரம் லப⁴தே த்⁴ருவம் ।
கந்யாமாதா புத்ரஹீநா பஞ்சமாஸம் ஶ்ருணோதி யா ।
க⁴டே ஸம்பூஜ்ய து³ர்கா³ம் ச ஸா புத்ரம் லப⁴தே த்⁴ருவம் ॥ 59 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மவைவர்தே மஹாபுராணே க³ணபதிக²ண்டே³ நாரத³நாராயணஸம்வாதே³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶோ(அ)த்⁴யாயே பரஶுராமக்ருத து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed