Durga Saptasati Chapter 2 – Mahishasura sainya vadha – த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மஹிஷாஸுரஸைன்யவத⁴)


॥ மத்⁴யம சரிதம் ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ மத்⁴யமசரிதஸ்ய விஷ்ணு ருஷி꞉, உஷ்ணிக் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா, ஶாகம்ப⁴ரீ ஶக்தி꞉, து³ர்கா³ பீ³ஜம், வாயுஸ்தத்த்வம், யஜுர்வேத³ த்⁴யாநம், ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே² மத்⁴யமசரித பாராயணே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் –
அக்ஷஸ்ரக்பரஶூக³தே³ஷுகுலிஶம் பத்³மம் த⁴நு꞉ குண்டி³காம்
த³ண்ட³ம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் க⁴ண்டாம் ஸுராபா⁴ஜநம் ।
ஶூலம் பாஶஸுத³ர்ஶநே ச த³த⁴தீம் ஹஸ்தை꞉ ப்ரவாளப்ரபா⁴ம்
ஸேவே ஸைரிப⁴மர்தி³நீமிஹ மஹாலக்ஷ்மீம் ஸரோஜஸ்தி²தாம் ॥

॥ ஓம் ஹ்ரீம் ॥

ருஷிருவாச ॥ 1 ॥

தே³வாஸுரமபூ⁴த்³யுத்³த⁴ம் பூர்ணமப்³த³ஶதம் புரா ।
மஹிஷே(அ)ஸுராணாமதி⁴பே தே³வாநாம் ச புரந்த³ரே ॥ 2 ॥

தத்ராஸுரைர்மஹாவீர்யைர்தே³வஸைந்யம் பராஜிதம் ।
ஜித்வா ச ஸகலான் தே³வாநிந்த்³ரோ(அ)பூ⁴ந்மஹிஷாஸுர꞉ ॥ 3 ॥

தத꞉ பராஜிதா தே³வா꞉ பத்³மயோநிம் ப்ரஜாபதிம் ।
புரஸ்க்ருத்ய க³தாஸ்தத்ர யத்ரேஶக³ருட³த்⁴வஜௌ ॥ 4 ॥

யதா²வ்ருத்தம் தயோஸ்தத்³வந்மஹிஷாஸுரசேஷ்டிதம் ।
த்ரித³ஶா꞉ கத²யாமாஸுர்தே³வாபி⁴ப⁴வவிஸ்தரம் ॥ 5 ॥

ஸூர்யேந்த்³ராக்³ந்யநிலேந்தூ³நாம் யமஸ்ய வருணஸ்ய ச ।
அந்யேஷாம் சாதி⁴காரான் ஸ ஸ்வயமேவாதி⁴திஷ்ட²தி ॥ 6 ॥

ஸ்வர்கா³ந்நிராக்ருதா꞉ ஸர்வே தேந தே³வக³ணா பு⁴வி ।
விசரந்தி யதா² மர்த்யா மஹிஷேண து³ராத்மநா ॥ 7 ॥

ஏதத்³வ꞉ கதி²தம் ஸர்வமமராரிவிசேஷ்டிதம் ।
ஶரணம் வ꞉ ப்ரபந்நா꞉ ஸ்மோ வத⁴ஸ்தஸ்ய விசிந்த்யதாம் ॥ 8 ॥

இத்த²ம் நிஶம்ய தே³வாநாம் வசாம்ஸி மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
சகார கோபம் ஶம்பு⁴ஶ்ச ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநௌ ॥ 9 ॥

ததோ(அ)திகோபபூர்ணஸ்ய சக்ரிணோ வத³நாத்தத꞉ ।
நிஶ்சக்ராம மஹத்தேஜோ ப்³ரஹ்மண꞉ ஶங்கரஸ்ய ச ॥ 10 ॥

அந்யேஷாம் சைவ தே³வாநாம் ஶக்ராதீ³நாம் ஶரீரத꞉ ।
நிர்க³தம் ஸுமஹத்தேஜஸ்தச்சைக்யம் ஸமக³ச்ச²த ॥ 11 ॥

அதீவ தேஜஸ꞉ கூடம் ஜ்வலந்தமிவ பர்வதம் ।
த³த்³ருஶுஸ்தே ஸுராஸ்தத்ர ஜ்வாலாவ்யாப்ததி³க³ந்தரம் ॥ 12 ॥

அதுலம் தத்ர தத்தேஜ꞉ ஸர்வதே³வஶரீரஜம் ।
ஏகஸ்த²ம் தத³பூ⁴ந்நாரீ வ்யாப்தலோகத்ரயம் த்விஷா ॥ 13 ॥

யத³பூ⁴ச்சா²ம்ப⁴வம் தேஜஸ்தேநாஜாயத தந்முக²ம் ।
யாம்யேந சாப⁴வன் கேஶா பா³ஹவோ விஷ்ணுதேஜஸா ॥ 14 ॥

ஸௌம்யேந ஸ்தநயோர்யுக்³மம் மத்⁴யம் சைந்த்³ரேண சாப⁴வத் ।
வாருணேந ச ஜங்கோ⁴ரூ நிதம்ப³ஸ்தேஜஸா பு⁴வ꞉ ॥ 15 ॥

ப்³ரஹ்மணஸ்தேஜஸா பாதௌ³ தத³ங்கு³ல்யோ(அ)ர்கதேஜஸா ।
வஸூநாம் ச கராங்கு³ல்ய꞉ கௌபே³ரேண ச நாஸிகா ॥ 16 ॥

தஸ்யாஸ்து த³ந்தா꞉ ஸம்பூ⁴தா꞉ ப்ராஜாபத்யேந தேஜஸா ।
நயநத்ரிதயம் ஜஜ்ஞே ததா² பாவகதேஜஸா ॥ 17 ॥

ப்⁴ருவௌ ச ஸந்த்⁴யயோஸ்தேஜ꞉ ஶ்ரவணாவநிலஸ்ய ச ।
அந்யேஷாம் சைவ தே³வாநாம் ஸம்ப⁴வஸ்தேஜஸாம் ஶிவா ॥ 18 ॥

தத꞉ ஸமஸ்ததே³வாநாம் தேஜோராஶிஸமுத்³ப⁴வாம் ।
தாம் விளோக்ய முத³ம் ப்ராபுரமரா மஹிஷார்தி³தா꞉ ॥ 19 ॥

[* ததோ தே³வா த³து³ஸ்தஸ்யை ஸ்வாநி ஸ்வாந்யாயுதா⁴நி ச । *]
ஶூலம் ஶூலாத்³விநிஷ்க்ருஷ்ய த³தௌ³ தஸ்யை பிநாகத்⁴ருக் ।
சக்ரம் ச த³த்தவான் க்ருஷ்ண꞉ ஸமுத்பாட்ய ஸ்வசக்ரத꞉ ॥ 20 ॥

ஶங்க²ம் ச வருண꞉ ஶக்திம் த³தௌ³ தஸ்யை ஹுதாஶந꞉ ।
மாருதோ த³த்தவாம்ஶ்சாபம் பா³ணபூர்ணே ததே²ஷுதீ⁴ ॥ 21 ॥

வஜ்ரமிந்த்³ர꞉ ஸமுத்பாட்ய குலிஶாத³மராதி⁴ப꞉ ।
த³தௌ³ தஸ்யை ஸஹஸ்ராக்ஷோ க⁴ண்டாமைராவதாத்³க³ஜாத் ॥ 22 ॥

காலத³ண்டா³த்³யமோ த³ண்ட³ம் பாஶம் சாம்பு³பதிர்த³தௌ³ ।
ப்ரஜாபதிஶ்சாக்ஷமாலாம் த³தௌ³ ப்³ரஹ்மா கமண்ட³லும் ॥ 23 ॥

ஸமஸ்தரோமகூபேஷு நிஜரஶ்மீன் தி³வாகர꞉ ।
காலஶ்ச த³த்தவான் க²ட்³க³ம் தஸ்யை சர்ம ச நிர்மலம் ॥ 24 ॥

க்ஷீரோத³ஶ்சாமலம் ஹாரமஜரே ச ததா²ம்ப³ரே ।
சூடா³மணிம் ததா² தி³வ்யம் குண்ட³லே கடகாநி ச ॥ 25 ॥

அர்த⁴சந்த்³ரம் ததா² ஶுப்⁴ரம் கேயூரான் ஸர்வபா³ஹுஷு ।
நூபுரௌ விமலௌ தத்³வத்³க்³ரைவேயகமநுத்தமம் ॥ 26 ॥

அங்கு³ளீயகரத்நாநி ஸமஸ்தாஸ்வங்கு³ளீஷு ச ।
விஶ்வகர்மா த³தௌ³ தஸ்யை பரஶும் சாதிநிர்மலம் ॥ 27 ॥

அஸ்த்ராண்யநேகரூபாணி ததா²பே⁴த்³யம் ச த³ம்ஶநம் ।
அம்லாநபங்கஜாம் மாலாம் ஶிரஸ்யுரஸி சாபராம் ॥ 28 ॥

அத³த³ஜ்ஜலதி⁴ஸ்தஸ்யை பங்கஜம் சாதிஶோப⁴நம் ।
ஹிமவான் வாஹநம் ஸிம்ஹம் ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 29 ॥

த³தா³வஶூந்யம் ஸுரயா பாநபாத்ரம் த⁴நாதி⁴ப꞉ ।
ஶேஷஶ்ச ஸர்வநாகே³ஶோ மஹாமணிவிபூ⁴ஷிதம் ॥ 30 ॥

நாக³ஹாரம் த³தௌ³ தஸ்யை த⁴த்தே ய꞉ ப்ருதி²வீமிமாம் ।
அந்யைரபி ஸுரைர்தே³வீ பூ⁴ஷணைராயுதை⁴ஸ்ததா² ॥ 31 ॥

ஸம்மாநிதா நநாதோ³ச்சை꞉ ஸாட்டஹாஸம் முஹுர்முஹு꞉ ।
தஸ்யா நாதே³ந கோ⁴ரேண க்ருத்ஸ்நமாபூரிதம் நப⁴꞉ ॥ 32 ॥

அமாயதாதிமஹதா ப்ரதிஶப்³தோ³ மஹாநபூ⁴த் ।
சுக்ஷுபு⁴꞉ ஸகலா லோகா꞉ ஸமுத்³ராஶ்ச சகம்பிரே ॥ 33 ॥

சசால வஸுதா⁴ சேலு꞉ ஸகலாஶ்ச மஹீத⁴ரா꞉ ।
ஜயேதி தே³வாஶ்ச முதா³ தாமூசு꞉ ஸிம்ஹவாஹிநீம் ॥ 34 ॥

துஷ்டுவுர்முநயஶ்சைநாம் ப⁴க்திநம்ராத்மமூர்தய꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸமஸ்தம் ஸங்க்ஷுப்³த⁴ம் த்ரைலோக்யமமராரய꞉ ॥ 35 ॥

ஸந்நத்³தா⁴கி²லஸைந்யாஸ்தே ஸமுத்தஸ்து²ருதா³யுதா⁴꞉ ।
ஆ꞉ கிமேததி³தி க்ரோதா⁴தா³பா⁴ஷ்ய மஹிஷாஸுர꞉ ॥ 36 ॥

அப்⁴யதா⁴வத தம் ஶப்³த³மஶேஷைரஸுரைர்வ்ருத꞉ ।
ஸ த³த³ர்ஶ ததோ தே³வீம் வ்யாப்தலோகத்ரயாம் த்விஷா ॥ 37 ॥

பாதா³க்ராந்த்யா நதபு⁴வம் கிரீடோல்லிகி²தாம்ப³ராம் ।
க்ஷோபி⁴தாஶேஷபாதாலாம் த⁴நுர்ஜ்யாநி꞉ஸ்வநேந தாம் ॥ 38 ॥

தி³ஶோ பு⁴ஜஸஹஸ்ரேண ஸமந்தாத்³வ்யாப்ய ஸம்ஸ்தி²தாம் ।
தத꞉ ப்ரவவ்ருதே யுத்³த⁴ம் தயா தே³வ்யா ஸுரத்³விஷாம் ॥ 39 ॥

ஶஸ்த்ராஸ்த்ரைர்ப³ஹுதா⁴ முக்தைராதீ³பிததி³க³ந்தரம் ।
மஹிஷாஸுரஸேநாநீஶ்சிக்ஷுராக்²யோ மஹா(அ)ஸுர꞉ ॥ 40 ॥

யுயுதே⁴ சாமரஶ்சாந்யைஶ்சதுரங்க³ப³லாந்வித꞉ ।
ரதா²நாமயுதை꞉ ஷட்³பி⁴ருத³க்³ராக்²யோ மஹாஸுர꞉ ॥ 41 ॥

அயுத்⁴யதாயுதாநாம் ச ஸஹஸ்ரேண மஹாஹநு꞉ ।
பஞ்சாஶத்³பி⁴ஶ்ச நியுதைரஸிலோமா மஹாஸுர꞉ ॥ 42 ॥

அயுதாநாம் ஶதை꞉ ஷட்³பி⁴ர்பா³ஷ்களோ யுயுதே⁴ ரணே ।
க³ஜவாஜிஸஹஸ்ரௌகை⁴ரநேகை꞉ பரிவாரித꞉ ॥ 43 ॥

வ்ருதோ ரதா²நாம் கோட்யா ச யுத்³தே⁴ தஸ்மிந்நயுத்⁴யத ।
பி³டா³லாக்²யோ(அ)யுதாநாம் ச பஞ்சாஶத்³பி⁴ரதா²யுதை꞉ ॥ 44 ॥

யுயுதே⁴ ஸம்யுகே³ தத்ர ரதா²நாம் பரிவாரித꞉ ।
அந்யே ச தத்ராயுதஶோ ரத²நாக³ஹயைர்வ்ருதா꞉ ॥ 45 ॥

யுயுது⁴꞉ ஸம்யுகே³ தே³வ்யா ஸஹ தத்ர மஹாஸுரா꞉ ।
கோடிகோடிஸஹஸ்ரைஸ்து ரதா²நாம் த³ந்திநாம் ததா² ॥ 46 ॥

ஹயாநாம் ச வ்ருதோ யுத்³தே⁴ தத்ராபூ⁴ந்மஹிஷாஸுர꞉ ।
தோமரைர்பி⁴ந்தி³பாலைஶ்ச ஶக்திபி⁴ர்முஸலைஸ்ததா² ॥ 47 ॥

யுயுது⁴꞉ ஸம்யுகே³ தே³வ்யா க²ட்³கை³꞉ பரஶுபட்டிஶை꞉ ।
கேசிச்ச சிக்ஷிபு꞉ ஶக்தீ꞉ கேசித்பாஶாம்ஸ்ததா²பரே ॥ 48 ॥

தே³வீம் க²ட்³க³ப்ரஹாரைஸ்து தே தாம் ஹந்தும் ப்ரசக்ரமு꞉ ।
ஸாபி தே³வீ ததஸ்தாநி ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சண்டி³கா ॥ 49 ॥

லீலயைவ ப்ரசிச்சே²த³ நிஜஶஸ்த்ராஸ்த்ரவர்ஷிணீ ।
அநாயஸ்தாநநா தே³வீ ஸ்தூயமாநா ஸுரர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 50 ॥

முமோசாஸுரதே³ஹேஷு ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சேஶ்வரீ ।
ஸோ(அ)பி க்ருத்³தோ⁴ து⁴தஸடோ தே³வ்யா வாஹநகேஸரீ ॥ 51 ॥

சசாராஸுரஸைந்யேஷு வநேஷ்விவ ஹுதாஶந꞉ ।
நி꞉ஶ்வாஸான் முமுசே யாம்ஶ்ச யுத்⁴யமாநா ரணே(அ)ம்பி³கா ॥ 52 ॥

த ஏவ ஸத்³ய꞉ ஸம்பூ⁴தா க³ணா꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
யுயுது⁴ஸ்தே பரஶுபி⁴ர்பி⁴ந்தி³பாலாஸிபட்டிஶை꞉ ॥ 53 ॥

நாஶயந்தோ(அ)ஸுரக³ணான் தே³வீஶக்த்யுபப்³ரும்ஹிதா꞉ ।
அவாத³யந்த படஹான் க³ணா꞉ ஶங்கா²ம்ஸ்ததா²பரே ॥ 54 ॥

ம்ருத³ங்கா³ம்ஶ்ச ததை²வாந்யே தஸ்மின் யுத்³த⁴மஹோத்ஸவே ।
ததோ தே³வீ த்ரிஶூலேந க³த³யா ஶக்திருஷ்டிபி⁴꞉ ॥ 55 ॥

க²ட்³கா³தி³பி⁴ஶ்ச ஶதஶோ நிஜகா⁴ந மஹாஸுரான் ।
பாதயாமாஸ சைவாந்யான் க⁴ண்டாஸ்வநவிமோஹிதான் ॥ 56 ॥

அஸுரான் பு⁴வி பாஶேந ப³த்³த்⁴வா சாந்யாநகர்ஷயத் ।
கேசித்³த்³விதா⁴ க்ருதாஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ க²ட்³க³பாதைஸ்ததா²பரே ॥ 57 ॥

விபோதி²தா நிபாதேந க³த³யா பு⁴வி ஶேரதே ।
வேமுஶ்ச கேசித்³ருதி⁴ரம் முஸலேந ப்⁴ருஶம் ஹதா꞉ ॥ 58 ॥

கேசிந்நிபதிதா பூ⁴மௌ பி⁴ந்நா꞉ ஶூலேந வக்ஷஸி ।
நிரந்தரா꞉ ஶரௌகே⁴ண க்ருதா꞉ கேசித்³ரணாஜிரே ॥ 59 ॥

ஸேநாநுகாரிண꞉ ப்ராணான் முமுசுஸ்த்ரித³ஶார்த³நா꞉ ।
கேஷாஞ்சித்³பா³ஹவஶ்சி²ந்நாஶ்சி²ந்நக்³ரீவாஸ்ததா²பரே ॥ 60 ॥

ஶிராம்ஸி பேதுரந்யேஷாமந்யே மத்⁴யே விதா³ரிதா꞉ ।
விச்சி²ந்நஜங்கா⁴ஸ்த்வபரே பேதுருர்வ்யாம் மஹாஸுரா꞉ ॥ 61 ॥

ஏகபா³ஹ்வக்ஷிசரணா꞉ கேசித்³தே³வ்யா த்³விதா⁴ க்ருதா꞉ ।
சி²ந்நே(அ)பி சாந்யே ஶிரஸி பதிதா꞉ புநருத்தி²தா꞉ ॥ 62 ॥

கப³ந்தா⁴ யுயுது⁴ர்தே³வ்யா க்³ருஹீதபரமாயுதா⁴꞉ ।
நந்ருதுஶ்சாபரே தத்ர யுத்³தே⁴ தூர்யலயாஶ்ரிதா꞉ ॥ 63 ॥

கப³ந்தா⁴ஶ்சி²ந்நஶிரஸ꞉ க²ட்³க³ஶக்த்ய்ருஷ்டிபாணய꞉ ।
திஷ்ட² திஷ்டே²தி பா⁴ஷந்தோ தே³வீமந்யே மஹாஸுரா꞉ ॥ 64 ॥

பாதிதை ரத²நாகா³ஶ்வைரஸுரைஶ்ச வஸுந்த⁴ரா ।
அக³ம்யா ஸா(அ)ப⁴வத்தத்ர யத்ராபூ⁴த் ஸ மஹாரண꞉ ॥ 65 ॥

ஶோணிதௌகா⁴ மஹாநத்³ய꞉ ஸத்³யஸ்தத்ர ப்ரஸுஸ்ருவு꞉ ।
மத்⁴யே சாஸுரஸைந்யஸ்ய வாரணாஸுரவாஜிநாம் ॥ 66 ॥

க்ஷணேந தந்மஹாஸைந்யமஸுராணாம் ததா²ம்பி³கா ।
நிந்யே க்ஷயம் யதா² வஹ்நிஸ்த்ருணதா³ருமஹாசயம் ॥ 67 ॥

ஸ ச ஸிம்ஹோ மஹாநாத³முத்ஸ்ருஜன் து⁴தகேஸர꞉ ।
ஶரீரேப்⁴யோ(அ)மராரீணாமஸூநிவ விசிந்வதி ॥ 68 ॥

தே³வ்யா க³ணைஶ்ச தைஸ்தத்ர க்ருதம் யுத்³த⁴ம் ததா²ஸுரை꞉ ।
யதை²ஷாம் துதுஷுர்தே³வா꞉ புஷ்பவ்ருஷ்டிமுசோ தி³வி ॥ 69 ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே மஹிஷாஸுரஸைந்யவதோ⁴ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

(உவாசமந்த்ரா꞉ – 1, ஶ்லோகமந்த்ரா꞉ – 68, ஏவம் – 69, ஏவமாதி³த꞉ – 173)

த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ (மஹிஷாஸுரவத⁴) >>


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed