Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha – நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நிஶும்ப⁴வத⁴)


॥ ஓம் ॥

ராஜோவாச ॥ 1 ॥

விசித்ரமித³மாக்²யாதம் ப⁴க³வன் ப⁴வதா மம ।
தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம் ரக்தபீ³ஜவதா⁴ஶ்ரிதம் ॥ 2 ॥

பூ⁴யஶ்சேச்சா²ம்யஹம் ஶ்ரோதும் ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே ।
சகார ஶும்போ⁴ யத்கர்ம நிஶும்ப⁴ஶ்சாதிகோபந꞉ ॥ 3 ॥

ருஷிருவாச ॥ 4 ॥

சகார கோபமதுலம் ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே ।
ஶும்பா⁴ஸுரோ நிஶும்ப⁴ஶ்ச ஹதேஷ்வந்யேஷு சாஹவே ॥ 5 ॥

ஹந்யமாநம் மஹாஸைந்யம் விளோக்யாமர்ஷமுத்³வஹன் ।
அப்⁴யதா⁴வந்நிஶும்போ⁴(அ)த² முக்²யயாஸுரஸேநயா ॥ 6 ॥

தஸ்யாக்³ரதஸ்ததா² ப்ருஷ்டே² பார்ஶ்வயோஶ்ச மஹாஸுரா꞉ ।
ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புடா꞉ க்ருத்³தா⁴ ஹந்தும் தே³வீமுபாயயு꞉ ॥ 7 ॥

ஆஜகா³ம மஹாவீர்ய꞉ ஶும்போ⁴(அ)பி ஸ்வப³லைர்வ்ருத꞉ ।
நிஹந்தும் சண்டி³காம் கோபாத் க்ருத்வா யுத்³த⁴ம் து மாத்ருபி⁴꞉ ॥ 8 ॥

ததோ யுத்³த⁴மதீவாஸீத்³தே³வ்யா꞉ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ ।
ஶரவர்ஷமதீவோக்³ரம் மேக⁴யோரிவ வர்ஷதோ꞉ ॥ 9 ॥

சிச்சே²தா³ஸ்தாஞ்ச²ராம்ஸ்தாப்⁴யாம் சண்டி³கா ஸ்வஶரோத்கரை꞉ ।
தாட³யாமாஸ சாங்கே³ஷு ஶஸ்த்ரௌகை⁴ரஸுரேஶ்வரௌ ॥ 10 ॥

நிஶும்போ⁴ நிஶிதம் க²ட்³க³ம் சர்ம சாதா³ய ஸுப்ரப⁴ம் ।
அதாட³யந்மூர்த்⁴நி ஸிம்ஹம் தே³வ்யா வாஹநமுத்தமம் ॥ 11 ॥

தாடி³தே வாஹநே தே³வீ க்ஷுரப்ரேணாஸிமுத்தமம் ।
நிஶும்ப⁴ஸ்யாஶு சிச்சே²த³ சர்ம சாப்யஷ்டசந்த்³ரகம் ॥ 12 ॥

சி²ந்நே சர்மணி க²ட்³கே³ ச ஶக்திம் சிக்ஷேப ஸோ(அ)ஸுர꞉ ।
தாமப்யஸ்ய த்³விதா⁴ சக்ரே சக்ரேணாபி⁴முகா²க³தாம் ॥ 13 ॥

கோபாத்⁴மாதோ நிஶும்போ⁴(அ)த² ஶூலம் ஜக்³ராஹ தா³நவ꞉ ।
ஆயாந்தம் முஷ்டிபாதேந தே³வீ தச்சாப்யசூர்ணயத் ॥ 14 ॥

ஆவித்⁴யாத² க³தா³ம் ஸோ(அ)பி சிக்ஷேப சண்டி³காம் ப்ரதி ।
ஸாபி தே³வ்யா த்ரிஶூலேந பி⁴ந்நா ப⁴ஸ்மத்வமாக³தா ॥ 15 ॥

தத꞉ பரஶுஹஸ்தம் தமாயாந்தம் தை³த்யபுங்க³வம் ।
ஆஹத்ய தே³வீ பா³ணௌகை⁴ரபாதயத பூ⁴தலே ॥ 16 ॥

தஸ்மிந்நிபதிதே பூ⁴மௌ நிஶும்பே⁴ பீ⁴மவிக்ரமே ।
ப்⁴ராதர்யதீவ ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரயயௌ ஹந்துமம்பி³காம் ॥ 17 ॥

ஸ ரத²ஸ்த²ஸ்ததா²த்யுச்சைர்க்³ருஹீதபரமாயுதை⁴꞉ ।
பு⁴ஜைரஷ்டாபி⁴ரதுலைர்வ்யாப்யாஶேஷம் ப³பௌ⁴ நப⁴꞉ ॥ 18 ॥

தமாயாந்தம் ஸமாலோக்ய தே³வீ ஶங்க²மவாத³யத் ।
ஜ்யாஶப்³த³ம் சாபி த⁴நுஷஶ்சகாராதீவ து³꞉ஸஹம் ॥ 19 ॥

பூரயாமாஸ ககுபோ⁴ நிஜக⁴ண்டாஸ்வநேந ச ।
ஸமஸ்ததை³த்யஸைந்யாநாம் தேஜோவத⁴விதா⁴யிநா ॥ 20 ॥

தத꞉ ஸிம்ஹோ மஹாநாதை³ஸ்த்யாஜிதேப⁴மஹாமதை³꞉ ।
பூரயாமாஸ க³க³நம் கா³ம் ததை²வ தி³ஶோ த³ஶ ॥ 21 ॥

தத꞉ காளீ ஸமுத்பத்ய க³க³நம் க்ஷ்மாமதாட³யத் ।
கராப்⁴யாம் தந்நிநாதே³ந ப்ராக்ஸ்வநாஸ்தே திரோஹிதா꞉ ॥ 22 ॥

அட்டாட்டஹாஸமஶிவம் ஶிவதூ³தீ சகார ஹ ।
தை꞉ ஶப்³தை³ரஸுராஸ்த்ரேஸு꞉ ஶும்ப⁴꞉ கோபம் பரம் யயௌ ॥ 23 ॥

து³ராத்மம்ஸ்திஷ்ட² திஷ்டே²தி வ்யாஜஹாராம்பி³கா யதா³ ।
ததா³ ஜயேத்யபி⁴ஹிதம் தே³வைராகாஶஸம்ஸ்தி²தை꞉ ॥ 24 ॥

ஶும்பே⁴நாக³த்ய யா ஶக்திர்முக்தா ஜ்வாலாதிபீ⁴ஷணா ।
ஆயாந்தீ வஹ்நிகூடாபா⁴ ஸா நிரஸ்தா மஹோல்கயா ॥ 25 ॥

ஸிம்ஹநாதே³ந ஶும்ப⁴ஸ்ய வ்யாப்தம் லோகத்ரயாந்தரம் ।
நிர்கா⁴தநி꞉ஸ்வநோ கோ⁴ரோ ஜிதவாநவநீபதே ॥ 26 ॥

ஶும்ப⁴முக்தாஞ்ச²ரான் தே³வீ ஶும்ப⁴ஸ்தத்ப்ரஹிதாஞ்ச²ரான் ।
சிச்சே²த³ ஸ்வஶரைருக்³ரை꞉ ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 27 ॥

தத꞉ ஸா சண்டி³கா க்ருத்³தா⁴ ஶூலேநாபி⁴ஜகா⁴ந தம் ।
ஸ ததா³பி⁴ஹதோ பூ⁴மௌ மூர்சி²தோ நிபபாத ஹ ॥ 28 ॥

ததோ நிஶும்ப⁴꞉ ஸம்ப்ராப்ய சேதநாமாத்தகார்முக꞉ ।
ஆஜகா⁴ந ஶரைர்தே³வீம் காளீம் கேஸரிணம் ததா² ॥ 29 ॥

புநஶ்ச க்ருத்வா பா³ஹூநாமயுதம் த³நுஜேஶ்வர꞉ ।
சக்ராயுதே⁴ந தி³திஜஶ்சா²த³யாமாஸ சண்டி³காம் ॥ 30 ॥

ததோ ப⁴க³வதீ க்ருத்³தா⁴ து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ।
சிச்சே²த³ தாநி சக்ராணி ஸ்வஶரை꞉ ஸாயகாம்ஶ்ச தான் ॥ 31 ॥

ததோ நிஶும்போ⁴ வேகே³ந க³தா³மாதா³ய சண்டி³காம் ।
அப்⁴யதா⁴வத வை ஹந்தும் தை³த்யஸைந்யஸமாவ்ருத꞉ ॥ 32 ॥

தஸ்யாபதத ஏவாஶு க³தா³ம் சிச்சே²த³ சண்டி³கா ।
க²ட்³கே³ந ஶிததா⁴ரேண ஸ ச ஶூலம் ஸமாத³தே³ ॥ 33 ॥

ஶூலஹஸ்தம் ஸமாயாந்தம் நிஶும்ப⁴மமரார்த³நம் ।
ஹ்ருதி³ விவ்யாத⁴ ஶூலேந வேகா³வித்³தே⁴ந சண்டி³கா ॥ 34 ॥

பி⁴ந்நஸ்ய தஸ்ய ஶூலேந ஹ்ருத³யாந்நி꞉ஸ்ருதோ꞉ ।
மஹாப³லோ மஹாவீர்யஸ்திஷ்டே²தி புருஷோ வத³ன் ॥ 35 ॥

தஸ்ய நிஷ்க்ராமதோ தே³வீ ப்ரஹஸ்ய ஸ்வநவத்தத꞉ ।
ஶிரஶ்சிச்சே²த³ க²ட்³கே³ந ததோ(அ)ஸாவபதத்³பு⁴வி ॥ 36 ॥

தத꞉ ஸிம்ஹஶ்சகா²தோ³க்³ரத³ம்ஷ்ட்ராக்ஷுண்ணஶிரோத⁴ரான் ।
அஸுராம்ஸ்தாம்ஸ்ததா² காளீ ஶிவதூ³தீ ததா²பரான் ॥ 37 ॥

கௌமாரீஶக்திநிர்பி⁴ந்நா꞉ கேசிந்நேஶுர்மஹாஸுரா꞉ ।
ப்³ரஹ்மாணீமந்த்ரபூதேந தோயேநாந்யே நிராக்ருதா꞉ ॥ 38 ॥

மாஹேஶ்வரீத்ரிஶூலேந பி⁴ந்நா꞉ பேதுஸ்ததா²பரே ।
வாராஹீதுண்ட³கா⁴தேந கேசிச்சூர்ணீக்ருதா பு⁴வி ॥ 39 ॥

க²ண்ட³க²ண்ட³ம் ச சக்ரேண வைஷ்ணவ்யா தா³நவா꞉ க்ருதா꞉ ।
வஜ்ரேண சைந்த்³ரீஹஸ்தாக்³ரவிமுக்தேந ததா²(அ)பரே ॥ 40 ॥

கேசித்³விநேஶுரஸுரா꞉ கேசிந்நஷ்டா மஹாஹவாத் ।
ப⁴க்ஷிதாஶ்சாபரே காளீஶிவதூ³தீம்ருகா³தி⁴பை꞉ ॥ 41 ॥

॥ ஓம் ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே நிஶும்ப⁴வதோ⁴ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 9 ॥

(உவாசமந்த்ரா꞉ – 2, ஶ்லோகமந்த்ரா꞉ – 39, ஏவம் – 41, ஏவமாதி³த꞉ – 543)

த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶும்ப⁴வத⁴) >>


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed