Durga Saptasati Chapter 3 – Mahishasura vadha – த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மஹிஷாஸுரவத⁴)


॥ ஓம் ॥

ருஷிருவாச ॥ 1 ॥

நிஹந்யமாநம் தத்ஸைந்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ ।
ஸேநாநீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் ॥ 2 ॥

ஸ தே³வீம் ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே(அ)ஸுர꞉ ।
யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருங்க³ம் தோயவர்ஷேண தோயத³꞉ ॥ 3 ॥

தஸ்யச்சி²த்வா ததோ தே³வீ லீலயைவ ஶரோத்கரான் ।
ஜகா⁴ந துரகா³ன் பா³ணைர்யந்தாரம் சைவ வாஜிநாம் ॥ 4 ॥

சிச்சே²த³ ச த⁴நு꞉ ஸத்³யோ த்⁴வஜம் சாதிஸமுச்ச்²ரிதம் ।
விவ்யாத⁴ சைவ கா³த்ரேஷு சி²ந்நத⁴ந்வாநமாஶுகை³꞉ ॥ 5 ॥

ஸச்சி²ந்நத⁴ந்வா விரதோ² ஹதாஶ்வோ ஹதஸாரதி²꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வத தாம் தே³வீம் க²ட்³க³சர்மத⁴ரோ(அ)ஸுர꞉ ॥ 6 ॥

ஸிம்ஹமாஹத்ய க²ட்³கே³ந தீக்ஷ்ணதா⁴ரேண மூர்த⁴நி ।
ஆஜகா⁴ந பு⁴ஜே ஸவ்யே தே³வீமப்யதிவேக³வான் ॥ 7 ॥

தஸ்யா꞉ க²ட்³கோ³ பு⁴ஜம் ப்ராப்ய பபா²ல ந்ருபநந்த³ந ।
ததோ ஜக்³ராஹ ஶூலம் ஸ கோபாத³ருணலோசந꞉ ॥ 8 ॥

சிக்ஷேப ச ததஸ்தத்து ப⁴த்³ரகால்யாம் மஹாஸுர꞉ ।
ஜாஜ்வல்யமாநம் தேஜோபீ⁴ ரவிபி³ம்ப³மிவாம்ப³ராத் ॥ 9 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ததா³பதச்சூ²லம் தே³வீ ஶூலமமுஞ்சத ।
தச்சூ²லம் ஶததா⁴ தேந ஶூலம் ஸ ச மஹாஸுர꞉ ॥ 10 ॥ [தேந தச்ச²ததா⁴ நீதம்]

ஹதே தஸ்மின் மஹாவீர்யே மஹிஷஸ்ய சமூபதௌ ।
ஆஜகா³ம க³ஜாரூட⁴ஶ்சாமரஸ்த்ரித³ஶார்த³ந꞉ ॥ 11 ॥

ஸோ(அ)பி ஶக்திம் முமோசாத² தே³வ்யாஸ்தாமம்பி³கா த்³ருதம் ।
ஹுங்காராபி⁴ஹதாம் பூ⁴மௌ பாதயாமாஸ நிஷ்ப்ரபா⁴ம் ॥ 12 ॥

ப⁴க்³நாம் ஶக்திம் நிபதிதாம் த்³ருஷ்ட்வா க்ரோத⁴ஸமந்வித꞉ ।
சிக்ஷேப சாமர꞉ ஶூலம் பா³ணைஸ்தத³பி ஸாச்சி²நத் ॥ 13 ॥

தத꞉ ஸிம்ஹ꞉ ஸமுத்பத்ய க³ஜகும்பா⁴ந்தரே ஸ்தி²த꞉ ।
பா³ஹுயுத்³தே⁴ந யுயுதே⁴ தேநோச்சைஸ்த்ரித³ஶாரிணா ॥ 14 ॥

யுத்³த்⁴யமாநௌ ததஸ்தௌ து தஸ்மாந்நாகா³ந்மஹீம் க³தௌ ।
யுயுதா⁴தே(அ)திஸம்ரப்³தௌ⁴ ப்ரஹாரைரதிதா³ருணை꞉ ॥ 15 ॥

ததோ வேகா³த் க²முத்பத்ய நிபத்ய ச ம்ருகா³ரிணா ।
கரப்ரஹாரேண ஶிரஶ்சாமரஸ்ய ப்ருத²க்க்ருதம் ॥ 16 ॥

உத³க்³ரஶ்ச ரணே தே³வ்யா ஶிலாவ்ருக்ஷாதி³பி⁴ர்ஹத꞉ ।
த³ந்தமுஷ்டிதலைஶ்சைவ கராளஶ்ச நிபாதித꞉ ॥ 17 ॥

தே³வீ க்ருத்³தா⁴ க³தா³பாதைஶ்சூர்ணயாமாஸ சோத்³த⁴தம் ।
பா³ஷ்களம் பி⁴ந்தி³பாலேந பா³ணைஸ்தாம்ரம் ததா²ந்த⁴கம் ॥ 18 ॥

உக்³ராஸ்யமுக்³ரவீர்யம் ச ததை²வ ச மஹாஹநும் ।
த்ரிநேத்ரா ச த்ரிஶூலேந ஜகா⁴ந பரமேஶ்வரீ ॥ 19 ॥

பி³டா³லஸ்யாஸிநா காயாத் பாதயாமாஸ வை ஶிர꞉ ।
து³ர்த⁴ரம் து³ர்முக²ம் சோபௌ⁴ ஶரைர்நிந்யே யமக்ஷயம் ॥ 20 ॥

ஏவம் ஸங்க்ஷீயமாணே து ஸ்வஸைந்யே மஹிஷாஸுர꞉ ।
மாஹிஷேண ஸ்வரூபேண த்ராஸயாமாஸ தான் க³ணான் ॥ 21 ॥

காம்ஶ்சித்துண்ட³ப்ரஹாரேண கு²ரக்ஷேபைஸ்ததா²பரான் ।
லாங்கூ³ளதாடி³தாம்ஶ்சாந்யாஞ்ச்²ருங்கா³ப்⁴யாம் ச விதா³ரிதான் ॥ 22 ॥

வேகே³ந காம்ஶ்சித³பராந்நாதே³ந ப்⁴ரமணேந ச ।
நி꞉ஶ்வாஸபவநேநாந்யான் பாதயாமாஸ பூ⁴தலே ॥ 23 ॥

நிபாத்ய ப்ரமதா²நீகமப்⁴யதா⁴வத ஸோ(அ)ஸுர꞉ ।
ஸிம்ஹம் ஹந்தும் மஹாதே³வ்யா꞉ கோபம் சக்ரே ததோ(அ)ம்பி³கா ॥ 24 ॥

ஸோ(அ)பி கோபாந்மஹாவீர்ய꞉ கு²ரக்ஷுண்ணமஹீதல꞉ ।
ஶ்ருங்கா³ப்⁴யாம் பர்வதாநுச்சாம்ஶ்சிக்ஷேப ச நநாத³ ச ॥ 25 ॥

வேக³ப்⁴ரமணவிக்ஷுண்ணா மஹீ தஸ்ய வ்யஶீர்யத ।
லாங்கூ³ளேநாஹதஶ்சாப்³தி⁴꞉ ப்லாவயாமாஸ ஸர்வத꞉ ॥ 26 ॥

து⁴தஶ்ருங்க³விபி⁴ந்நாஶ்ச க²ண்ட³க²ண்ட³ம் யயுர்க⁴நா꞉ ।
ஶ்வாஸாநிலாஸ்தா꞉ ஶதஶோ நிபேதுர்நப⁴ஸோ(அ)சலா꞉ ॥ 27 ॥

இதி க்ரோத⁴ஸமாத்⁴மாதமாபதந்தம் மஹாஸுரம் ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸா சண்டி³கா கோபம் தத்³வதா⁴ய ததா³(அ)கரோத் ॥ 28 ॥

ஸா க்ஷிப்த்வா தஸ்ய வை பாஶம் தம் ப³ப³ந்த⁴ மஹாஸுரம் ।
தத்யாஜ மாஹிஷம் ரூபம் ஸோ(அ)பி ப³த்³தோ⁴ மஹாம்ருதே⁴ ॥ 29 ॥

தத꞉ ஸிம்ஹோ(அ)ப⁴வத்ஸத்³யோ யாவத்தஸ்யாம்பி³கா ஶிர꞉ ।
சி²நத்தி தாவத்புருஷ꞉ க²ட்³க³பாணிரத்³ருஶ்யத ॥ 30 ॥

தத ஏவாஶு புருஷம் தே³வீ சிச்சே²த³ ஸாயகை꞉ ।
தம் க²ட்³க³சர்மணா ஸார்த⁴ம் தத꞉ ஸோ(அ)பூ⁴ந்மஹாக³ஜ꞉ ॥ 31 ॥

கரேண ச மஹாஸிம்ஹம் தம் சகர்ஷ ஜக³ர்ஜ ச ।
கர்ஷதஸ்து கரம் தே³வீ க²ட்³கே³ந நிரக்ருந்தத ॥ 32 ॥

ததோ மஹாஸுரோ பூ⁴யோ மாஹிஷம் வபுராஸ்தி²த꞉ ।
ததை²வ க்ஷோப⁴யாமாஸ த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ॥ 33 ॥

தத꞉ க்ருத்³தா⁴ ஜக³ந்மாதா சண்டி³கா பாநமுத்தமம் ।
பபௌ புந꞉ புநஶ்சைவ ஜஹாஸாருணலோசநா ॥ 34 ॥

நநர்த³ சாஸுர꞉ ஸோ(அ)பி ப³லவீர்யமதோ³த்³த⁴த꞉ ।
விஷாணாப்⁴யாம் ச சிக்ஷேப சண்டி³காம் ப்ரதி பூ⁴த⁴ரான் ॥ 35 ॥

ஸா ச தான் ப்ரஹிதாம்ஸ்தேந சூர்ணயந்தீ ஶரோத்கரை꞉ ।
உவாச தம் மதோ³த்³தூ⁴தமுக²ராகா³குலாக்ஷரம் ॥ 36 ॥

தே³வ்யுவாச ॥ 37 ॥

க³ர்ஜ க³ர்ஜ க்ஷணம் மூட⁴ மது⁴ யாவத்பிபா³ம்யஹம் ।
மயா த்வயி ஹதே(அ)த்ரைவ க³ர்ஜிஷ்யந்த்யாஶு தே³வதா꞉ ॥ 38 ॥

ருஷிருவாச ॥ 39 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸமுத்பத்ய ஸா(ஆ)ரூடா⁴ தம் மஹாஸுரம் ।
பாதே³நாக்ரம்ய கண்டே² ச ஶூலேநைநமதாட³யத் ॥ 40 ॥

தத꞉ ஸோ(அ)பி பதா³(ஆ)க்ராந்தஸ்தயா நிஜமுகா²த்ததா³ ।
அர்த⁴நிஷ்க்ராந்த ஏவாஸீத்³தே³வ்யா வீர்யேண ஸம்வ்ருத꞉ ॥ 41 ॥

அர்த⁴நிஷ்க்ராந்த ஏவாஸௌ யுத்⁴யமாநோ மஹாஸுர꞉ ।
தயா மஹாஸிநா தே³வ்யா ஶிரஶ்சி²த்த்வா நிபாதித꞉ ॥ 42 ॥

ததோ ஹாஹாக்ருதம் ஸர்வம் தை³த்யஸைந்யம் நநாஶ தத் ।
ப்ரஹர்ஷம் ச பரம் ஜக்³மு꞉ ஸகலா தே³வதாக³ணா꞉ ॥ 43 ॥

துஷ்டுவுஸ்தாம் ஸுரா தே³வீம் ஸஹ தி³வ்யைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
ஜகு³ர்க³ந்த⁴ர்வபதயோ நந்ருதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ ॥ 44 ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே மஹிஷாஸுரவதோ⁴ நாம த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

(உவாசமந்த்ரா꞉ – 3, ஶ்லோகமந்த்ரா꞉ – 41, ஏவம் – 44, ஏவமாதி³த꞉ – 217)

சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶக்ராதி³ஸ்துதி) >>


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed