Durga Saptasati Chapter 4 – Sakradi stuti – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶக்ராதி³ஸ்துதி)


॥ ஓம் ॥

ருஷிருவாச ॥ 1 ॥

ஶக்ராத³ய꞉ ஸுரக³ணா நிஹதே(அ)திவீர்யே
தஸ்மின் து³ராத்மநி ஸுராரிப³லே ச தே³வ்யா ।
தாம் துஷ்டுவு꞉ ப்ரணதிநம்ரஶிரோத⁴ராம்ஸா
வாக்³பி⁴꞉ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்³க³மசாருதே³ஹா꞉ ॥ 2 ॥

தே³வ்யா யயா ததமித³ம் ஜக³தா³த்மஶக்த்யா
நிஶ்ஶேஷதே³வக³ணஶக்திஸமூஹமூர்த்யா ।
தாமம்பி³காமகி²லதே³வமஹர்ஷிபூஜ்யாம்
ப⁴க்த்யா நதா꞉ ஸ்ம வித³தா⁴து ஶுபா⁴நி ஸா ந꞉ ॥ 3 ॥

யஸ்யா꞉ ப்ரபா⁴வமதுலம் ப⁴க³வாநநந்தோ
ப்³ரஹ்மா ஹரஶ்ச ந ஹி வக்துமலம் ப³லம் ச ।
ஸா சண்டி³காகி²லஜக³த்பரிபாலநாய
நாஶாய சாஶுப⁴ப⁴யஸ்ய மதிம் கரோது ॥ 4 ॥

யா ஶ்ரீ꞉ ஸ்வயம் ஸுக்ருதிநாம் ப⁴வநேஷ்வலக்ஷ்மீ꞉
பாபாத்மநாம் க்ருததி⁴யாம் ஹ்ருத³யேஷு பு³த்³தி⁴꞉ ।
ஶ்ரத்³தா⁴ ஸதாம் குலஜநப்ரப⁴வஸ்ய லஜ்ஜா
தாம் த்வாம் நதா꞉ ஸ்ம பரிபாலய தே³வி விஶ்வம் ॥ 5 ॥

கிம் வர்ணயாம தவ ரூபமசிந்த்யமேதத்
கிம் சாதிவீர்யமஸுரக்ஷயகாரி பூ⁴ரி ।
கிம் சாஹவேஷு சரிதாநி தவாதி யாநி [தவாத்³பு⁴தாநி]
ஸர்வேஷு தே³வ்யஸுரதே³வக³ணாதி³கேஷு ॥ 6 ॥

ஹேது꞉ ஸமஸ்தஜக³தாம் த்ரிகு³ணாபி தோ³ஷை-
-ர்ந ஜ்ஞாயஸே ஹரிஹராதி³பி⁴ரப்யபாரா ।
ஸர்வாஶ்ரயாகி²லமித³ம் ஜக³த³ம்ஶபூ⁴த-
-மவ்யாக்ருதா ஹி பரமா ப்ரக்ருதிஸ்த்வமாத்³யா ॥ 7 ॥

யஸ்யா꞉ ஸமஸ்தஸுரதா ஸமுதீ³ரணேந
த்ருப்திம் ப்ரயாதி ஸகலேஷு மகே²ஷு தே³வி ।
ஸ்வாஹாஸி வை பித்ருக³ணஸ்ய ச த்ருப்திஹேது-
-ருச்சார்யஸே த்வமத ஏவ ஜநை꞉ ஸ்வதா⁴ ச ॥ 8 ॥

யா முக்திஹேதுரவிசிந்த்யமஹாவ்ரதா த்வ-
-மப்⁴யஸ்யஸே ஸுநியதேந்த்³ரியதத்த்வஸாரை꞉ ।
மோக்ஷார்தி²பி⁴ர்முநிபி⁴ரஸ்தஸமஸ்ததோ³ஷை-
-ர்வித்³யாஸி ஸா ப⁴க³வதீ பரமா ஹி தே³வி ॥ 9 ॥

ஶப்³தா³த்மிகா ஸுவிமலர்க்³யஜுஷாம் நிதா⁴ந-
-முத்³கீ³த²ரம்யபத³பாட²வதாம் ச ஸாம்நாம் ।
தே³வி த்ரயீ ப⁴க³வதீ ப⁴வபா⁴வநாய
வார்தாஸி ஸர்வஜக³தாம் பரமார்திஹந்த்ரீ ॥ 10 ॥

மேதா⁴ஸி தே³வி விதி³தாகி²லஶாஸ்த்ரஸாரா
து³ர்கா³ஸி து³ர்க³ப⁴வஸாக³ரநௌரஸங்கா³ ।
ஶ்ரீ꞉ கைடபா⁴ரிஹ்ருத³யைகக்ருதாதி⁴வாஸா
கௌ³ரீ த்வமேவ ஶஶிமௌளிக்ருதப்ரதிஷ்டா² ॥ 11 ॥

ஈஷத்ஸஹாஸமமலம் பரிபூர்ணசந்த்³ர-
-பி³ம்பா³நுகாரி கநகோத்தமகாந்திகாந்தம் ।
அத்யத்³பு⁴தம் ப்ரஹ்ருதமாத்தருஷா ததா²பி
வக்த்ரம் விளோக்ய ஸஹஸா மஹிஷாஸுரேண ॥ 12 ॥

த்³ருஷ்ட்வா து தே³வி குபிதம் ப்⁴ருகுடீகராள-
-முத்³யச்ச²ஶாங்கஸத்³ருஶச்ச²வி யந்ந ஸத்³ய꞉ ।
ப்ராணான் முமோச மஹிஷஸ்தத³தீவ சித்ரம்
கைர்ஜீவ்யதே ஹி குபிதாந்தகத³ர்ஶநேந ॥ 13 ॥

தே³வி ப்ரஸீத³ பரமா ப⁴வதீ ப⁴வாய
ஸத்³யோ விநாஶயஸி கோபவதீ குலாநி ।
விஜ்ஞாதமேதத³து⁴நைவ யத³ஸ்தமேத-
-ந்நீதம் ப³லம் ஸுவிபுலம் மஹிஷாஸுரஸ்ய ॥ 14 ॥

தே ஸம்மதா ஜநபதே³ஷு த⁴நாநி தேஷாம்
தேஷாம் யஶாம்ஸி ந ச ஸீத³தி ப³ந்து⁴வர்க³꞉ ।
த⁴ந்யாஸ்த ஏவ நிப்⁴ருதாத்மஜப்⁴ருத்யதா³ரா
யேஷாம் ஸதா³ப்⁴யுத³யதா³ ப⁴வதீ ப்ரஸந்நா ॥ 15 ॥

த⁴ர்ம்யாணி தே³வி ஸகலாநி ஸதை³வ கர்மா-
-ண்யத்யாத்³ருத꞉ ப்ரதிதி³நம் ஸுக்ருதீ கரோதி ।
ஸ்வர்க³ம் ப்ரயாதி ச ததோ ப⁴வதீப்ரஸாதா³-
-ல்லோகத்ரயே(அ)பி ப²லதா³ நநு தே³வி தேந ॥ 16 ॥

து³ர்கே³ ஸ்ம்ருதா ஹரஸி பீ⁴திமஶேஷஜந்தோ꞉
ஸ்வஸ்தை²꞉ ஸ்ம்ருதா மதிமதீவ ஶுபா⁴ம் த³தா³ஸி ।
தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ப⁴யஹாரிணி கா த்வத³ந்யா
ஸர்வோபகாரகரணாய ஸதா³(ஆ)ர்த்³ரசித்தா ॥ 17 ॥

ஏபி⁴ர்ஹதைர்ஜக³து³பைதி ஸுக²ம் ததை²தே
குர்வந்து நாம நரகாய சிராய பாபம் ।
ஸங்க்³ராமம்ருத்யுமதி⁴க³ம்ய தி³வம் ப்ரயாந்து
மத்வேதி நூநமஹிதான் விநிஹம்ஸி தே³வி ॥ 18 ॥

த்³ருஷ்ட்வைவ கிம் ந ப⁴வதீ ப்ரகரோதி ப⁴ஸ்ம
ஸர்வாஸுராநரிஷு யத்ப்ரஹிணோஷி ஶஸ்த்ரம் ।
லோகான் ப்ரயாந்து ரிபவோ(அ)பி ஹி ஶஸ்த்ரபூதா
இத்த²ம் மதிர்ப⁴வதி தேஷ்வஹிதேஷு ஸாத்⁴வீ ॥ 19 ॥

க²ட்³க³ப்ரபா⁴நிகரவிஸ்பு²ரணைஸ்ததோ²க்³ரை꞉
ஶூலாக்³ரகாந்திநிவஹேந த்³ருஶோ(அ)ஸுராணாம் ।
யந்நாக³தா விளயமம்ஶுமதி³ந்து³க²ண்ட³-
-யோக்³யாநநம் தவ விளோகயதாம் ததே³தத் ॥ 20 ॥

து³ர்வ்ருத்தவ்ருத்தஶமநம் தவ தே³வி ஶீலம்
ரூபம் ததை²தத³விசிந்த்யமதுல்யமந்யை꞉ ।
வீர்யம் ச ஹந்த்ரு ஹ்ருததே³வபராக்ரமாணாம்
வைரிஷ்வபி ப்ரகடிதைவ த³யா த்வயேத்த²ம் ॥ 21 ॥

கேநோபமா ப⁴வது தே(அ)ஸ்ய பராக்ரமஸ்ய
ரூபம் ச ஶத்ருப⁴யகார்யதிஹாரி குத்ர ।
சித்தே க்ருபா ஸமரநிஷ்டு²ரதா ச த்³ருஷ்டா
த்வய்யேவ தே³வி வரதே³ பு⁴வநத்ரயே(அ)பி ॥ 22 ॥

த்ரைலோக்யமேதத³கி²லம் ரிபுநாஶநேந
த்ராதம் த்வயா ஸமரமூர்த⁴நி தே(அ)பி ஹத்வா ।
நீதா தி³வம் ரிபுக³ணா ப⁴யமப்யபாஸ்த-
-மஸ்மாகமுந்மத³ஸுராரிப⁴வம் நமஸ்தே ॥ 23 ॥

ஶூலேந பாஹி நோ தே³வி பாஹி க²ட்³கே³ந சாம்பி³கே ।
க⁴ண்டாஸ்வநேந ந꞉ பாஹி சாபஜ்யாநி꞉ஸ்வநேந ச ॥ 24 ॥

ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சண்டி³கே ரக்ஷ த³க்ஷிணே ।
ப்⁴ராமணேநாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததே²ஶ்வரி ॥ 25 ॥

ஸௌம்யாநி யாநி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரந்தி தே ।
யாநி சாத்யந்தகோ⁴ராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம்ஸ்ததா² பு⁴வம் ॥ 26 ॥

க²ட்³க³ஶூலக³தா³தீ³நி யாநி சாஸ்த்ராணி தே(அ)ம்பி³கே ।
கரபல்லவஸங்கீ³நி தைரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வத꞉ ॥ 27 ॥

ருஷிருவாச ॥ 28 ॥

ஏவம் ஸ்துதா ஸுரைர்தி³வ்யை꞉ குஸுமைர்நந்த³நோத்³ப⁴வை꞉ ।
அர்சிதா ஜக³தாம் தா⁴த்ரீ ததா² க³ந்தா⁴நுலேபநை꞉ ॥ 29 ॥

ப⁴க்த்யா ஸமஸ்தைஸ்த்ரித³ஶைர்தி³வ்யைர்தூ⁴பை꞉ ஸுதூ⁴பிதா ।
ப்ராஹ ப்ரஸாத³ஸுமுகீ² ஸமஸ்தான் ப்ரணதான் ஸுரான் ॥ 30 ॥

தே³வ்யுவாச ॥ 31 ॥

வ்ரியதாம் த்ரித³ஶா꞉ ஸர்வே யத³ஸ்மத்தோ(அ)பி⁴வாஞ்சி²தம் ॥ 32 ॥

தே³வா ஊசு꞉ ॥ 33 ॥

ப⁴க³வத்யா க்ருதம் ஸர்வம் ந கிஞ்சித³வஶிஷ்யதே ।
யத³யம் நிஹத꞉ ஶத்ருரஸ்மாகம் மஹிஷாஸுர꞉ ॥ 34 ॥

யதி³ சாபி வரோ தே³யஸ்த்வயாஸ்மாகம் மஹேஶ்வரி ।
ஸம்ஸ்ம்ருதா ஸம்ஸ்ம்ருதா த்வம் நோ ஹிம்ஸேதா²꞉ பரமாபத³꞉ ॥ 35 ॥

யஶ்ச மர்த்ய꞉ ஸ்தவைரேபி⁴ஸ்த்வாம் ஸ்தோஷ்யத்யமலாநநே ।
தஸ்ய வித்தர்தி⁴விப⁴வைர்த⁴நதா³ராதி³ஸம்பதா³ம் ॥ 36 ॥

வ்ருத்³த⁴யே(அ)ஸ்மத்ப்ரஸந்நா த்வம் ப⁴வேதா²꞉ ஸர்வதா³ம்பி³கே ॥ 37 ॥

ருஷிருவாச ॥ 38 ॥

இதி ப்ரஸாதி³தா தே³வைர்ஜக³தோ(அ)ர்தே² ததா²(ஆ)த்மந꞉ ।
ததே²த்யுக்த்வா ப⁴த்³ரகாளீ ப³பூ⁴வாந்தர்ஹிதா ந்ருப ॥ 39 ॥

இத்யேதத்கதி²தம் பூ⁴ப ஸம்பூ⁴தா ஸா யதா² புரா ।
தே³வீ தே³வஶரீரேப்⁴யோ ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிணீ ॥ 40 ॥

புநஶ்ச கௌ³ரீதே³ஹாத் ஸா ஸமுத்³பூ⁴தா யதா²(அ)ப⁴வத் ।
வதா⁴ய து³ஷ்டதை³த்யாநாம் ததா² ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ ॥ 41 ॥

ரக்ஷணாய ச லோகாநாம் தே³வாநாமுபகாரிணீ ।
தச்ச்²ருணுஷ்வ மயா(ஆ)க்²யாதம் யதா²வத்கத²யாமி தே ॥ 42 ॥

॥ ஹ்ரீம் ஓம் ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே ஶக்ராதி³ஸ்துதிர்நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

(உவாசமந்த்ரா꞉ – 5, அர்த⁴மந்த்ரா꞉ – 2, ஶ்லோகமந்த்ரா꞉ – 35, ஏவம் – 42, ஏவமாதி³த꞉ – 259)

பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (தே³வீதூ³தஸம்வாத³ம்) >>


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed