Aapadunmoolana Sri Durga Stotram – ஆபது³ந்மூலந ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம்


லக்ஷ்மீஶே யோக³நித்³ராம் ப்ரப⁴ஜதி பு⁴ஜகா³தீ⁴ஶதல்பே ஸத³ர்பா-
-வுத்பந்நௌ தா³நவௌ தச்ச்²ரவணமலமயாங்கௌ³ மது⁴ம் கைடப⁴ம் ச ।
த்³ருஷ்ட்வா பீ⁴தஸ்ய தா⁴து꞉ ஸ்துதிபி⁴ரபி⁴நுதாம் ஆஶு தௌ நாஶயந்தீம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 1 ॥

யுத்³தே⁴ நிர்ஜித்ய தை³த்யஸ்த்ரிபு⁴வநமகி²லம் யஸ்ததீ³யேஷு தி⁴ஷ்ண்யே-
-ஷ்வாஸ்தா²ய ஸ்வான் விதே⁴யான் ஸ்வயமக³மத³ஸௌ ஶக்ரதாம் விக்ரமேண ।
தம் ஸாமாத்யாப்தமித்ரம் மஹிஷமபி நிஹத்யாஸ்ய மூர்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 2 ॥

விஶ்வோத்பத்திப்ரணாஶஸ்தி²திவிஹ்ருதிபரே தே³வி கோ⁴ராமராரி-
-த்ராஸாத்த்ராதும் குலம் ந꞉ புநரபி ச மஹாஸங்கடேஷ்வீத்³ருஶேஷு ।
ஆவிர்பூ⁴யா꞉ புரஸ்தாதி³தி சரணநமத்ஸர்வகீ³ர்வாணவர்கா³ம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 3 ॥

ஹந்தும் ஶும்ப⁴ம் நிஶும்ப⁴ம் விபு³த⁴க³ணநுதாம் ஹேமடோ³லாம் ஹிமாத்³ரா-
-வாரூடா⁴ம் வ்யூட⁴த³ர்பான் யுதி⁴ நிஹதவதீம் தூ⁴ம்ரத்³ருக்சண்ட³முண்டா³ன் ।
சாமுண்டா³க்²யாம் த³தா⁴நாம் உபஶமிதமஹாரக்தபீ³ஜோபஸர்கா³ம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மேஶஸ்கந்த³நாராயணகிடிநரஸிம்ஹேந்த்³ரஶக்தீ꞉ ஸ்வப்⁴ருத்யா꞉
க்ருத்வா ஹத்வா நிஶும்ப⁴ம் ஜிதவிபு³த⁴க³ணம் த்ராஸிதாஶேஷலோகம் ।
ஏகீபூ⁴யாத² ஶும்ப⁴ம் ரணஶிரஸி நிஹத்யாஸ்தி²தாமாத்தக²ட்³கா³ம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 5 ॥

உத்பந்நா நந்த³ஜேதி ஸ்வயமவநிதலே ஶும்ப⁴மந்யம் நிஶும்ப⁴ம்
ப்⁴ராமர்யாக்²யாருணாக்²யா புநரபி ஜநநீ து³ர்க³மாக்²யம் நிஹந்தும் ।
பீ⁴மா ஶாகம்ப⁴ரீதி த்ருடிதரிபுப⁴டாம் ரக்தத³ந்தேதி ஜாதாம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 6 ॥

த்ரைகு³ண்யாநாம் கு³ணாநாம் அநுஸரணகலாகேலி நாநாவதாரை꞉
த்ரைலோக்யத்ராணஶீலாம் த³நுஜகுலவநவஹ்நிலீலாம் ஸலீலாம் ।
தே³வீம் ஸச்சிந்மயீம் தாம் விதரிதவிநமத்ஸத்ரிவர்கா³பவர்கா³ம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 7 ॥

ஸிம்ஹாரூடா⁴ம் த்ரிநேத்ரீம் கரதலவிளஸச்ச²ங்க²சக்ராஸிரம்யாம்
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³த்ரீம் ரிபுமத²நகரீம் ஸர்வலோகைகவந்த்³யாம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஶஶியுதமகுடாம் ஶ்யாமளாங்கீ³ம் க்ருஶாங்கீ³ம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 8 ॥

த்ராயஸ்வ ஸ்வாமிநீதி த்ரிபு⁴வநஜநநி ப்ரார்த²நா த்வய்யபார்தா²
பால்யந்தே(அ)ப்⁴யர்த²நாயாம் ப⁴க³வதி ஶிஶவ꞉ கிந்த்வநந்யா꞉ ஜநந்யா꞉ ।
தத்துப்⁴யம் ஸ்யாந்நமஸ்யேத்யவநதவிபு³தா⁴ஹ்லாதி³வீக்ஷாவிஸர்கா³ம்
து³ர்கா³ம் தே³வீம் ப்ரபத்³யே ஶரணமஹமஶேஷாபது³ந்மூலநாய ॥ 9 ॥

ஏதம் ஸந்த꞉ பட²ந்து ஸ்தவமகி²லவிபஜ்ஜாலதூலாநலாப⁴ம்
ஹ்ருந்மோஹத்⁴வாந்தபா⁴நுப்ரதி²தமகி²லஸங்கல்பகல்பத்³ருகல்பம் ।
தௌ³ர்க³ம் தௌ³ர்க³த்யகோ⁴ராதபதுஹிநகரப்ரக்²யமம்ஹோக³ஜேந்த்³ர-
-ஶ்ரேணீபஞ்சாஸ்யதே³ஶ்யம் விபுலப⁴யத³காலாஹிதார்க்ஷ்யப்ரபா⁴வம் ॥ 10 ॥

இதி ஆபது³ந்மூலந ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed