Durga Saptasati – Devi Kavacham – தே³வீ கவசம்


அஸ்ய ஶ்ரீசண்டீ³கவசஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீசாமுண்டா³ தே³வதா, அங்க³ந்யாஸோக்தமாதரோ பீ³ஜம், தி³க்³ப³ந்த⁴தே³வதாஸ்தத்வம், ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீ பாடா²ங்க³ ஜபே விநியோக³꞉ ।

ஓம் நமஶ்சண்டி³காயை ।

மார்கண்டே³ய உவாச ।
யத்³கு³ஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ।
யந்ந கஸ்யசிதா³க்²யாதம் தந்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ ॥ 1 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அஸ்தி கு³ஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூ⁴தோபகாரகம் ।
தே³வ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்²ருணுஷ்வ மஹாமுநே ॥ 2 ॥

ப்ரத²மம் ஶைலபுத்ரீதி த்³விதீயம் ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
த்ருதீயம் சந்த்³ரக⁴ண்டேதி கூஷ்மாண்டே³தி சதுர்த²கம் ॥ 3 ॥

பஞ்சமம் ஸ்கந்த³மாதேதி ஷஷ்ட²ம் காத்யாயநீதி ச ।
ஸப்தமம் காலராத்ரீதி மஹாகௌ³ரீதி சாஷ்டமம் ॥ 4 ॥

நவமம் ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச நவது³ர்கா³꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ।
உக்தாந்யேதாநி நாமாநி ப்³ரஹ்மணைவ மஹாத்மநா ॥ 5 ॥

அக்³நிநா த³ஹ்யமாநஸ்து ஶத்ருமத்⁴யே க³தோ ரணே ।
விஷமே து³ர்க³மே சைவ ப⁴யார்தா꞉ ஶரணம் க³தா꞉ ॥ 6 ॥

ந தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சித³ஶுப⁴ம் ரணஸங்கடே ।
நாபத³ம் தஸ்ய பஶ்யாமி ஶோகது³꞉க²ப⁴யம் ந ஹி ॥ 7 ॥

யைஸ்து ப⁴க்த்யா ஸ்ம்ருதா நூநம் தேஷாம் வ்ருத்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே । [ஸித்³தி⁴꞉]
யே த்வாம் ஸ்மரந்தி தே³வேஶி ரக்ஷஸே தாந்ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 8 ॥

ப்ரேதஸம்ஸ்தா² து சாமுண்டா³ வாராஹீ மஹிஷாஸநா ।
ஐந்த்³ரீ க³ஜஸமாரூடா⁴ வைஷ்ணவீ க³ருடா³ஸநா ॥ 9 ॥

மாஹேஶ்வரீ வ்ருஷாரூடா⁴ கௌமாரீ ஶிகி²வாஹநா ।
லக்ஷ்மீ꞉ பத்³மாஸநா தே³வீ பத்³மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா ॥ 10 ॥

ஶ்வேதரூபத⁴ரா தே³வீ ஈஶ்வரீ வ்ருஷவாஹநா ।
ப்³ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாரூடா⁴ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 11 ॥

இத்யேதா மாதர꞉ ஸர்வா꞉ ஸர்வயோக³ஸமந்விதா꞉ ।
நாநாப⁴ரணஶோபா⁴ட்⁴யா நாநாரத்நோபஶோபி⁴தா꞉ ॥ 12 ॥

த்³ருஶ்யந்தே ரத²மாரூடா⁴ தே³வ்ய꞉ க்ரோத⁴ஸமாகுலா꞉ ।
ஶங்க²ம் சக்ரம் க³தா³ம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுத⁴ம் ॥ 13 ॥

கே²டகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச ।
குந்தாயுத⁴ம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்க³மாயுத⁴முத்தமம் ॥ 14 ॥

தை³த்யாநாம் தே³ஹநாஶாய ப⁴க்தாநாமப⁴யாய ச ।
தா⁴ரயந்த்யாயுதா⁴நீத்த²ம் தே³வாநாம் ச ஹிதாய வை ॥ 15 ॥

நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாரௌத்³ரே மஹாகோ⁴ரபராக்ரமே ।
மஹாப³லே மஹோத்ஸாஹே மஹாப⁴யவிநாஶிநி ॥ 16 ॥

த்ராஹி மாம் தே³வி து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் ப⁴யவர்தி⁴நி ।
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைந்த்³ரீ ஆக்³நேய்யாமக்³நிதே³வதா ॥ 17 ॥

த³க்ஷிணே(அ)வது வாராஹீ நைர்ருத்யாம் க²ட்³க³தா⁴ரிணீ ।
ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்³வாயவ்யாம் ம்ருக³வாஹிநீ ॥ 18 ॥

உதீ³ச்யாம் ரக்ஷ கௌபே³ரீ ஈஶாந்யாம் ஶூலதா⁴ரிணீ । [கௌமாரீ]
ஊர்த்⁴வம் ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேத³த⁴ஸ்தாத்³வைஷ்ணவீ ததா² ॥ 19 ॥

ஏவம் த³ஶ தி³ஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா³ ஶவவாஹநா ।
ஜயா மே சாக்³ரத꞉ பாது விஜயா பாது ப்ருஷ்ட²த꞉ ॥ 20 ॥

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து த³க்ஷிணே சாபராஜிதா ।
ஶிகா²ம் மே த்³யோதிநீ ரக்ஷேது³மா மூர்த்⁴நி வ்யவஸ்தி²தா ॥ 21 ॥ [உத்³யோதிநீ]

மாலாத⁴ரீ லலாடே ச ப்⁴ருவௌ ரக்ஷேத்³யஶஸ்விநீ ।
த்ரிநேத்ரா ச ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே யமக⁴ண்டா ச நாஸிகே ॥ 22 ॥

ஶங்கி²நீ சக்ஷுஷோர்மத்⁴யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்³வாரவாஸிநீ ।
கபோலௌ காளிகா ரக்ஷேத் கர்ணமூலே து ஶாங்கரீ ॥ 23 ॥

நாஸிகாயாம் ஸுக³ந்தா⁴ ச உத்தரோஷ்டே² ச சர்சிகா ।
அத⁴ரே சாம்ருதாகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ ॥ 24 ॥

த³ந்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்ட²மத்⁴யே து சண்டி³கா ।
க⁴ண்டிகாம் சித்ரக⁴ண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே ॥ 25 ॥

காமாக்ஷீ சிபு³கம் ரக்ஷேத்³வாசம் மே ஸர்வமங்க³ளா ।
க்³ரீவாயாம் ப⁴த்³ரகாளீ ச ப்ருஷ்ட²வம்ஶே த⁴நுர்த⁴ரீ ॥ 26 ॥

நீலக்³ரீவா ப³ஹி꞉கண்டே² ளிகாம் ளகூப³ரீ ।
ஸ்கந்த⁴யோ꞉ க²ட்³கி³நீ ரக்ஷேத்³பா³ஹூ மே வஜ்ரதா⁴ரிணீ ॥ 27 ॥

ஹஸ்தயோர்த³ண்டி³நீ ரக்ஷேத³ம்பி³கா சாங்கு³ளீஷு ச ।
நகா²ஞ்சூ²லேஶ்வரீ ரக்ஷேத் குக்ஷௌ ரக்ஷேந்நரேஶ்வரீ ॥ 28 ॥ [குலேஶ்வரீ]

ஸ்தநௌ ரக்ஷேந்மஹாதே³வீ மந꞉ ஶோகவிநாஶிநீ ।
ஹ்ருத³யம் லலிதா தே³வீ உத³ரே ஶூலதா⁴ரிணீ ॥ 29 ॥

நாபௌ⁴ ச காமிநீ ரக்ஷேத்³கு³ஹ்யம் கு³ஹ்யேஶ்வரீ ததா² ।
பூ⁴தநாதா² ச மேட்⁴ரம் மே ஊரூ மஹிஷவாஹிநீ ॥ 30 ॥ [கு³தே³]

கட்யாம் ப⁴க³வதீ ரக்ஷேஜ்ஜாநுநீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ।
ஜங்கே⁴ மஹாப³லா ப்ரோக்தா ஸர்வகாமப்ரதா³யிநீ ॥ 31 ॥

கு³ள்ப²யோர்நாரஸிம்ஹீ ச பாத³ப்ருஷ்டா²மிதௌஜஸீ ।
பாதா³ங்கு³ளீஷு ஶ்ரீரக்ஷேத் பாதா³த⁴꞉ஸ்த²லவாஸிநீ ॥ 32 ॥

நகா²ன் த³ம்ஷ்ட்ரா கராளீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்⁴வகேஶிநீ ।
ரோமகூபேஷு கௌபே³ரீ த்வசம் வாகீ³ஶ்வரீ ததா² ॥ 33 ॥

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ஸாந்யஸ்தி²மேதா³ம்ஸி பார்வதீ ।
அந்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ ॥ 34 ॥

பத்³மாவதீ பத்³மகோஶே கபே² சூடா³மணிஸ்ததா² ।
ஜ்வாலாமுகீ² நக²ஜ்வாலாமபே⁴த்³யா ஸர்வஸந்தி⁴ஷு ॥ 35 ॥

ஶுக்ரம் ப்³ரஹ்மாணி மே ரக்ஷேச்சா²யாம் ச²த்ரேஶ்வரீ ததா² ।
அஹங்காரம் மநோபு³த்³தி⁴ம் ரக்ஷ மே த⁴ர்மசாரிணீ ॥ 36 ॥ [த⁴ர்மதா⁴ரிணீ]

ப்ராணாபாநௌ ததா² வ்யாநமுதா³நம் ச ஸமாநகம் ।
வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத் ப்ராணான் கல்யாணஶோப⁴நா ॥ 37 ॥

ரஸே ரூபே ச க³ந்தே⁴ ச ஶப்³தே³ ஸ்பர்ஶே ச யோகி³நீ ।
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேந்நாராயணீ ஸதா³ ॥ 38 ॥

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ த⁴ர்மம் ரக்ஷது வைஷ்ணவீ ।
யஶ꞉ கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச த⁴நம் வித்³யாம் ச சக்ரிணீ ॥ 39 ॥

கோ³த்ரமிந்த்³ராணீ மே ரக்ஷேத் பஶூந்மே ரக்ஷ சண்டி³கே ।
புத்ரான் ரக்ஷேந்மஹாலக்ஷ்மீர்பா⁴ர்யாம் ரக்ஷது பை⁴ரவீ ॥ 40 ॥

பந்தா²நம் ஸுபதா² ரக்ஷேந்மார்க³ம் க்ஷேமகரீ ததா² ।
ராஜத்³வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வத꞉ ஸ்தி²தா ॥ 41 ॥

ரக்ஷாஹீநம் து யத் ஸ்தா²நம் வர்ஜிதம் கவசேந து ।
தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தே³வி ஜயந்தீ பாபநாஶிநீ ॥ 42 ॥

பத³மேகம் ந க³ச்சே²த்து யதீ³ச்சே²ச்சு²ப⁴மாத்மந꞉ ।
கவசேநாவ்ருதோ நித்யம் யத்ர யத்ர ஹி க³ச்ச²தி ॥ 43 ॥

தத்ர தத்ரார்த²லாப⁴ஶ்ச விஜய꞉ ஸார்வகாமிக꞉ ।
யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 44 ॥

பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூ⁴தலே புமான் ।
நிர்ப⁴யோ ஜாயதே மர்த்ய꞉ ஸங்க்³ராமேஷ்வபராஜித꞉ ॥ 45 ॥

த்ரைலோக்யே து ப⁴வேத் பூஜ்ய꞉ கவசேநாவ்ருத꞉ புமான் ।
இத³ம் து தே³வ்யா꞉ கவசம் தே³வாநாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 46 ॥

ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ நித்யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ஶ்ரத்³த⁴யாந்வித꞉ ।
தை³வீ கலா ப⁴வேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யேஷ்வபராஜித꞉ ॥ 47 ॥

ஜீவேத்³வர்ஷஶதம் ஸாக்³ரமபம்ருத்யுவிவர்ஜித꞉ ।
நஶ்யந்தி வ்யாத⁴ய꞉ ஸர்வே லூதாவிஸ்போ²டகாத³ய꞉ ॥ 48 ॥

ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் சைவ க்ருத்ரிமம் சாபி யத்³விஷம் ।
அபி⁴சாராணி ஸர்வாணி மந்த்ரயந்த்ராணி பூ⁴தலே ॥ 49 ॥

பூ⁴சரா꞉ கே²சராஶ்சைவ ஜலஜாஶ்சோபதே³ஶிகா꞉ ।
ஸஹஜா குலஜா மாலா டா³கிநீ ஶாகிநீ ததா² ॥ 50 ॥

அந்தரிக்ஷசரா கோ⁴ரா டா³கிந்யஶ்ச மஹாப³லா꞉ ।
க்³ரஹபூ⁴தபிஶாசாஶ்ச யக்ஷக³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ ॥ 51 ॥

ப்³ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலா꞉ கூஷ்மாண்டா³ பை⁴ரவாத³ய꞉ ।
நஶ்யந்தி த³ர்ஶநாத்தஸ்ய கவசே ஹ்ருதி³ ஸம்ஸ்தி²தே ॥ 52 ॥

மாநோந்நதிர்ப⁴வேத்³ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்ருத்³தி⁴கரம் பரம் ।
யஶஸா வர்த⁴தே ஸோ(அ)பி கீர்திமண்டி³தபூ⁴தலே ॥ 53 ॥

ஜபேத்ஸப்தஶதீம் சண்டீ³ம் க்ருத்வா து கவசம் புரா ।
யாவத்³பூ⁴மண்ட³லம் த⁴த்தே ஸஶைலவநகாநநம் ॥ 54 ॥

தாவத்திஷ்ட²தி மேதி³ந்யாம் ஸந்ததி꞉ புத்ரபௌத்ரிகீ ।
தே³ஹாந்தே பரமம் ஸ்தா²நம் யத்ஸுரைரபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 55 ॥

ப்ராப்நோதி புருஷோ நித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாத³த꞉ ।
லப⁴தே பரமம் ரூபம் ஶிவேந ஸமதாம் வ்ரஜேத் ॥ 56 ॥

। ஓம் ।

இதி தே³வ்யா꞉ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ।


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed