Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶும்ப⁴வத⁴)


॥ ஓம் ॥

ருஷிருவாச ॥ 1 ॥

நிஶும்ப⁴ம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ப்⁴ராதரம் ப்ராணஸம்மிதம் ।
ஹந்யமாநம் ப³லம் சைவ ஶும்ப⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 2 ॥

ப³லாவளேபது³ஷ்டே த்வம் மா து³ர்கே³ க³ர்வமாவஹ ।
அந்யாஸாம் ப³லமாஶ்ரித்ய யுத்³த்⁴யஸே சாதிமாநிநீ ॥ 3 ॥

தே³வ்யுவாச ॥ 4 ॥

ஏகைவாஹம் ஜக³த்யத்ர த்³விதீயா கா மமாபரா ।
பஶ்யைதா து³ஷ்ட மய்யேவ விஶந்த்யோ மத்³விபூ⁴தய꞉ ॥ 5 ॥

தத꞉ ஸமஸ்தாஸ்தா தே³வ்யோ ப்³ரஹ்மாணீப்ரமுகா² லயம் ।
தஸ்யா தே³வ்யாஸ்தநௌ ஜக்³முரேகைவாஸீத்ததா³ம்பி³கா ॥ 6 ॥

தே³வ்யுவாச ॥ 7 ॥

அஹம் விபூ⁴த்யா ப³ஹுபி⁴ரிஹ ரூபைர்யதா³ஸ்தி²தா ।
தத்ஸம்ஹ்ருதம் மயைகைவ திஷ்டா²ம்யாஜௌ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥ 8 ॥

ருஷிருவாச ॥ 9 ॥

தத꞉ ப்ரவவ்ருதே யுத்³த⁴ம் தே³வ்யா꞉ ஶும்ப⁴ஸ்ய சோப⁴யோ꞉ ।
பஶ்யதாம் ஸர்வதே³வாநாமஸுராணாம் ச தா³ருணம் ॥ 10 ॥

ஶரவர்ஷை꞉ ஶிதை꞉ ஶஸ்த்ரைஸ்ததா² சாஸ்த்ரை꞉ ஸுதா³ருணை꞉ ।
தயோர்யுத்³த⁴மபூ⁴த்³பூ⁴ய꞉ ஸர்வலோகப⁴யங்கரம் ॥ 11 ॥

தி³வ்யாந்யஸ்த்ராணி ஶதஶோ முமுசே யாந்யதா²ம்பி³கா ।
ப³ப⁴ஞ்ஜ தாநி தை³த்யேந்த்³ரஸ்தத்ப்ரதீகா⁴தகர்த்ருபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

முக்தாநி தேந சாஸ்த்ராணி தி³வ்யாநி பரமேஶ்வரீ ।
ப³ப⁴ஞ்ஜ லீலயைவோக்³ரஹுங்காரோச்சாரணாதி³பி⁴꞉ ॥ 13 ॥

தத꞉ ஶரஶதைர்தே³வீமாச்சா²த³யத ஸோ(அ)ஸுர꞉ ।
ஸாபி தத்குபிதா தே³வீ த⁴நுஶ்சிச்சே²த³ சேஷுபி⁴꞉ ॥ 14 ॥

சி²ந்நே த⁴நுஷி தை³த்யேந்த்³ரஸ்ததா² ஶக்திமதா²த³தே³ ।
சிச்சே²த³ தே³வீ சக்ரேண தாமப்யஸ்ய கரே ஸ்தி²தாம் ॥ 15 ॥

தத꞉ க²ட்³க³முபாதா³ய ஶதசந்த்³ரம் ச பா⁴நுமத் ।
அப்⁴யதா⁴வத தாம் தே³வீம் தை³த்யாநாமதி⁴பேஶ்வர꞉ ॥ 16 ॥

தஸ்யாபதத ஏவாஶு க²ட்³க³ம் சிச்சே²த³ சண்டி³கா ।
த⁴நுர்முக்தை꞉ ஶிதைர்பா³ணைஶ்சர்ம சார்ககராமலம் ॥ 17 ॥

[* அஶ்வாம்ஶ்ச பாதயாமாஸ ரத²ம் ஸாரதி²நா ஸஹ । *]
ஹதாஶ்வ꞉ ஸ ததா³ தை³த்யஶ்சி²ந்நத⁴ந்வா விஸாரதி²꞉ ।
ஜக்³ராஹ முத்³க³ரம் கோ⁴ரமம்பி³காநித⁴நோத்³யத꞉ ॥ 18 ॥

சிச்சே²தா³பததஸ்தஸ்ய முத்³க³ரம் நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ।
ததா²பி ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாம் முஷ்டிமுத்³யம்ய வேக³வான் ॥ 19 ॥

ஸ முஷ்டிம் பாதயாமாஸ ஹ்ருத³யே தை³த்யபுங்க³வ꞉ ।
தே³வ்யாஸ்தம் சாபி ஸா தே³வீ தலேநோரஸ்யதாட³யத் ॥ 20 ॥

தலப்ரஹாராபி⁴ஹதோ நிபபாத மஹீதலே ।
ஸ தை³த்யராஜ꞉ ஸஹஸா புநரேவ ததோ²த்தி²த꞉ ॥ 21 ॥

உத்பத்ய ச ப்ரக்³ருஹ்யோச்சைர்தே³வீம் க³க³நமாஸ்தி²த꞉ ।
தத்ராபி ஸா நிராதா⁴ரா யுயுதே⁴ தேந சண்டி³கா ॥ 22 ॥

நியுத்³த⁴ம் கே² ததா³ தை³த்யஶ்சண்டி³கா ச பரஸ்பரம் ।
சக்ரது꞉ ப்ரத²மம் ஸித்³த⁴முநிவிஸ்மயகாரகம் ॥ 23 ॥

ததோ நியுத்³த⁴ம் ஸுசிரம் க்ருத்வா தேநாம்பி³கா ஸஹ ।
உத்பாட்ய ப்⁴ராமயாமாஸ சிக்ஷேப த⁴ரணீதலே ॥ 24 ॥

ஸ க்ஷிப்தோ த⁴ரணீம் ப்ராப்ய முஷ்டிமுத்³யம்ய வேக³வான் ।
அப்⁴யதா⁴வத து³ஷ்டாத்மா சண்டி³காநித⁴நேச்ச²யா ॥ 25 ॥

தமாயாந்தம் ததோ தே³வீ ஸர்வதை³த்யஜநேஶ்வரம் ।
ஜக³த்யாம் பாதயாமாஸ பி⁴த்த்வா ஶூலேந வக்ஷஸி ॥ 26 ॥

ஸ க³தாஸு꞉ பபாதோர்வ்யாம் தே³வீஶூலாக்³ரவிக்ஷத꞉ ।
சாலயன் ஸகலாம் ப்ருத்²வீம் ஸாப்³தி⁴த்³வீபாம் ஸபர்வதாம் ॥ 27 ॥

தத꞉ ப்ரஸந்நமகி²லம் ஹதே தஸ்மின் து³ராத்மநி ।
ஜக³த் ஸ்வாஸ்த்²யமதீவாப நிர்மலம் சாப⁴வந்நப⁴꞉ ॥ 28 ॥

உத்பாதமேகா⁴꞉ ஸோல்கா யே ப்ராகா³ஸம்ஸ்தே ஶமம் யயு꞉ ।
ஸரிதோ மார்க³வாஹிந்யஸ்ததா²ஸம்ஸ்தத்ர பாதிதே ॥ 29 ॥

ததோ தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே ஹர்ஷநிர்ப⁴ரமாநஸா꞉ ।
ப³பூ⁴வுர்நிஹதே தஸ்மின் க³ந்த⁴ர்வா லலிதம் ஜகு³꞉ ॥ 30 ॥

அவாத³யம்ஸ்ததை²வாந்யே நந்ருதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ ।
வவு꞉ புண்யாஸ்ததா² வாதா꞉ ஸுப்ரபோ⁴(அ)பூ⁴த்³தி³வாகர꞉ ॥ 31 ॥

ஜஜ்வலுஶ்சாக்³நய꞉ ஶாந்தா꞉ ஶாந்தா தி³க்³ஜநிதஸ்வநா꞉ ॥ 32 ॥

॥ ஓம் ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே ஶும்ப⁴வதோ⁴ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 10 ॥

(உவாசமந்த்ரா꞉ – 4, அர்த⁴மந்த்ரா꞉ – 1, ஶ்லோகமந்த்ரா꞉ – 27, ஏவம் – 32, ஏவமாதி³த꞉ – 575)

ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நாராயணீஸ்துதி) >>


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed