Category: Narayaneeyam

Narayaneeyam Dasakam 19 – nārāyaṇīyaṁ ēkōnaviṁśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ ēkōnaviṁśadaśakam (19) – pracētr̥ṇāṁ caritam pr̥thōstu naptā pr̥thudharmakarmaṭhaḥ prācīnabarhiryuvatau śatadrutau | pracētasō nāma sucētasaḥ sutā- najījanattvatkaruṇāṅkurāniva || 19-1 || pituḥ sisr̥kṣāniratasya śāsanād- bhavattapasyābhiratā...

Narayaneeyam Dasakam 18 – nārāyaṇīyaṁ aṣṭādaśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ aṣṭādaśadaśakam (18) – pr̥thucaritam jātasya dhruvakula ēva tuṅgakīrtē- raṅgasya vyajani sutaḥ sa vēnanāmā | taddōṣavyathitamatiḥ sa rājavarya- stvatpādē vihitamanā vanaṁ gatō:’bhūt || 18-1...

Narayaneeyam Dasakam 17 – nārāyaṇīyaṁ saptadaśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ saptadaśadaśakam (17) – dhruvacaritam uttānapādanr̥patērmanunandanasya jāyā babhūva surucirnitarāmabhīṣṭā | anyā sunītiriti bharturanādr̥tā sā tvāmēva nityamagatiḥ śaraṇaṁ gatā:’bhūt || 17-1 || aṅkē pituḥ suruciputrakamuttamaṁ...

Narayaneeyam Dasakam 15 – nārāyaṇīyaṁ pañcadaśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ pañcadaśadaśakam (15) – kapilōpadēśam matiriha guṇasaktā bandhakr̥ttēṣvasaktā tvamr̥takr̥duparundhē bhaktiyōgastu saktim | mahadanugamalabhyā bhaktirēvātra sādhyā kapilatanuriti tvaṁ dēvahūtyai nyagādīḥ || 15-1 || prakr̥timahadahaṅkārāśca mātrāśca...

Narayaneeyam Dasakam 14 – nārāyaṇīyaṁ caturdaśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ caturdaśadaśakam (14) – kapilāvatāram samanusmr̥tatāvakāṅghriyugmaḥ sa manuḥ paṅkajasaṁbhavāṅgajanmā | nijamantaramantarāyahīnaṁ caritaṁ tē kathayansukhaṁ nināya || 14-1 || samayē khalu tatra kardamākhyō druhiṇacchāyabhavastadīyavācā |...

Narayaneeyam Dasakam 13 – nārāyaṇīyaṁ trayōdaśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ trayōdaśadaśakam (13) – hiraṇyākṣavadham hiraṇyākṣaṁ tāvadvarada bhavadanvēṣaṇaparaṁ carantaṁ sāṁvartē payasi nijajaṅghāparimitē | bhavadbhaktō gatvā kapaṭapaṭudhīrnāradamuniḥ śanairūcē nandan danujamapi nindaṁstava balam || 13-1 ||...

Narayaneeyam Dasakam 12 – nārāyaṇīyaṁ dvādaśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ dvādaśadaśakam (12) varāhāvatāram svāyaṁbhuvō manurathō janasargaśīlō dr̥ṣṭvā mahīmasamayē salilē nimagnām | sraṣṭāramāpa śaraṇaṁ bhavadaṅghrisēvā- tuṣṭāśayaṁ munijanaiḥ saha satyalōkē || 12-1 || kaṣṭaṁ prajāḥ...

Narayaneeyam Dasakam 11 – nārāyaṇīyaṁ ēkādaśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ ēkādaśadaśakam (11)sanakādīnāṁ vaikuṇṭhadarśanam | hiraṇyākṣasya tathā hiraṇyakaśipōḥ jananam | kramēṇa sargē parivardhamānē kadāpi divyāḥ sanakādayastē | bhavadvilōkāya vikuṇṭhalōkaṁ prapēdirē mārutamandirēśa || 11-1 ||...

Narayaneeyam Dasakam 10 – nārāyaṇīyaṁ daśamadaśakam

nārāyaṇīyaṁ daśamadaśakam (10) – sr̥ṣṭivaividhyam vaikuṇṭha vardhitabalō:’tha bhavatprasādā- daṁbhōjayōnirasr̥jatkila jīvadēhān | sthāsnūni bhūruhamayāni tathā tiraścāṁ jātīrmanuṣyanivahānapi dēvabhēdān || 10-1 || mithyāgrahāsmimatirāgavikōpabhīti- rajñānavr̥ttimiti pañcavidhāṁ sa...

Narayaneeyam Dasakam 9 – nārāyaṇīyaṁ navamadaśakam

nārāyaṇīyaṁ navamadaśakam (9) – brahmaṇaḥ tapaḥ tathā lōkasr̥ṣṭiḥ sthitaḥ sa kamalōdbhavastava hi nābhipaṅkēruhē kutaḥ svididamaṁbudhāvuditamityanālōkayan | tadīkṣaṇakutūhalātpratidiśaṁ vivr̥ttānana- ścaturvadanatāmagādvikasadaṣṭadr̥ṣṭyaṁbujām || 9-1 || mahārṇavavighūrṇitaṁ kamalamēva...

Narayaneeyam Dasakam 8 – nārāyaṇīyaṁ aṣṭamadaśakam

nārāyaṇīyaṁ aṣṭamadaśakam (8) – pralayavarṇanam ēvaṁ tāvatprākr̥taprakṣayāntē brāhmē kalpē hyādimē labdhajanmā | brahmā bhūyastvatta ēvāpya vēdān sr̥ṣṭiṁ cakrē pūrvakalpōpamānām || 8-1 || sō:’yaṁ caturyugasahasramitānyahāni...

Narayaneeyam Dasakam 7 – nārāyaṇīyaṁ saptamadaśakam

nārāyaṇīyaṁ saptamadaśakam (7) – brahmaṇaḥ janma, tapaḥ tathā vaikuṇṭhadarśanam ēvaṁ dēva caturdaśātmakajagadrūpēṇa jātaḥ puna- stasyōrdhvaṁ khalu satyalōkanilayē jātō:’si dhātā svayam | yaṁ śaṁsanti hiraṇyagarbhamakhilatrailōkyajīvātmakaṁ...

Narayaneeyam Dasakam 6 – nārāyaṇīyaṁ ṣaṣṭhadaśakam

nārāyaṇīyaṁ ṣaṣṭhadaśakam (6) – virāṭ-svarūpavarṇanam ēvaṁ caturdaśajaganmayatāṁ gatasya pātālamīśa tava pādatalaṁ vadanti | pādōrdhvadēśamapi dēva rasātalaṁ tē gulphadvayaṁ khalu mahātalamadbhutātman || 6-1 || jaṅghē...

Narayaneeyam Dasakam 5 – nārāyaṇīyaṁ pañcamadaśakam

nārāyaṇīyaṁ pañcamadaśakam (5) – virāṭpuruṣōtpattiḥ vyaktāvyaktamidaṁ na kiñcidabhavatprākprākr̥taprakṣayē māyāyāṁ guṇasāmyaruddhavikr̥tau tvayyāgatāyāṁ layam | nō mr̥tyuśca tadāmr̥taṁ ca samabhūnnāhnō na rātrēḥ sthiti- statraikastvamaśiṣyathāḥ kila parānandaprakāśātmanā...

Narayaneeyam Dasakam 4 – nārāyaṇīyaṁ caturthadaśakam

nārāyaṇīyaṁ caturthadaśakam (4) – yōgābhyāsaḥ tathā yōgasiddhiḥ | kalyatāṁ mama kuruṣva tāvatīṁ kalyatē bhavadupāsanaṁ yayā | spaṣṭamaṣṭavidhayōgacaryayā puṣṭayā:’:’śu tava tuṣṭimāpnuyām || 4-1 || brahmacaryadruḍhatādibhiryamairāplavādiniyamaiśca...

Narayaneeyam Dasakam 3 – nārāyaṇīyaṁ tr̥tīyadaśakam

nārāyaṇīyaṁ tr̥tīyadaśakam (3) – uttamabhaktasya guṇāḥ paṭhantō nāmāni pramadabharasindhau nipatitāḥ smarantō rūpaṁ tē varada kathayantō guṇakathāḥ | carantō yē bhaktāstvayi khalu ramantē paramamū- nahaṁ...

Narayaneeyam Dasakam 20 – nārāyaṇīyaṁ viṁśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ viṁśadaśakam (20) – r̥ṣabhayōgīśvaracaritam priyavratasya priyaputrabhūtā- dāgnīdhrarājāduditō hi nābhiḥ | tvāṁ dr̥ṣṭvāniṣṭadamiṣṭimadhyē tavaiva tuṣṭyai kr̥tayajñakarmā || 20-1 || abhiṣṭutastatra munīśvaraistvaṁ rājñaḥ svatulyaṁ sutamarthyamānaḥ...

Narayaneeyam Dasakam 2 – nārāyaṇīyaṁ dvitīyadaśakam

nārāyaṇīyaṁ dvitīyadaśakam (2) – bhagavataḥ svarūpamādhuryaṁ tathā bhaktimahattvam sūryaspardhikirīṭamūrdhvatilakaprōdbhāsiphālāntaraṁ kāruṇyākulanētramārdrahasitōllāsaṁ sunāsāpuṭam | gaṇḍōdyanmakarābhakuṇḍalayugaṁ kaṇṭhōjjvalatkaustubhaṁ tvadrūpaṁ vanamālyahārapaṭalaśrīvatsadīpraṁ bhajē || 2-1 || kēyūrāṅgadakaṅkaṇōttamamahāratnāṅgulīyāṅkita- śrīmadbāhucatuṣkasaṅgatagadāśaṅkhāripaṅkēruhām | kāñcitkāñcanakāñcilāñchitalasatpītāṁbarālaṁbinī-...

Narayaneeyam Dasakam 1 – nārāyaṇīyam prathamadaśakam

nārāyaṇīyaṁ prathamadaśakam (1) – bhagavataḥ svarūpaṁ tathā māhātmyam sāndrānandāvabōdhātmakamanupamitaṁ kāladēśāvadhibhyāṁ nirmuktaṁ nityamuktaṁ nigamaśatasahasrēṇa nirbhāsyamānam | aspaṣṭaṁ dr̥ṣṭamātrē punarurupuruṣārthātmakaṁ brahma tattvaṁ tattāvadbhāti sākṣādgurupavanapurē hanta bhāgyaṁ...

Narayaneeyam Dasakam 40 – nārāyaṇīyaṁ catvāriṁśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ catvāriṁśadaśakam (40) – pūtanāmōkṣam tadanu nandamamandaśubhāspadaṁ nr̥papurīṁ karadānakr̥tē gatam | samavalōkya jagāda bhavatpitā viditakaṁsasahāyajanōdyamaḥ || 40-1 || ayi sakhē tava bālakajanma māṁ sukhayatē:’dya...

Narayaneeyam Dasakam 39 – nārāyaṇīyaṁ ēkōnacatvāriṁśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ ēkōnacatvāriṁśadaśakam (39) – yōgamāyā prādurbhāvaṁ tathā gōkulē kr̥ṣṇajanmōtsavam || bhavantamayamudvahan yadukulōdvahō nissaran dadarśa gaganōccalajjalabharāṁ kalindātmajām | ahō salilasañcayaḥ sa punaraindrajālōditō jalaugha iva tatkṣaṇātprapadamēyatāmāyayau...

Narayaneeyam Dasakam 38 – nārāyaṇīyaṁ aṣṭātriṁśadaśakaṁ

nārāyaṇīyaṁ aṣṭātriṁśadaśakaṁ 38 – śrīkr̥ṣṇāvatāram ānandarūpa bhagavannayi tē:’vatārē prāptē pradīptabhavadaṅganirīyamāṇaiḥ | kāntivrajairiva ghanāghanamaṇḍalairdyā- māvr̥ṇvatī virurucē kila varṣavēlā || 38-1 || āśāsu śītalatarāsu payōdatōyai- rāśāsitāptivivaśēṣu...

Narayaneeyam Dasakam 37 – nārāyaṇīyaṁ saptatriṁśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ saptatriṁśadaśakam (37) – śrīkr̥ṣṇāvatārōpakramam sāndrānandatanō harē nanu purā daivāsurē saṅgarē tvatkr̥ttā api karmaśēṣavaśatō yē tē na yātā gatim | tēṣāṁ bhūtalajanmanāṁ ditibhuvāṁ bhārēṇa...

Narayaneeyam Dasakam 36 – nārāyaṇīyaṁ ṣaṭtriṁśadaśakam

nārāyaṇīyaṁ ṣaṭtriṁśadaśakam (36) – paraśurāmāvatāram atrēḥ putratayā purā tvamanasūyāyāṁ hi dattābhidhō jātaḥ śiṣyanibandhatandritamanāḥ svasthaścarankāntayā | dr̥ṣṭō bhaktatamēna hēhayamahīpālēna tasmai varā- naṣṭaiśvaryamukhānpradāya daditha svēnaiva cāntē...

error: Not allowed